Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Abdias 1:1-21

 Ang panan-awon ni Abdias: Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova mahitungod sa Edom:+ “Adunay taho nga among nadungog gikan kang Jehova, ug adunay sinugo nga gipadala sa taliwala sa kanasoran, ‘Panindog kamo, ug manindog kita sa pagpakiggubat batok kaniya.’”+  “Tan-awa! Gihimo ko ikaw nga gamay taliwala sa kanasoran.+ Ikaw gitamay sa hilabihan.+  Ang pagkamapangahason sa imong kasingkasing mao ang naglimbong kanimo,+ ikaw nga nagpuyo sa mga tagoanan sa pangpang,+ ang hataas nga dapit diin siya nagpuyo, nga nag-ingon diha sa iyang kasingkasing, ‘Kinsa ang makapaubos kanako ngadto sa yuta?’  Bisan kon imong ipataas ang imong nahimutangan sama sa agila, o kon sa taliwala sa mga bituon ipahiluna ang imong salag, gikan didto ipaubos ko ikaw,”+ mao ang giingon ni Jehova.  “Kon mga kawatan ang nanganha kanimo, kon mga tulisan ang nanganha panahon sa kagabhion, asa kaha kutob nga ikaw pahilomon?+ Dili ba sila mangawat kutob sa gusto nila? O kon mga mamumupo ug mga ubas ang nanganha kanimo, dili ba sila magbilin ug hagdawonon?+  Oh giunsa pagpangita ang mga iya ni Esau!+ Giunsa pagpangita ang iyang tinagong mga bahandi!  Sila naghatod kanimo hangtod sa utlanan. Ang tanang tawo nga nakigsaad kanimo naglimbong+ kanimo. Ang mga tawo nga diha sa pakigdait uban kanimo nakadaog batok kanimo.+ Kadtong mga nagkaon uban kanimo magbutang ug lit-ag ilalom kanimo ingong usa ka tawo nga walay katakos sa pag-ila.+  Dili ba kana mahitabo sa maong adlaw?” mao ang giingon ni Jehova. “Ug laglagon ko gayod ang mga maalamon gikan sa Edom,+ ug ang katakos sa pag-ila gikan sa bukirong rehiyon ni Esau.  Ug ang imong gamhanang mga tawo mangalisang,+ Oh Teman,+ tungod kay ang tagsatagsa pagaputlon+ gikan sa bukirong rehiyon ni Esau, tungod sa usa ka pagpamatay.+ 10  Tungod sa kapintasan nga gibuhat ngadto sa imong igsoong lalaki nga si Jacob,+ ang kaulaw magtabon kanimo,+ ug ikaw pagaputlon hangtod sa panahong walay tino.+ 11  Sa adlaw nga ikaw mibarog lamang sa daplin, sa adlaw nga ang mga estranyo mibihag+ sa iyang kasundalohan ug sa dihang ang mga langyaw misulod sa iyang ganghaan+ ug ilang giripahan ang Jerusalem,+ ikaw usab sama sa usa kanila. 12  “Ug dili ka unta angayng motan-aw sa talan-awon sa adlaw sa imong igsoon,+ sa adlaw sa iyang kaalaotan; ug dili ka unta angayng magmaya tungod sa mga anak sa Juda sa adlaw sa ilang pagkalaglag;+ ug dili ka unta angayng magpadako sa imong baba sa adlaw sa ilang kasakit. 13  Ug dili ka unta angayng mosulod sa ganghaan sa akong katawhan sa adlaw sa ilang katalagman.+ Ikaw, ikaw mismo, dili unta angayng mosud-ong sa iyang kadaot sa adlaw sa iyang katalagman; ug dili ka unta angayng magkuha sa iyang bahandi sa adlaw sa iyang katalagman.+ 14  Ug dili ka unta angayng mobarog sa kinasang-an sa mga dalan, aron sa pagpatay niadtong iyang mga nakaikyas;+ ug dili ka unta angayng magtugyan niadtong iyang mga nakapabiling buhi sa adlaw sa kasakit.+ 15  Kay haduol na ang adlaw ni Jehova batok sa tanang kanasoran.+ Ingon sa imong gibuhat, kini pagabuhaton kanimo.+ Ang imong binuhatan mosumbalik sa imong kaugalingong ulo.+ 16  Kay ingon sa inyong pag-inom sa ibabaw sa akong balaang bukid, ang tanang kanasoran manginom sa kanunay.+ Ug sila gayod manginom ug moyarok ug mangahimong daw wala sila mangatawo. 17  “Ug mahiadto sa Bukid sa Zion kadtong makaikyas,+ ug kana mahimong balaan;+ ug mapanag-iya sa balay ni Jacob ang mga butang nga ilang panag-iyahon.+ 18  Ug ang balay ni Jacob mahimong kalayo,+ ug ang balay ni Jose mahimong siga, ug ang balay ni Esau mahimong dagami;+ ug ilang padilaabon kini ug lamyon kini. Ug walay makapabiling buhi sa balay ni Esau;+ kay si Jehova nagsulti niini. 19  Ug sila manag-iya sa Negeb, bisan sa bukirong rehiyon ni Esau,+ ug sa Sepela, bisan sa mga Filistehanon.+ Ug sila manag-iya sa kaumahan sa Epraim+ ug sa kaumahan sa Samaria;+ ug ang Benjamin manag-iya sa Gilead.+ 20  Ug bahin sa mga destiyero niini nga kuta,+ maila sa mga anak sa Israel ang gipanag-iya sa mga Canaanhon+ hangtod sa Zarepta.+ Ug ang mga destiyero sa Jerusalem, nga atua sa Separad, manag-iya sa mga siyudad sa Negeb.+ 21  “Ug ang mga manluluwas+ motungas gayod sa Bukid sa Zion,+ aron sa paghukom sa bukirong rehiyon ni Esau;+ ug ang pagkahari maiya ni Jehova.”+

Mga Footnote