Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Tesalonica 2:1-17

2  Hinunoa, mga igsoon, maylabot sa presensiya+ sa atong Ginoong Jesu-Kristo ug sa pagtigom kanato ngadto kaniya,+ kami naghangyo kaninyo  nga dili unta dayon kamo matay-og sa inyong pangatarongan ni tugotan ninyo nga makuratan kamo sa usa ka inspiradong pahayag+ o sa usa ka binaba nga mensahe+ o sa usa ka sulat+ nga daw gikan kanamo, nga nag-ingong ang adlaw+ ni Jehova ania na.  Ayaw tugoting may modaldal kaninyo sa bisan unsa mang paagi, tungod kay kini dili moabot gawas kon ang apostasya+ moabot una ug ang tawo sa kalapasan+ mapadayag,+ ang anak sa kalaglagan.+  Siya mosupak+ ug magpataas sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanang gitawag nga “diyos” o sa usa nga ginasimba, mao nga siya molingkod sa templo sa Diyos, nga sa dayag magpakita nga siya usa ka diyos.+  Wala ba kamo mahinumdom nga, samtang ako diha pa uban kaninyo, akong ginasulti+ kining mga butanga kaninyo?  Ug busa karon inyong nahibaloan ang butang+ nga maoy nagapugong,+ aron siya mapadayag sa iyang takdang panahon.+  Tinuod, ang misteryo niini nga kalapasan naglihok na;+ apan hangtod lamang nga siya nga sa pagkakaron maoy nagapugong makuha na.+  Unya, sa pagkatinuod, ang malinapason mapadayag, nga pagapatyon sa Ginoong Jesus pinaagi sa espiritu sa iyang baba+ ug pagawagtangon pinaagi sa pagpadayag+ sa iyang presensiya.+  Apan ang presensiya sa malinapason maoy sumala sa pagpalihok+ ni Satanas nga inubanan sa tanang gamhanang mga buhat ug bakak nga mga ilhanan ug mga tilimad-on+ 10  ug inubanan sa tanang dili-matarong nga panglimbong+ alang kanila nga pagalaglagon,+ ingong balos tungod kay sila wala man modawat sa gugma+ sa kamatuoran aron sila unta maluwas.+ 11  Mao nga gitugot sa Diyos nga sila masayop, aron sila managpanuo sa bakak,+ 12  aron silang tanan mahukman tungod kay sila wala motuo sa kamatuoran+ kondili nahimuot sa pagkadili-matarong.+ 13  Hinunoa, kami obligado nga magpasalamat kanunay sa Diyos tungod kaninyo, mga igsoong gihigugma ni Jehova, tungod kay ang Diyos nagpili kaninyo+ sukad sa sinugdan alang sa kaluwasan pinaagi sa pagbalaan+ kaninyo uban sa espiritu+ ug pinaagi sa inyong pagtuo sa kamatuoran.+ 14  Ngadto niini nga dulnganan siya nagtawag kaninyo pinaagi sa maayong balita nga among gipahayag,+ aron mabatonan ang himaya sa atong Ginoong Jesu-Kristo.+ 15  Busa, mga igsoon, barog nga malig-on+ ug magpadayon sa pagpangupot sa mga tradisyon+ nga gitudlo kaninyo, kini pinaagi man sa binaba nga mensahe o pinaagi sa among sulat. 16  Dugang pa, hinaot nga ang atong Ginoong Jesu-Kristo ug ang Diyos nga atong Amahan, nga nahigugma+ kanato ug naghatag ug walay kataposang paghupay ug maayong paglaom+ pinaagi sa dili-takos nga kalulot, 17  maghupay sa inyong mga kasingkasing ug magpalig-on kaninyo diha sa tanang maayong buhat ug pulong.+

Mga Footnote