Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Samuel 8:1-18

8  Ug nahitabo human niana nga si David naghampak sa mga Filistehanon+ ug nagbuntog kanila,+ ug nakuha ni David ang Meteg-ama gikan sa kamot sa mga Filistehanon.  Ug siya nagpatay sa mga Moabihanon+ ug nagsukod kanila pinaagi sa usa ka pisi, nga nagpahigda kanila sa yuta, aron siya makasukod ug duha ka pisi aron sa pagpatay kanila, ug usa ka bug-os nga pisi aron sa pagtipig kanila nga buhi;+ ug ang mga Moabihanon nahimong mga sulugoon ni David+ aron sa paghatag ug tributo.+  Ug gipatay ni David si Hadadezer+ nga anak nga lalaki ni Rehob nga hari sa Zoba+ samtang siya miadto aron sa pagpasig-uli pag-usab sa iyang pagbulot-an didto sa suba sa Euprates.+  Ug nakailog si David gikan kaniya ug usa ka libo pito ka gatos ka mangangabayo ug kawhaan ka libong sundalo nga nagbaktas;+ ug gikitnan+ ni David ang tanang kabayo alang sa karo,+ apan siya nagbilin kanila ug usa ka gatos ka kabayo alang sa karo.  Sa dihang ang Sirya sa Damasco+ miabot aron sa pagtabang kang Hadadezer nga hari sa Zoba, si David nakapatay taliwala sa mga Siryanhon ug kawhaag-duha ka libo ka tawo.+  Dugang pa, si David nagbutang ug mga garison+ didto sa Sirya sa Damasco; ug ang mga Siryanhon nahimong mga alagad ni David aron sa paghatag ug tributo.+ Ug si Jehova nagpadayon sa pagluwas kang David bisan asa siya moadto.+  Dugang pa, gikuha ni David ang ligngin nga mga taming+ nga bulawan nga diha sa mga alagad ni Hadadezer ug gidala kini sa Jerusalem.  Ug gikan sa Beta ug sa Berotai, mga siyudad ni Hadadezer, si Haring David nagkuha ug daghan kaayong tumbaga.+  Karon si Toi nga hari sa Hamat+ nakadungog nga gipukan ni David ang tibuok kasundalohan ni Hadadezer.+ 10  Busa gipadala ni Toi si Joram nga iyang anak nga lalaki ngadto kang Haring David aron sa pagpangomosta+ kaniya ug sa pagpahalipay kaniya tungod kay nakig-away siya batok kang Hadadezer nga sa ingon siya nagpukan kaniya (kay si Hadadezer nabansay man sa pagpakiggubat batok kang Toi); ug dala niya ang mga butang nga ginama sa plata ug mga butang nga ginama sa bulawan ug mga butang nga ginama sa tumbaga.+ 11  Kini usab gibalaan ni Haring David alang kang Jehova, lakip ang plata ug ang bulawan nga iyang gibalaan gikan sa tanang kanasoran nga iyang nabuntog,+ 12  gikan sa Sirya ug gikan sa Moab+ ug gikan sa mga anak sa Ammon ug gikan sa mga Filistehanon+ ug gikan sa Amalek+ ug gikan sa mga inagaw kang Hadadezer nga anak nga lalaki ni Rehob nga hari sa Zoba.+ 13  Ug si David nakahimog ngalan sa dihang nahibalik siya gikan sa pagpamatay sa mga Edomhanon didto sa Walog sa Asin+—napulog-walo ka libo.+ 14  Ug siya nagbutang ug mga garison didto sa Edom.+ Sa tibuok Edom siya nagbutang ug mga garison, ug ang tanang Edomhanon nahimong mga alagad ni David;+ ug si Jehova nagpadayon sa pagluwas kang David bisan diin siya moadto.+ 15  Ug si David nagpadayon sa paghari sa tibuok Israel;+ ug nagpadayon si David sa pagpahamtang ug hudisyal nga hukom ug pagkamatarong+ alang sa tanan niyang katawhan.+ 16  Ug si Joab+ nga anak nga lalaki ni Zeruia maoy pangulo sa kasundalohan; ug si Jehosapat+ nga anak nga lalaki ni Ahilud mao ang tigtala. 17  Ug si Zadok+ nga anak nga lalaki ni Ahitub ug si Ahimelek+ nga anak nga lalaki ni Abiatar maoy mga saserdote, ug si Seraias maoy sekretaryo. 18  Ug si Benaias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiada maoy pangulo sa mga Keretnon+ ug sa mga Peletnon.+ Kon bahin sa mga anak nga lalaki ni David, sila nahimong mga saserdote.+

Mga Footnote