Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Samuel 6:1-23

6  Ug gitigom pag-usab ni David ang tanang piniling mga lalaki sa Israel,+ katloan ka libo.  Unya si David ug ang tibuok katawhan nga uban kaniya nanindog ug miadto sa Baale-juda+ aron kuhaon gikan didto ang arka+ sa matuod nga Diyos, diin gitawag sa usa ka ngalan, ang ngalan+ ni Jehova sa mga panon,+ nga naglingkod sa mga kerubin.+  Apan, gisakay nila ang arka sa matuod nga Diyos diha sa usa ka bag-ong karomata,+ aron ilang madala kini gikan sa balay ni Abinadab,+ nga didto ibabaw sa bungtod; ug si Uzah ug si Ahio,+ ang mga anak nga lalaki ni Abinadab, maoy nag-agak sa bag-ong karomata.  Busa gidala nila kini gikan sa balay ni Abinadab, nga didto sa ibabaw sa bungtod—uban sa arka sa matuod nga Diyos; ug si Ahio naglakaw nga nag-una sa Arka.  Ug si David ug ang tibuok balay sa Israel nagsaulog sa atubangan ni Jehova uban sa tanang matang sa tulonggon nga kahoyng junipero ug sa mga alpa+ ug sa kinuldasan nga mga tulonggon+ ug sa mga tamborin+ ug sa mga sistrum ug sa mga piyangpiyang.+  Ug sa kataposan sila nakaabot hangtod sa giokanan ni Nacon, ug karon si Uzah+ mikab-ot sa iyang kamot sa arka sa matuod nga Diyos ug gikuptan kini,+ kay hapit kining malintuwad sa mga baka.  Niana ang kasuko ni Jehova+ misilaob batok kang Uzah ug ang matuod nga Diyos nagpatay+ kaniya didto tungod sa dili-matinahorong buhat, mao nga siya namatay didto duol sa arka sa matuod nga Diyos.+  Ug si David nasuko tungod kay miulbo ang kasuko ni Jehova batok kang Uzah, ug kadtong dapita gitawag nga Perez-uzah hangtod niining adlawa.+  Ug si David nahadlok kang Jehova+ niadtong adlawa ug miingon: “Unsaon man pagdangat sa arka ni Jehova nganhi kanako?”+ 10  Ug dili gusto ni David nga ibalhin ang arka ni Jehova ngadto kaniya sa Siyudad ni David.+ Busa si David nagpadala niini ngadto sa balay ni Obed-edom+ nga Gitihanon.+ 11  Ug ang arka ni Jehova nagpabilin sa balay ni Obed-edom nga Gitihanon sa tulo ka bulan; ug si Jehova nagpanalangin+ kang Obed-edom ug sa iyang tibuok panimalay.+ 12  Sa kataposan gitaho kini kang Haring David, nga nag-ingon: “Si Jehova nagpanalangin sa balay ni Obed-edom ug sa tanan nga iya tungod sa arka sa matuod nga Diyos.” Niana si David miadto ug nagdala sa arka sa matuod nga Diyos gikan sa balay ni Obed-edom ngadto sa Siyudad ni David uban ang pagmaya.+ 13  Ug nahitabo nga sa dihang ang mga tigyayong+ sa arka ni Jehova nakalakat na ug unom ka lakang, dihadiha siya naghalad ug usa ka torong baka ug usa ka pinatambok nga hayop.+ 14  Ug si David misayaw sa atubangan ni Jehova kutob sa iyang mahimo, nga niadtong higayona si David nagbakos ug epod+ nga lino. 15  Ug si David ug ang tibuok balay sa Israel nagdala sa arka+ ni Jehova uban ang singgit sa kalipay+ ug tingog sa budyong.+ 16  Ug nahitabo nga sa dihang nahiabot ang arka ni Jehova sa Siyudad ni David, si Mikal,+ ang anak nga babaye ni Saul, midungaw sa bentana ug nakita si Haring David nga nagluksolukso ug nagsayaw sa atubangan ni Jehova; ug siya nagtamay+ kaniya sulod sa iyang kasingkasing.+ 17  Busa ilang gidala sa sulod ang arka ni Jehova ug gipahimutang kini sa iyang dapit sa sulod sa tolda nga gipatindog ni David alang niini;+ human niana nagtanyag si David ug mga halad-nga-sinunog+ ug mga halad-sa-panag-ambit+ sa atubangan ni Jehova. 18  Sa dihang nahuman na si David sa pagtanyag sa mga halad-nga-sinunog ug sa mga halad-sa-panag-ambit, iyang gipanalanginan+ ang katawhan sa ngalan ni Jehova+ sa mga panon. 19  Dugang pa, siya nag-apod-apod+ sa tanang katawhan, sa tibuok panon sa Israel, lalaki ug babaye, sa tagsatagsa ug usa ka siningsing nga tinapay ug usa ka tinapay nga datiles ug usa ka tinapay nga pasas,+ nga human niini namauli ang katawhan sa iyang tagsatagsa ka balay. 20  Si David karon mipauli aron sa pagpanalangin sa iyang kaugalingong panimalay,+ ug si Mikal,+ ang anak nga babaye ni Saul, migula aron sa pagsugat kang David ug unya miingon: “Pagkamahimayaon sa hari sa Israel niining adlawa+ nga naghubo atubangan sa mga mata sa mga ulipong babaye sa iyang mga sulugoon, sama sa usa sa mga tawong kulangkulang nga naghubo sa iyang kaugalingon!”+ 21  Niini si David miingon kang Mikal: “Atubangan kadto ni Jehova, nga nagpili kanako inay kay sa imong amahan ug sa tibuok niyang panimalay aron sa pagtudlo kanako+ nga pangulo ibabaw sa katawhan ni Jehova nga Israel, ug ako magsaulog sa atubangan ni Jehova.+ 22  Ug himoon ko ang akong kaugalingon nga labi pang tinamay kay niini,+ ug ako mahimong ubos sa akong mga mata; ug sa mga ulipong babaye nga imong gihisgotan, kanila ako determinado sa paghimaya sa akong kaugalingon.”+ 23  Busa, kon bahin kang Mikal,+ ang anak nga babaye ni Saul, siya wala makabaton ug anak hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon.

Mga Footnote