Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Timoteo 4:1-22

4  Ako ugdang nga magsugo kanimo atubangan sa Diyos ug kang Kristo Jesus, kinsa gitakda nga maoy maghukom+ sa mga buhi ug sa mga patay,+ ug pinaagi sa iyang pagpadayag+ ug sa iyang gingharian,+  iwali ang pulong,+ magmadali diha niini sa paborableng panahon,+ sa masamok nga panahon,+ pamadlong,+ pagsaway, panambag, uban sa tanang hataas-nga-pailob+ ug arte sa pagpanudlo.  Kay aduna unyay yugto sa panahon nga sila dili makaantos sa makapahimsog nga pagtulon-an,+ hinunoa, sumala sa ilang kaugalingong mga tinguha, sila magtigom ug mga magtutudlo alang sa ilang kaugalingon aron gitikon ang ilang mga dalunggan;+  ug ilang ilingiw ang ilang mga dalunggan gikan sa kamatuoran, samtang sila moliso ngadto sa bakak nga mga sugilanon.+  Apan, ikaw, maghupot ug maayong panghunahuna+ sa tanang butang, antosa ang daotan,+ himoa ang buluhaton sa usa ka tig-ebanghelyo,+ tumana sa bug-os ang imong ministeryo.+  Kay ako gibubo na sama sa usa ka halad-nga-ilimnon,+ ug ang takdang panahon sa akong kagawasan+ taliabot na.  Gibugno ko na ang maayong bugno,+ natapos ko na ang pagdagan sa lumba,+ nasunod ko na ang pagtuo.+  Sukad niining panahona adunay gigahin alang kanako nga purongpurong sa pagkamatarong,+ nga ihatag kanako sa Ginoo, ang matarong nga maghuhukom,+ isip ganti+ nianang adlawa,+ ngani dili lamang kanako, kondili sa tanan usab nga nahigugma sa iyang pagpadayag.  Paningkamoti nga makaari ka sa dili-madugay.+ 10  Kay si Demas+ mibiya kanako tungod kay iyang gihigugma kini nga sistema+ sa mga butang, ug siya miadto sa Tesalonica; si Cresente ngadto sa Galacia,+ si Tito ngadto sa Dalmacia. 11  Si Lucas lamang ang ania uban kanako. Kuhaa si Marcos ug dad-a siya diri uban kanimo, kay siya mapuslanon+ kanako sa pag-alagad. 12  Apan akong gipaadto si Tiquico+ sa Efeso. 13  Inig-ari nimo, dad-a ang kupo nga akong gibilin sa Troas+ kang Carpo, ug ang mga linukot nga basahon, ilabina ang mga pergamino. 14  Si Alejandro+ nga mananalsal sa tumbaga nakahimo kanakog daghang kadaot—si Jehova magbalos kaniya sumala sa iyang mga buhat+ 15  ug ikaw usab pagbantay kaniya, kay hilabihan gayod ang iyang pagsukol sa among mga pulong. 16  Sa akong unang depensa walay usa nga midapig kanako, apan silang tanan namiya kanako+—dili unta kini mahimong ilang tulubagon+ 17  apan ang Ginoo mibarog duol kanako+ ug mihatag kanakog gahom,+ aron nga pinaagi kanako ang pagwali matuman sa bug-os ug ang tanang kanasoran makadungog niini;+ ug giluwas ako gikan sa baba sa leyon.+ 18  Ang Ginoo magpalingkawas kanako gikan sa tanang buhat nga daotan+ ug magluwas kanako alang sa iyang langitnong gingharian.+ Kaniya ang himaya hangtod sa kahangtoran. Amen. 19  Ipangomosta ako kang Prisca+ ug kang Aquila ug sa panimalay ni Onesiforo.+ 20  Si Erasto+ nagpabilin sa Corinto,+ apan akong gibilin si Trofimo+ nga masakiton sa Mileto.+ 21  Paningkamoti nga makaabot ka diri sa dili pa ang tingtugnaw. Si Eubulo nangomosta kanimo, ug ingon man si Pudente ug si Lino ug si Claudia ug ang tanang kaigsoonan. 22  Ang Ginoo magauban sa espiritu nga imong gipakita.+ Ang iyang dili-takos nga kalulot magauban kaninyo.

Mga Footnote