Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Timoteo 1:1-18

1  Si Pablo, usa ka apostol ni Kristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Diyos+ sumala sa saad sa kinabuhi+ nga nahiusa kang Kristo Jesus,+  nganha kang Timoteo, usa ka anak nga hinigugma:+ Hinaot nga adunay dili-takos nga kalulot, kaluoy, kalinaw gikan sa Diyos nga Amahan ug ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.+  Ako mapasalamaton sa Diyos, kang kinsa ako naghatag ug sagradong pag-alagad+ ingon sa gibuhat sa akong mga katigulangan+ ug uban sa hinlong tanlag,+ nga ako wala gayod moundang sa paghinumdom kanimo sa akong mga pangamuyo,+ sa magabii ug sa maadlaw  ako nangandoy nga makita ka,+ sa mahinumdoman ko ang imong mga luha, aron ako mapuno sa kalipay.  Kay akong nahinumdoman ang imong pagtuo+ nga walay pagkasalingkapaw,+ ug nga sa sinugdan diha sa imong apohang babaye nga si Loida ug sa imong inahang si Eunice, apan ako masaligon nga kini anaa usab kanimo.  Tungod niini mismo ako nagpahinumdom kanimo nga sugniban sama sa kalayo+ ang gasa+ sa Diyos nga anaa kanimo pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamot kanimo.+  Kay kita wala hatagi sa Diyos ug espiritu sa katalaw,+ kondili sa gahom+ ug sa gugma ug sa maayong panghunahuna.+  Busa ayaw ikaulaw ang pagpamatuod bahin sa atong Ginoo,+ ni kanako nga binilanggo tungod kaniya,+ apan dawata ang imong bahin sa pag-antos+ sa daotan tungod sa maayong balita sumala sa gahom sa Diyos.+  Siya nagluwas+ kanato ug nagtawag kanato sa usa ka balaan nga pagtawag,+ dili tungod sa atong mga buhat,+ kondili tungod sa iyang kaugalingong katuyoan ug dili-takos nga kalulot. Kini gihatag kanato maylabot kang Kristo Jesus sa wala pa ang kanhing kapanahonan,+ 10  apan karon kini tin-awng gipakita pinaagi sa pagpadayag+ sa atong Manluluwas, si Kristo Jesus, kinsa naghanaw sa kamatayon+ apan naghatag ug kahayag+ nganha sa kinabuhi+ ug sa pagkadili-madunoton+ pinaagi sa maayong balita,+ 11  nga alang niini ako gitudlo nga usa ka magwawali ug apostol ug magtutudlo.+ 12  Tungod niini ako nag-antos+ usab niining mga butanga, apan wala ako maulaw.+ Kay ako nakaila sa akong gituohan, ug ako masaligon nga siya makahimo sa pagbantay+ sa akong gipiyal kaniya hangtod nianang adlawa.+ 13  Magpadayon ka sa paghupot sa sumbanan sa makapahimsog+ nga mga pulong nga imong nadungog gikan kanako uban sa pagtuo ug gugma maylabot kang Kristo Jesus.+ 14  Kining bililhong butang gipiyal+ bantayi pinaagi sa balaang espiritu nga nagpuyo kanato.+ 15  Ikaw nahibalo nga ang tanang tawo sa distrito sa Asia+ nagpahilayo kanako.+ Apil kanila si Figelo ug si Hermogenes. 16  Hinaot kaluy-an sa Ginoo ang panimalay ni Onesiforo,+ tungod kay sa makadaghan ako iyang gidasig,+ ug wala niya ikaulaw ang akong mga kadena.+ 17  Sa kasukwahi, sa pag-anhi niya diri sa Roma, siya makugihong nangita kanako ug nakaplagan ako.+ 18  Hinaot ang Ginoo magtugot kaniya sa pagkakaplag sa kaluoy+ gikan kang Jehova nianang adlawa.+ Ug ikaw nahibalo pag-ayo sa tanang pag-alagad nga iyang gihimo diha sa Efeso.

Mga Footnote