Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Samuel 24:1-25

24  Ug misilaob na usab+ ang kasuko ni Jehova batok sa Israel, sa dihang may usa nga nag-aghat kang David batok kanila, nga nag-ingon: “Lakaw, ipha+ ang Israel ug ang Juda.”  Busa ang hari miingon kang Joab+ nga pangulo sa kasundalohan nga didto uban kaniya: “Libota, palihog, ang tanang tribo sa Israel, sukad sa Dan hangtod sa Beer-seba,+ ug irehistro ninyo ang katawhan,+ ug mahibaloan ko gayod ang gidaghanon sa katawhan.”+  Apan si Joab miingon sa hari: “Hinaot nga si Jehova nga imong Diyos magadugang sa katawhan ug usa ka gatos ka pilo sa ilang gidaghanon samtang ang mga mata sa akong ginoo nakakita niini. Apan kon bahin sa akong ginoo nga hari, nganong siya nahimuot niining butanga?”+  Sa kataposan ang pulong sa hari midaog+ kang Joab ug sa mga pangulo sa kasundalohan. Busa si Joab ug ang mga pangulo sa kasundalohan migula gikan sa atubangan sa hari aron irehistro+ ang katawhan sa Israel.  Unya sila nanabok sa Jordan ug nagkampo sa Aroer+ sa tuo nga dapit sa siyudad nga anaa sa kinataliwad-an sa bul-oganang walog, ngadto sa mga Gadhanon,+ ug sa Jazer.+  Human niana sila nahiabot sa Gilead+ ug sa yuta sa Tatim-hodsi ug nagpadayon ngadto sa Dan-jaan ug milibot sa Sidon.+  Unya sila nahiabot sa kuta sa Tiro+ ug sa tanang siyudad sa mga Hivihanon+ ug sa mga Canaanhon ug nahiabot sa kinutoban sa Negeb+ sa Juda didto sa Beer-seba.+  Busa gilibot nila ang tibuok yuta ug nahiabot sa Jerusalem pagkatapos sa siyam ka bulan ug kawhaan ka adlaw.  Gihatag karon ni Joab sa hari ang gidaghanon sa narehistro+ nga katawhan; ug ang Israel mikabat ug walo ka gatos ka libo ka maisog nga lalaki nga nagagamit sa espada, ug ang mga tawo sa Juda maoy lima ka gatos ka libo ka tawo.+ 10  Ug ang kasingkasing ni David naghasol+ kaniya human niya maihap ang katawhan. Busa si David miingon kang Jehova: “Ako nakasala+ ug dako kaayo sa akong gibuhat. Ug karon, Jehova, itugot palihog nga molabay ang kasaypanan sa imong alagad;+ kay ako milihok gayod nga binuangbuang.”+ 11  Sa dihang mibangon si David sa pagkabuntag, ang pulong ni Jehova midangat kang Gad+ nga manalagna, ang bisyonaryo ni David,+ nga nag-ingon: 12  “Lakaw, ug sultihan mo si David, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Tulo ka butang ang ipahamtang ko kanimo.+ Pagpili ug usa kanila aron buhaton ko kini kanimo.”’”+ 13  Busa si Gad miadto kang David ug misulti ug miingon kaniya:+ “Ipadangat ba kanimo ang pito ka tuig nga gutom sa imong yuta,+ o tulo ka bulan nga ikaw mokalagiw gikan sa atubangan sa imong mga kaaway,+ nga sila magagukod kanimo, o mahitabo ang tulo ka adlaw nga kamatay diha sa imong yuta?+ Karon hunahunaa ug tan-awa kon unsay akong itubag sa Usa nga nagpadala kanako.” 14  Busa si David miingon kang Gad: “Makapaguol kaayo kini alang kanako. Itugot, palihog, nga kami mangahulog sa kamot ni Jehova,+ tungod kay daghan ang iyang mga kaluoy;+ apan ayaw itugot nga ako mahulog sa kamot sa tawo.”+ 15  Unya si Jehova nagpadala ug kamatay+ sa Israel sukad sa buntag hangtod sa tinudlong panahon, mao nga sukad sa Dan hangtod sa Beer-seba+ kapitoan ka libo ka tawo ang nangamatay.+ 16  Ug ang manulonda+ nagpadayon sa pagbakyaw sa iyang kamot paingon sa Jerusalem aron sa paglaglag niini; ug si Jehova nagbasol+ tungod sa kadaot, ug busa siya miingon sa manulonda nga maoy naglaglag sa katawhan: “Igo na! Karon ipaubos na ang imong kamot.” Ug ang manulonda ni Jehova didto duol sa giokanan ni Arauna+ nga Jebusihanon.+ 17  Ug si David miingon kang Jehova, sa dihang iyang nakita ang manulonda nga mipatay sa katawhan, oo, siya miingon: “Ania, ako ang nakasala ug ako ang nakabuhat ug sayop; apan kining mga karnero+—unsa ang ilang nabuhat? Palihog, ibakyaw ang imong kamot batok kanako+ ug sa balay sa akong amahan.” 18  Unya si Gad miadto kang David niadtong adlawa ug miingon kaniya: “Tungas, pagpatindog ug usa ka halaran alang kang Jehova didto sa giokanan ni Arauna nga Jebusihanon.”+ 19  Ug si David mitungas sumala sa pulong ni Gad, sumala sa gisugo ni Jehova.+ 20  Sa dihang si Arauna milantaw sa ubos ug nakakita sa hari ug sa iyang mga sulugoon nga nagpaingon kaniya, dihadiha si Arauna migula ug miyukbo+ sa hari nga ang iyang nawong ngadto sa yuta.+ 21  Unya si Arauna miingon: “Nganong ang ginoo nga hari mianhi man sa iyang sulugoon?” Niana si David miingon: “Aron sa pagpalit+ sa giokanan gikan kanimo sa pagtukod ug usa ka halaran alang kang Jehova, aron mohunong ang hampak+ gikan sa katawhan.” 22  Apan si Arauna miingon kang David: “Pakuhaa niini+ ang akong ginoo nga hari ug pahalara siya kon unsay maayo sa iyang mga mata. Ania ang mga baka alang sa halad-nga-sinunog ug ang balsa sa paggiok ug ang mga galamiton sa mga baka alang sa sugnod.+ 23  Ang tanan, Oh hari, ihatag ni Arauna sa hari.” Ug si Arauna miingon sa hari: “Hinaot nga si Jehova nga imong Diyos mahimuot kanimo.”+ 24  Hinunoa, ang hari miingon kang Arauna: “Dili, apan paliton ko gayod kini sa usa ka bili gikan kanimo;+ ug dili ako maghalad kang Jehova nga akong Diyos ug mga halad-nga-sinunog nga walay bayad.”+ Busa gipalit ni David+ ang giokanan ug ang mga baka sa kalim-an ka siklo nga plata. 25  Ug si David nagtukod didto ug usa ka halaran+ alang kang Jehova ug naghalad ug mga halad-nga-sinunog ug mga halad-sa-panag-ambit, ug si Jehova mitugot nga pangaliyupoan+ siya alang sa yuta, mao nga ang hampak nahunong sa Israel.

Mga Footnote