Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Samuel 23:1-39

23  Ug kini ang kataposang mga pulong ni David:+“Ang mga pulong ni David nga anak nga lalaki ni Jese,+Ug ang mga pulong sa tawo nga lig-on ug lawas nga gituboy sa itaas,+Ang dinihogan+ sa Diyos ni Jacob,Ug ang kahimut-anan sa mga awit sa pagdayeg+ sa Israel.   Ang espiritu ni Jehova mao ang misulti pinaagi kanako,+Ug ang iyang pulong diha sa akong dila.+   Ang Diyos sa Israel miingon,Kanako ang Bato sa Israel misulti,+‘Kon ang nagamando sa katawhan matarong,+Nga nagamando diha sa kahadlok sa Diyos,+   Nan kini sama sa kahayag sa kabuntagon, sa dihang ang adlaw mosidlak,+Usa ka buntag nga walay panganod.Gikan sa kahayag, gikan sa ulan, adunay balili sa yuta.’+   Kay dili ba ang akong panimalay sama nianang sa Diyos?+Tungod kay usa ka pakigsaad+ nga mohangtod sa panahong walay tino ang gihatag niya kanako,Gihan-ay ug maayo ang tanan ug gipalig-on.+Sanglit kini ang tanan ko nga kaluwasan+ ug tanan ko nga kalipay,Dili ba kana ang hinungdan nga siya magpatubo niini?+   Apan ang walay pulos nga mga tawo+ abogon,+ sama sa mga tunokong tanom,+ silang tanan;Kay dili pinaagi sa kamot nga sila kuhaon.   Sa dihang ang usa ka tawo mohikap kanilaSiya kinahanglang bug-os nga sinangkapan sa hinagiban nga puthaw ug sa kuptanan sa bangkaw,Ug pinaagi sa kalayo sila pagasunogon gayod.”+  Kini ang mga ngalan sa gamhanang+ mga tawo ni David: si Joseb-basebet+ nga usa ka Takemonhon, ang pangulo sa tulo. Siya nagbakyaw sa iyang bangkaw batok sa walo ka gatos nga gipatay sa usa lamang ka higayon.  Sunod kaniya mao si Eleasar+ nga anak nga lalaki ni Dodo+ nga anak nga lalaki ni Ahohi nga usa sa tulo ka tawong gamhanan nga kauban ni David sa dihang sila nagyubit sa mga Filistehanon. Sila nagkatigom didto alang sa gubat, ug busa nanibog ang mga tawo sa Israel.+ 10  Siya kadtong mitindog ug mipatay sa mga Filistehanon hangtod nga ang iyang kamot naluya ug ang iyang kamot nagpadayon sa pagtapot sa espada,+ mao nga si Jehova naghimog usa ka dakong kaluwasan niadtong adlawa;+ ug kon bahin sa katawhan, sila namalik sunod kaniya aron lamang sa pagkuha sa mga inagaw gikan sa mga pinatay.+ 11  Ug sunod kaniya mao si Sammah nga anak nga lalaki ni Age nga Hararnon.+ Ug ang mga Filistehanon nagkatigom sa Lehi, diin didtoy usa ka luna sa yuta nga puno sa mga lentihas;+ ug ang katawhan nangalagiw tungod sa mga Filistehanon. 12  Apan siya mibarog sa kinataliwad-an sa luna ug nagluwas niini ug nagpatay sa mga Filistehanon, mao nga si Jehova naghimog usa ka dakong kaluwasan.+ 13  Ug tulo sa katloan ka pangulo+ nanglugsong ug nangadto kang David sa panahon sa ting-ani sa langob sa Adulam;+ ug usa ka balangay sa mga tolda sa mga Filistehanon ang nagkampo sa ubos nga patag sa Repaim.+ 14  Ug si David niadtong tungora didto sa dapit nga lisod adtoon;+ ug usa ka nagkampong mga sundalo+ sa mga Filistehanon ang didto sa Betlehem. 15  Unya si David gihidlaw ug miingon: “Oh makainom unta ako ug tubig gikan sa atabay sa Betlehem nga anaa sa ganghaan!”+ 16  Niana ang tulo ka gamhanang mga tawo mipugos sa pagsulod sa kampo sa mga Filistehanon ug nagkalos ug tubig gikan sa atabay sa Betlehem nga diha sa ganghaan ug nagdala ug naghatod niini ngadto kang David;+ ug siya nagdumili sa pag-inom niini, apan nagbubo+ niini ngadto kang Jehova. 17  Ug siya miingon: “Oh Jehova, halayo ra alang kanako+ ang pagbuhat niini! [Imnon ko ba] ang dugo+ sa mga tawo nga miadto nga nagpameligro sa ilang mga kalag?” Ug nagdumili siya sa pag-inom niini. Mao kining mga butanga ang gibuhat sa tulo ka gamhanang mga tawo. 18  Kon bahin kang Abisai+ nga igsoong lalaki ni Joab nga anak nga lalaki ni Zeruia,+ siya ang pangulo sa katloan, ug siya nagbakyaw sa iyang bangkaw batok sa tulo ka gatos nga iyang gipatay, ug siya adunay dungog nga sama sa tulo.+ 19  Bisan kon siya mas inila nga labaw kay sa katloan, ug siya ang nahimong pangulo nila, siya wala mahiapil sa han-ay sa unang tulo.+ 20  Kon bahin kang Benaias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiada+ nga anak nga lalaki sa usa ka tawong maisog, nga nakabuhat ug daghang buhat didto sa Kabzeel,+ siya ang nagpatay sa duha ka anak nga lalaki ni Ariel sa Moab; ug siya milugsong ug nagpatay sa usa ka leyon+ sulod sa usa ka gahong-sa-tubig sa adlaw nga nag-ulan ug niyebe.+ 21  Ug siya ang nagpatay sa tawong Ehiptohanon nga talagsaon ang gidak-on.+ Bisan dihay usa ka bangkaw sa kamot sa Ehiptohanon, apan siya milugsong ngadto kaniya nga nagdalag usa ka olisi ug nag-ilog sa bangkaw gikan sa kamot sa Ehiptohanon ug nagpatay kaniya pinaagi sa iyang kaugalingong bangkaw.+ 22  Kining mga butanga ang gibuhat ni Benaias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiada; ug siya nakabaton ug dungog nga sama sa tulo ka gamhanang mga tawo.+ 23  Bisan kon siya mas inila nga labaw kay sa katloan, siya wala mahiapil sa ranggo sa tulo; apan si David nagtudlo kaniya nga tagdumala sa iyang kaugalingong mga bantay.+ 24  Si Asahel+ nga igsoong lalaki ni Joab lakip sa katloan; si Elhanan+ nga anak nga lalaki ni Dodo sa Betlehem, 25  si Sammah+ nga Harodnon, si Elika nga Harodnon, 26  si Helez+ nga Paltihanon, si Ira+ nga anak nga lalaki ni Ikes+ nga Tekoahanon, 27  si Abi-ezer+ nga taga-Anatot,+ si Mebunai nga Husahanon,+ 28  si Zalmon nga Ahohihanon,+ si Maharai+ nga Netopahanon, 29  si Heleb+ nga anak nga lalaki ni Baana nga Netopahanon, si Itai+ nga anak nga lalaki ni Ribai sa Gibea sa mga anak sa Benjamin, 30  si Benaias+ nga Piratonhon, si Hidai sa mga bul-oganang walog sa Gaas,+ 31  si Abi-albon nga Arbatnon, si Azmavet+ nga Bar-humnon, 32  si Eliaba nga Saalbonhon, ang mga anak nga lalaki ni Jasen, si Jonatan,+ 33  si Sammah nga Hararnon, si Ahiam+ nga anak nga lalaki ni Sarar nga Hararnon, 34  si Elipelet nga anak nga lalaki ni Ahasbai nga anak nga lalaki sa Maacatnon, si Eliam nga anak nga lalaki ni Ahitopel+ nga taga-Gilo, 35  si Hezro+ nga Carmelohanon, si Paarai nga Arbinhon, 36  si Igal nga anak nga lalaki ni Natan+ sa Zoba, si Bani nga Gadhanon, 37  si Zelek+ nga Ammonhanon, si Naharai nga Beerotnon, mga tigdala sa armadura ni Joab nga anak nga lalaki ni Zeruia, 38  si Ira nga Itrihanon,+ si Gareb+ nga Itrihanon, 39  si Urias+ nga Hitihanon—katloag-pito ang tanan.

Mga Footnote