Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Amos 5:1-27

5  “Patalinghogi kining pulong nga akong isulti mahitungod kaninyo ingong usa ka awit sa pagbangotan,+ Oh balay sa Israel:   “Ang ulay,+ ang Israel, napukan;+Dili na siya makabangon pag-usab.+ Siya gibiyaan diha sa iyang kaugalingong yuta;Walay usa nga nagbangon kaniya.+  “Kay mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ang siyudad nga migula nga may usa ka libo mabinlan ug usa ka gatos; ug kadtong migula nga may usa ka gatos mabinlan ug napulo, sa balay sa Israel.’+  “Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa balay sa Israel, ‘Pangitaa ako,+ ug kamo mabuhi.+  Ug ayaw ninyo pangitaa ang Bethel,+ ug ayaw kamo pag-adto sa Gilgal,+ ug ayaw kamo pag-agi sa Beer-seba;+ kay ang Gilgal madestiyero gayod;+ ug kon bahin sa Bethel, kini mahimong matanghagaon.+  Pangitaa si Jehova, ug kamo mabuhi,+ aron siya dili molihok ingon sa kalayo,+ Oh balay ni Jose,+ ug kini dili magalamoy, ug ang Bethel dili mawad-an ug usa nga magapalong+ niini,  Oh kamo nga naghimo sa hustisya nga ajenjo lamang,+ ug nagsalibay sa pagkamatarong ngadto sa yuta.+  Ang Magbubuhat sa konstelasyong Kima+ ug sa konstelasyong Kesil,+ ug ang Usa nga naghimo sa mabagang kangiob+ nga kabuntagon, ug ang Usa nga naghimo sa adlaw nga ngitngit ingon sa gabii,+ ang Usa nga nagtawag sa katubigan sa dagat, aron iyang ibubo kini sa nawong sa yuta+—Jehova ang iyang ngalan;+  siya nga nagpahinabog kalit nga kalaglagan batok sa kusgan, aron ang kalaglagan modangat bisan sa kinutaang dapit. 10  “‘Diha sa ganghaan ilang gidumtan ang nagabadlong,+ ug ang nagsulti sa hingpit nga mga butang ilang gidumtan.+ 11  Busa, tungod kay inyong gipaabang sa uma ang timawa, ug ang tributo nga mga lugas inyong ginakuha kaniya;+ mga balay sa sinapsapang bato inyong gitukod,+ apan kamo dili makapadayon sa pagpuyo niini; ug maanindot nga mga parasan inyong gitanom, apan kamo dili makapadayon sa pag-inom sa bino niini.+ 12  Kay nahibaloan ko kon unsa ka daghan ang inyong mga pag-alsa+ ug kon unsa ka dako ang inyong mga sala,+ Oh kamong nakigbatok sa tawong matarong,+ kamo nga nagdawat ug suborno,+ ug kamo nga nagsalikway sa mga tawong kabos+ diha sa ganghaan.+ 13  Busa siya nga may hait nga salabotan magpakahilom nianang panahona, kay kana maoy panahon sa katalagman.+ 14  “‘Pangitaa ang maayo, ug dili ang daotan,+ aron kamo magpadayong buhi;+ ug sa ingon niana si Jehova nga Diyos sa mga panon mag-uban kaninyo, ingon sa inyong gisulti.+ 15  Dumti ang daotan, ug higugmaa ang maayo,+ ug hatagig luna ang hustisya diha sa ganghaan.+ Tingali si Jehova nga Diyos sa mga panon magpakitag kaluoy+ ngadto sa mga mahibilin ni Jose.’+ 16  “Busa mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa mga panon, si Jehova, ‘Sa tanang plasa aduna unyay pagminatay,+ ug sa tanang kadalanan ang mga tawo moingon: “Ah! Ah!” Ug ilang tawgon ang usa ka mag-uuma aron sa pagbangotan,+ ug kadtong mga batid sa pagminatay aron sa pagminatay.’+ 17  ‘Ug sa tanang parasan aduna unyay pagminatay;+ kay ako moagi sa imong taliwala,’+ miingon si Jehova. 18  “‘Alaot kadtong nangandoy sa adlaw ni Jehova!+ Nan, unsa ang kahulogan sa adlaw ni Jehova alang kaninyo?+ Kini kangitngit, ug walay kahayag,+ 19  sama sa dihang ang usa ka tawo mokalagiw tungod sa leyon, ug ang oso mosugat kaniya; ug sama sa dihang siya miadto sa balay ug nanukod ang iyang kamot sa bungbong, ug ang halas mipaak kaniya.+ 20  Dili ba ang adlaw ni Jehova kangitngit man, ug dili kahayag; ug dili ba kini kangiob man, ug dili kahayag?+ 21  Gidumtan ko, gisalikway ko ang inyong mga pista,+ ug dili ko kahimut-an ang baho sa inyong solemne nga mga panagkatigom.+ 22  Apan kon kamo motanyag kanako sa tibuok nga mga halad-nga-sinunog,+ bisan sa inyong mga halad nga gasa ako dili mahimuot,+ ug sa inyong mga halad-sa-panag-ambit sa mga pinatambok nga hayop ako dili motan-aw.+ 23  Kuhaa gikan kanako ang kasaba sa inyong mga awit; ug ang mananoy nga honi sa inyong kinuldasan nga mga tulonggon dili ko unta madungog.+ 24  Ug paagaya ang hustisya sama sa tubig,+ ug ang pagkamatarong sama sa sapa nga kanunayng nagadagayday.+ 25  Mga halad ba ug mga halad nga gasa ang inyong gidala kanako didto sa kamingawan sulod sa kap-atan ka tuig, Oh balay sa Israel?+ 26  Ug pas-anon gayod ninyo si Sakut nga inyong hari+ ug si Kaiwan, ang inyong mga larawan, ang bituon sa inyong diyos, nga inyong gihimo alang sa inyong kaugalingon.+ 27  Ug ipadestiyero ko kamo saylo pa sa Damasco,’+ nag-ingon siya kansang ngalan mao si Jehova nga Diyos sa mga panon.”+

Mga Footnote