Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Timoteo 2:1-26

2  Busa, anak ko,+ magpadayon ka sa pagbaton ug kusog+ diha sa dili-takos nga kalulot+ maylabot kang Kristo Jesus,  ug ang mga butang nga imong nadungog gikan kanako nga gipaluyohan sa daghang saksi,+ kining mga butanga ipiyal sa matinumanong mga tawo, nga, sa baylo, makabaton ug igong katakos sa pagpanudlo sa uban.+  Ingon nga maayong sundalo+ ni Kristo Jesus dawata ang imong bahin sa pag-antos sa daotan.+  Walay tawo nga nagserbisyo ingong sundalo+ ang magpalambigit sa iyang kaugalingon sa mga pamatigayon sa kinabuhi,+ aron nga mabatonan niya ang pag-uyon sa usa nga nagtala kaniya ingon nga sundalo.  Dugang pa, kon ang usa makigsangka bisan diha sa mga dula,+ dili siya mapurongpurongan gawas kon siya makigsangka subay sa mga lagda.  Ang kugihang mag-uuma kinahanglang maoy unang makakaon sa mga bunga.+  Hunahunaa kanunay ang akong gisulti; ang Ginoo maghatag gayod kanimo sa katakos sa pag-ila+ sa tanang butang.  Hinumdomi nga si Jesu-Kristo gibangon gikan sa mga patay+ ug maoy sa binhi ni David,+ sumala sa maayong balita nga akong giwali;+  nga maylabot niini ako nag-antos sa daotan hangtod sa mga talikala sa bilanggoan+ ingong mamumuhat ug daotan. Apan, ang pulong sa Diyos dili ginapos.+ 10  Tungod niini padayon kong ginaantos ang tanang butang tungod sa mga pinili,+ aron sila usab makabaton sa kaluwasan nga nahiusa kang Kristo Jesus uban ang himaya nga walay kataposan.+ 11  Kasaligan ang mga pulong+ nga nag-ingon: Tino nga kon kita mangamatay uban kaniya, kita mangabuhi usab uban kaniya;+ 12  kon kita padayong mag-antos, kita usab magmando ingong mga hari uban kaniya;+ kon kita dili moangkon kaniya,+ siya usab dili moangkon kanato; 13  kon kita dili magmatinumanon, siya magpabiling matinumanon,+ kay siya dili man makalimod sa iyang kaugalingon. 14  Magpadayon ka sa pagpahinumdom+ kanila niining mga butanga, nga magbaod+ kanila atubangan sa Diyos ingong saksi,+ nga dili makiglantugi bahin sa mga pulong,+ usa ka butang nga wala gayoy kapuslanan tungod kay kini makadaot lamang niadtong nagapamati. 15  Buhata ang kutob sa imong maarangan nga itanyag ang imong kaugalingon sa Diyos ingong inuyonan,+ usa ka mamumuo+ nga walay angayng ikaulaw,+ nga nagagamit sa pulong sa kamatuoran sa hustong paagi.+ 16  Apan likayi ang mga sulting walay-pulos nga nagpasipala kon unsay balaan;+ kay sila mosamot pa gayod pagkadili-diyosnon,+ 17  ug ang ilang pulong mokanap samag gangrena.+ Apil kanila si Himeneo ug si Fileto.+ 18  Kining mga tawhana mismo mitipas gikan sa kamatuoran,+ nga nag-ingon nga ang pagkabanhaw nahitabo na;+ ug ilang gidaot ang pagtuo sa pipila.+ 19  Bisan pa nianang tanan, ang lig-ong patukoranan sa Diyos pabiling nagbarog,+ nga nagbaton niini nga timbre: “Si Jehova nakaila sa mga iyaha,”+ ug: “Ang matag usa nga nagtawag sa ngalan ni Jehova+ pabiyaa sa pagkadili-matarong.”+ 20  Karon sa usa ka dakong balay adunay mga sudlanan nga dili lamang hinimo sa bulawan ug plata kondili usab sa kahoy ug kulonon, ug ang pipila alang sa katuyoang dungganon apan ang uban alang sa katuyoang dili dungganon.+ 21  Busa, kon ang usa magpahilayo gikan niining naulahi, siya mahimong sudlanan alang sa katuyoang dungganon, binalaan, mapuslanon sa iyang tag-iya, andam alang sa tanang maayong buhat.+ 22  Busa, kalagiw gikan sa mga tinguha nga iya sa pagkabatan-on,+ apan tinguhaa ang pagkamatarong,+ pagtuo, gugma, pakigdait,+ uban niadtong nagatawag sa Ginoo gikan sa usa ka hinlong kasingkasing.+ 23  Labot pa, isalikway ang binuang ug binurong nga mga pagpangutana,+ kay imong nahibaloan nga kini magpatunghag mga away.+ 24  Apan ang ulipon sa Ginoo dili kinahanglang makig-away,+ kondili kinahanglang magmalumo sa tanan,+ may katakos sa pagpanudlo,+ nagapadayon sa pagpugong sa kaugalingon bisan ilalom sa daotan,+ 25  malumong nagatudlo niadtong nagasupak;+ kay basin ug itugot sa Diyos nga sila maghinulsol+ nga motultol ngadto sa tukmang kahibalo sa kamatuoran,+ 26  ug sila maulian sa ilang hustong panimuot gikan sa lit-ag+ sa Yawa, sanglit sila iya mang nadakpang buhi+ alang sa iyang kabubut-on.

Mga Footnote