Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Timoteo 3:1-17

3  Apan hibaloi kini, nga sa kataposang mga adlaw+ moabot ang makuyaw nga mga panahong lisod sagubangon.+  Kay ang mga tawo unya magmahigugmaon sa ilang kaugalingon, magmahigugmaon sa salapi, mapagawalon, mapahitas-on, mapasipalahon, dili-masinugtanon sa mga ginikanan,+ dili-mapasalamaton, dili-maunongon,+  walay kinaiyanhong pagbati,+ dili-ikasabot,+ mga tigbutangbutang,+ walay pagpugong-sa-kaugalingon, mabangis,+ walay gugma sa pagkamaayo,+  mga mabudhion,+ gahig ulo, nangburot sa garbo,+ mga mahigugmaon sa kalipayan inay nga mga mahigugmaon sa Diyos,+  nga nagbaton sa dagway sa diyosnong pagkamahinalaron+ apan nagpanghimakak sa gahom niini;+ ug magpahilayo ka kanila.+  Kay gikan kanila manungha ang mga tawo nga sa kamalalangon manakasaka sa mga panimalay+ ug magapamihag sa mahuyang nga mga babaye nga nabug-atan sa mga sala, nga nadaldal sa nagkadaiyang mga tinguha,+  nga kanunayng nagatuon apan dili gayod makadangat sa tukmang kahibalo sa kamatuoran.+  Karon ingon sa pagsukol ni Janes ug ni Jambres+ kang Moises, sa ingon usab nagpadayon sila sa pagsukol sa kamatuoran,+ mga tawong dunot gayod ug kaisipan,+ dili-inuyonan ang pagtuo.+  Bisan pa niana, sila dili na mouswag pa, kay ang ilang binuang madayag man pag-ayo sa tanan, ingon gayod sa binuang niadtong duha ka tawo.+ 10  Apan imong gisunod pag-ayo ang akong gitudlo, ang akong paagi sa pagkinabuhi,+ ang akong katuyoan, ang akong pagtuo, ang akong hataas-nga-pailob, ang akong gugma, ang akong pagkamainantoson, 11  ang akong mga paglutos, ang akong mga pag-antos, ang mga butang nga nahitabo kanako didto sa Antioquia,+ sa Iconio,+ sa Listra,+ ang matang sa mga paglutos nga akong giantos; apan gikan niining tanan giluwas ako sa Ginoo.+ 12  Sa pagkatinuod, ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi uban ang diyosnong pagkamahinalaron kalangkit ni Kristo Jesus pagalutoson usab.+ 13  Apan ang mga tawong daotan ug mga impostor mosamot pa kangil-ad, nga nagapahisalaag ug nahisalaag.+ 14  Hinunoa, magpadayon ka sa mga butang nga imong nakat-onan ug nakakombinsir kanimo sa pagtuo,+ nga nahibalo kon kang kinsa nimo nakat-onan kini+ 15  ug nga sukad pa sa pagkamasuso+ ikaw nahibalo na sa balaang mga sinulat, nga makahimo kanimong maalamon alang sa kaluwasan+ pinaagi sa pagtuo maylabot kang Kristo Jesus.+ 16  Ang tibuok Kasulatan inspirado sa Diyos+ ug mapuslanon sa pagpanudlo,+ sa pagpamadlong,+ sa pagpanul-id sa mga butang,+ sa pagdisiplina+ diha sa pagkamatarong, 17  aron ang tawo sa Diyos mahimong takos gayod,+ bug-os nga masinangkapan alang sa tanang maayong buhat.+

Mga Footnote