Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Samuel 7:1-29

7  Ug nahitabo nga, sa dihang ang hari nagpuyo na sa iyang kaugalingong balay+ ug si Jehova naghatag kaniya ug pahulay gikan sa tanan niyang mga kaaway sa palibot,+  niana ang hari miingon kang Natan+ nga manalagna: “Karon tan-awa, ako nagpuyo sa usa ka balay nga sedro+ samtang ang arka sa matuod nga Diyos nagpuyo sa taliwala sa mga tabil sa tolda.”+  Niana si Natan miingon sa hari: “Ang tanan nga anaa sa imong kasingkasing—lakaw, buhata,+ tungod kay si Jehova nagauban kanimo.”  Ug nahitabo niadtong gabhiona nga ang pulong+ ni Jehova midangat kang Natan, nga nag-ingon:  “Lakaw, ug sultihi ang akong alagad nga si David, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Tukoran mo ba ako ug usa ka balay nga akong kapuy-an?+  Kay ako wala magpuyo sa usa ka balay sukad sa adlaw nga gipagawas ko ang mga anak sa Israel gikan sa Ehipto hangtod niining adlawa,+ apan ako nagpadayon sa paglakaw+ sulod sa usa ka tolda+ ug sulod sa usa ka tabernakulo.+  Sa tibuok nga panahon nga ako naglakaw taliwala sa mga anak sa Israel,+ may pulong ba nga akong gisulti sa usa sa mga tribo sa Israel+ nga akong gisugo sa pagbantay sa akong katawhan nga Israel, nga nag-ingon, ‘Nganong wala ninyo ako tukori ug usa ka balay nga sedro?’”’  Ug karon mao kini ang imong isulti sa akong alagad nga si David, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: “Ako nagkuha kanimo gikan sa sibsibanan gikan sa pagsunodsunod sa panon sa mga karnero+ aron mahimong usa ka pangulo+ sa akong katawhan nga Israel.  Ug ako magauban kanimo bisan asa ikaw moadto,+ ug ako maglaglag sa tanan nimong mga kaaway gikan sa imong atubangan;+ ug ako maghimo gayod alang kanimo ug usa ka ngalan nga bantogan,+ sama sa ngalan sa mga bantogan nga anaa sa yuta. 10  Ug ako magtudlo gayod ug usa ka dapit+ alang sa akong katawhan nga Israel ug magtanom+ kanila, ug sila magpuyo gayod diin sila nahimutang, ug sila dili na pagatugawon pa; ug ang mga anak sa pagkadili-matarong dili na magsakit kanila pag-usab ingon sa ilang gibuhat sa una,+ 11  sukad gayod sa adlaw nga ako nagbutang ug mga maghuhukom+ sa pagmando sa akong katawhan nga Israel; ug ako maghatag kanimo ug pahulay gikan sa tanan nimong mga kaaway.+ “‘“Ug si Jehova nagsulti kanimo nga usa ka balay+ ang pagatukoron ni Jehova alang kanimo. 12  Sa dihang mabug-os na ang imong mga adlaw,+ ug ikaw matulog uban sa imong mga katigulangan,+ ako magbangon gayod sa imong binhi sunod kanimo, nga mogula gikan sa imong kahiladmang mga bahin; ug tukoron ko gayod nga malig-on ang iyang gingharian.+ 13  Siya mao ang magtukod ug usa ka balay alang sa akong ngalan,+ ug tukoron ko gayod nga malig-on ang trono sa iyang gingharian hangtod sa panahong walay tino.+ 14  Ako mahimong iyang amahan,+ ug siya mahimong akong anak.+ Kon siya makabuhat ug sayop, ako usab magbadlong kaniya pinaagi sa olisi+ sa mga tawo ug pinaagi sa mga hampak sa mga anak ni Adan. 15  Kon bahin sa akong mahigugmaong-kalulot, kini dili kuhaon gikan kaniya ingon sa pagkuha ko niini gikan kang Saul,+ nga akong giwagtang tungod kanimo. 16  Ug ang imong balay ug ang imong gingharian mahimong malig-on hangtod sa panahong walay tino sa imong atubangan; ang imong trono matukod nga malig-on hangtod sa panahong walay tino.”’”+ 17  Sumala niining tanang pulong ug sumala niining tibuok panan-awon nga si Natan misulti kang David.+ 18  Niana si Haring David misulod ug milingkod sa atubangan ni Jehova ug miingon: “Kinsa ba ako,+ Oh Soberanong Ginoong Jehova? Ug unsa ang akong balay nga ikaw nagdala kanako hangtod karon? 19  Daw gamay ra tuod kining butanga sa imong mga mata, Oh Soberanong Ginoong Jehova, apan ikaw usab nagsulti labot sa balay sa imong alagad hangtod sa halayong panahon sa umalabot; ug kini ang balaod nga gihatag alang sa mga tawo,+ Oh Soberanong Ginoong Jehova.+ 20  Ug unsa pa ang ikadugang ni David ug ikasulti kanimo, sa dihang ikaw nakaila pag-ayo sa imong alagad,+ Oh Soberanong Ginoong Jehova? 21  Tungod sa imong pulong+ ug uyon sa imong kasingkasing+ imong gibuhat kining tanang dagkong mga butang aron mahibalo ang imong alagad niini.+ 22  Mao nga ikaw sa pagkatinuod dako,+ Oh Soberanong Ginoong Jehova; kay walay lain nga sama kanimo,+ ug walay Diyos gawas kanimo+ taliwala sa tanan nga among nadungog sa among mga igdulungog. 23  Ug unsang usa ka nasod sa yuta nga sama sa imong katawhang Israel,+ nga gitubos sa Diyos alang kaniya ingong usa ka katawhan+ ug naghatag kaniya ug usa ka ngalan+ ug nagbuhat alang kanila sa dagko ug makalilisang nga mga butang+—⁠aron abogon tungod sa imong katawhan, nga imong gitubos+ alang kanimo gikan sa Ehipto, ang mga nasod ug ang ilang mga diyos? 24  Ug ikaw malig-ong nagtukod sa imong katawhan nga Israel+ alang sa imong kaugalingon ingong imong katawhan hangtod sa panahong walay tino; ug ikaw, Oh Jehova, nahimong ilang Diyos.+ 25  “Ug karon, Jehova nga Diyos, ang pulong nga imong gisulti labot sa imong alagad ug labot sa iyang balay tumana hangtod sa panahong walay tino ug buhata sumala sa imong gisulti.+ 26  Ug himoang dako ang imong ngalan hangtod sa panahong walay tino,+ nga magaingon, ‘Si Jehova sa mga panon maoy Diyos sa Israel,’+ ug himoang ang balay mismo sa imong alagad nga si David matukod nga malig-on sa imong atubangan.+ 27  Kay ikaw, Jehova sa mga panon nga Diyos sa Israel, nakapadayag sa igdulungog sa imong alagad, nga nag-ingon, ‘Usa ka balay akong tukoron alang kanimo.’+ Mao nga ang imong alagad nakabaton ug kaisog sa pag-ampo kanimo niini nga pag-ampo.+ 28  Ug karon, Oh Soberanong Ginoong Jehova, ikaw ang matuod nga Diyos; ug kon bahin sa imong mga pulong, mahimo unta kini nga kamatuoran,+ sanglit kini nga pagkamaayo gisaad mo sa imong alagad.+ 29  Ug karon mangako ka ug panalangini+ ang balay sa imong alagad aron kini magpadayon sa imong atubangan hangtod sa panahong walay tino;+ kay ikaw, Oh Soberanong Ginoong Jehova, nakapanaad, ug tungod sa imong panalangin himoang mapanalanginan ang balay sa imong alagad hangtod sa panahong walay tino.”+

Mga Footnote