Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Samuel 5:1-25

5  Unya ang tanang tribo sa Israel miadto kang David+ sa Hebron+ ug miingon: “Tan-awa! Kami imong bukog ug imong unod.+  Sa miagi ug una pa niana+ samtang si Saul mao pa ang hari ibabaw kanamo, ikaw mao ang nag-agak sa Israel sa paggula ug sa pagsulod niini.+ Ug si Jehova miingon kanimo, ‘Ikaw ang magabantay+ sa akong katawhan nga Israel, ug ikaw ang mahimong pangulo+ sa Israel.’”  Busa ang tanang ansiyano+ sa Israel miadto sa hari didto sa Hebron, ug si Haring David mihimo ug pakigsaad+ uban kanila sa Hebron sa atubangan ni Jehova; nga human niana sila nagdihog+ kang David ingong hari sa Israel.+  Katloan ka tuig ang panuigon ni David sa dihang siya nahimong hari. Nagmando siya ingong hari sulod sa kap-atan ka tuig.+  Sa Hebron siya naghari ibabaw sa Juda sulod sa pito ka tuig ug unom ka bulan;+ ug sa Jerusalem+ siya naghari sulod sa katloag-tulo ka tuig ibabaw sa tibuok Israel ug sa Juda.  Unya ang hari ug ang iyang mga tawo miadto sa Jerusalem batok sa mga Jebusihanon+ nga nagpuyo sa yuta, ug sila miingon kang David: “Dili ka makasulod dinhi, apan ang mga buta ug ang mga bakol mag-abog kanimo,”+ sila naghunahuna: “Si David dili makasulod dinhi.”  Bisan pa niana, nailog ni David ang salipdanan sa Zion,+ nga mao, ang Siyudad ni David.+  Busa si David miingon niadtong adlawa: “Ang bisan kinsa nga makapukan sa mga Jebusihanon,+ agi sa tunel sa tubig,+ patagboa siya sa mga bakol ug sa mga buta, nga mga dulumtanan sa kalag ni David!” Mao nga sila miingon: “Ang buta ug ang bakol dili makasulod sa balay.”  Ug si David mipuyo didto sa salipdanan, ug gitawag kini nga Siyudad ni David; ug si David nagtukod sa tibuok palibot sukad sa Bungdo+ ug pasulod. 10  Busa si David nag-anam ug kabantog,+ ug si Jehova nga Diyos sa mga panon+ nag-uban kaniya.+ 11  Ug si Hiram+ nga hari sa Tiro nagpadalag mga mensahero+ ngadto kang David, ug usab mga kahoyng sedro+ ug mga panday ug mga mamumuhat sa bato alang sa mga paril, ug nagtukod sila ug balay alang kang David.+ 12  Ug si David nahibalo nga si Jehova lig-ong nagpahimutang kaniya ingong hari sa Israel+ ug nga siya nagbayaw+ sa iyang gingharian tungod sa iyang katawhang Israel.+ 13  Sa kasamtangan, si David nagkuhag dugang mga puyopuyo+ ug mga asawa+ gikan sa Jerusalem human nga nahiabot siya gikan sa Hebron; ug dugang nga mga anak nga lalaki ug mga babaye ang nangatawo kang David. 14  Ug mao kini ang mga ngalan niadtong nangatawo kaniya didto sa Jerusalem: si Samua+ ug si Sobab+ ug si Natan+ ug si Solomon,+ 15  ug si Ibhar ug si Elisua+ ug si Nepeg+ ug si Japia,+ 16  ug si Elisama+ ug si Eliada ug si Elipelet.+ 17  Ug nadunggan sa mga Filistehanon nga ilang gidihogan si David ingong hari sa Israel.+ Niana ang tanang Filistehanon miadto aron sa pagpangita kang David. Sa pagkadungog niini ni David, siya miadto sa dapit nga lisod adtoon.+ 18  Ug ang mga Filistehanon, sa ilang bahin, nangabot ug milibot didto sa ubos nga patag sa Repaim.+ 19  Ug si David nagpakisayod+ kang Jehova, nga nag-ingon: “Motungas ba ako batok sa mga Filistehanon? Itugyan mo ba sila sa akong kamot?” Niini si Jehova miingon kang David: “Tungas, kay ako sa walay pakyas magtugyan sa mga Filistehanon sa imong kamot.”+ 20  Busa si David miadto sa Baal-perazim,+ ug si David nagpukan kanila didto. Niana siya miingon: “Si Jehova nagbungkag sa akong mga kaaway+ una kanako, sama sa usa ka giwang nga nahimo pinaagi sa mga tubig.” Mao nga iyang gitawag ang ngalan niadtong dapita nga Baal-perazim.+ 21  Busa ilang gibiyaan ang ilang mga idolo+ didto, ug busa gidala kini ni David ug sa iyang mga tawo.+ 22  Sa ulahi ang mga Filistehanon miabot sa makausa pa+ ug milibot sa ubos nga patag sa Repaim.+ 23  Niana si David nagpakisayod+ kang Jehova, apan siya miingon: “Ayaw pagtungas. Lipot sa ilang luyo, ug ikaw moadto batok kanila sa atubangan sa mga kahoykahoy nga baca.+ 24  Ug mahitabo nga, inigkadungog nimo sa dahunog sa pagmartsa didto sa tumoy sa mga kahoykahoy nga baca, nianang higayona lihok nga walay pagduhaduha,+ tungod kay nianang higayona si Jehova nakagula na nga una kanimo aron sa paglaglag sa kampo sa mga Filistehanon.”+ 25  Busa ingon niana ang gibuhat ni David, sumala sa gisugo ni Jehova kaniya,+ ug gilaglag+ niya ang mga Filistehanon sukad sa Geba+ hangtod sa Gezer.+

Mga Footnote