Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Tesalonica 3:1-18

3  Sa kataposan, mga igsoon, magpadayon sa pag-ampo alang kanamo,+ aron ang pulong ni Jehova+ padayong motulin+ ug mahimong hinimaya ingon nga kini mao man diha kaninyo;  ug nga kami maluwas unta gikan sa madaoton ug daotan nga mga tawo,+ kay ang pagtuo wala mabatoni sa tanang tawo.+  Apan ang Ginoo kasaligan, ug siya maglig-on kaninyo ug mag-amping kaninyo batok sa daotan.+  Dugang pa, kami masaligon+ sa Ginoo maylabot kaninyo, nga kamo nagbuhat ug nagpadayon sa pagbuhat sa mga butang nga among gisugo.+  Hinaot ang Ginoo magpadayon sa pagtultol nga malamposon sa inyong mga kasingkasing ngadto sa gugma+ sa Diyos ug ngadto sa pag-antos+ alang ni Kristo.  Karon magsugo kami kaninyo,+ mga igsoon, sa ngalan ni Ginoong Jesu-Kristo, nga magpahilayo+ kamo gikan sa tanang igsoon nga nagalakaw nga badlonganon+ ug dili sumala sa tradisyon nga inyong nadawat gikan kanamo.+  Kay kamo nahibalo sa paagi nga kamo angayng mosundog kanamo,+ tungod kay kami wala mogawi nga badlonganon sa inyong taliwala+  ni mikaon kami sa pagkaon gikan kang bisan kinsa nga walay bayad.+ Sa kasukwahi, pinaagi sa paghago ug sa pagbudlay+ magabii ug maadlaw kami nagtrabaho aron dili magsangon ug gastosong pabug-at kang bisan kinsa kaninyo.+  Dili nga kami walay awtoridad,+ kondili aron kami makatanyag sa among kaugalingon ingong panig-ingnan kaninyo aron sundogon kami.+ 10  Ngani, usab, sa dihang kami uban pa kaninyo, kami nagsugo na kaninyo:+ “Kon adunay dili buot magtrabaho, ayaw usab siya pakan-a.”+ 11  Kay kami nakadungog nga adunay pipila nga naglakaw nga badlonganon+ sa inyong taliwala, nga wala gayod magtrabaho apan nanghilabot sa mga butang nga wala silay labot.+ 12  Sa maong mga tawo kami magsugo ug magtambag diha sa Ginoong Jesu-Kristo nga pinaagi sa pagtrabaho nga malinawon sila magakaon sa pagkaon nga ilang gihagoan.+ 13  Sa inyong bahin, mga igsoon, ayaw pag-undang sa pagbuhat ug maayo.+ 14  Apan kon adunay dili magmasinugtanon sa among pulong+ pinaagi niining sulata, timan-i ninyo siya,+ hunong na sa pagpakig-uban kaniya,+ aron siya maulaw.+ 15  Hinuon ayaw siya isipa nga kaaway, kondili magpadayon sa pagpahimangno+ kaniya ingong igsoon. 16  Karon hinaot nga ang Ginoo sa kalinaw kanunayng maghatag kaninyo ug kalinaw sa tanang paagi.+ Ang Ginoo magauban unta kaninyong tanan. 17  Ania ang akong pangomosta, ni Pablo, sa akong kaugalingong kamot,+ nga maoy usa ka ilhanan sa matag sulat; ingon niini ang paagi sa akong pagsulat. 18  Ang dili-takos nga kalulot+ sa atong Ginoong Jesu-Kristo magauban unta kaninyong tanan.

Mga Footnote