Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Samuel 21:1-22

21  Karon dihay usa ka gutom+ sa mga adlaw ni David sulod sa tulo ka tuig, sa sunodsunod nga tuig; ug si David nagpakisayod sa atubangan ni Jehova. Unya si Jehova miingon: “Diha kang Saul ug sa iyang balay adunay pagkasad-an sa dugo, tungod kay gipamatay niya ang mga Gabaonhon.”+  Busa ang hari nagpatawag sa mga Gabaonhon+ ug nakigsulti kanila. (Ang mga Gabaonhon dili mga anak sa Israel, kondili sa nanghibilin sa mga Amorihanon;+ ug ang mga anak sa Israel nakapanumpa kanila,+ apan gipamatay+ sila ni Saul tungod sa iyang pagpangabugho+ alang sa mga anak sa Israel ug sa Juda.)  Ug si David miingon sa mga Gabaonhon: “Unsay akong buhaton kaninyo, ug pinaagi sa unsa nga ako maghimog pagtabon-sa-sala,+ aron kamo magpanalangin sa panulondon+ ni Jehova?”  Busa ang mga Gabaonhon miingon kaniya: “Kini dili butang mahitungod sa plata o bulawan+ alang kanamo labot kang Saul ug sa iyang panimalay, ni ania kanamo ang pagpatay ug tawo sa Israel.” Niana siya miingon: “Bisan unsa nga inyong isulti akong buhaton alang kaninyo.”  Ug niini sila miingon sa hari: “Ang tawong nagpuo+ kanamo ug naglaraw+ sa paglaglag kanamo gikan sa pagpabilin sa bisan diin nga teritoryo sa Israel,  itugyan kanamo ang pito sa iyang mga anak nga lalaki;+ ug sila among iladlad+ ngadto kang Jehova didto sa Gibea+ ni Saul, ang pinili ni Jehova.”+ Busa ang hari miingon: “Itugyan ko sila.”  Apan, ang hari naluoy kang Mepiboset+ nga anak nga lalaki ni Jonatan nga anak nga lalaki ni Saul tungod sa gipanumpa+ kang Jehova tali kanila, tali kang David ug Jonatan nga anak ni Saul.  Unya gikuha sa hari ang duha ka anak nga lalaki ni Rizpa+ nga anak nga babaye ni Aia nga iyang gipanganak kang Saul, si Armoni ug si Mepiboset, ug ang lima ka anak nga lalaki ni Mikal+ nga anak nga babaye ni Saul nga gipanganak niya kang Adriel+ nga anak nga lalaki ni Barzilai nga Meholahanon.  Unya iyang gitugyan sila ngadto sa kamot sa mga Gabaonhon ug sila ilang giladlad didto ibabaw sa bukid atubangan ni Jehova,+ mao nga silang pito nangapukan; ug gipamatay sila sa unang mga adlaw sa ting-ani, sa sinugdan sa pag-ani sa sebada.+ 10  Apan, si Rizpa nga anak nga babaye ni Aia+ nagkuhag sakong panapton+ ug gibuklad kini alang sa iyang kaugalingon sa ibabaw sa bato sukad sa pagsugod sa ting-ani hangtod sa pagbundak sa tubig kanila gikan sa kalangitan;+ ug wala niya tugoti ang mga langgam+ sa kalangitan nga motugpa kanila kon maadlaw ni ang mga ihalas nga mananap+ sa kapatagan kon magabii. 11  Sa ulahi gitaho+ kang David ang gibuhat ni Rizpa nga anak nga babaye ni Aia, puyopuyo ni Saul. 12  Busa miadto si David ug gikuha ang mga bukog ni Saul+ ug ang mga bukog ni Jonatan nga iyang anak gikan sa mga tag-iyag yuta sa Jabes-gilead,+ nga maoy nagkawat kanila gikan sa plasa sa Bet-san,+ diin sila gibitay+ sa mga Filistehanon sa adlaw nga ang mga Filistehanon nakapatay kang Saul didto sa Gilboa.+ 13  Ug gidala niya gikan didto ang mga bukog ni Saul ug ang mga bukog ni Jonatan nga iyang anak; dugang pa, ilang gitigom ang mga bukog sa mga tawo nga gipangladlad sa kamatayon.+ 14  Unya gilubong nila ang mga bukog ni Saul ug ni Jonatan nga iyang anak nga lalaki didto sa yuta sa Benjamin sa Zela+ sa lubnganan ni Kis+ nga iyang amahan, aron ilang mabuhat ang tanan nga gisugo sa hari. Busa gitugot sa Diyos nga pangaliyupoan siya alang sa yuta human niini.+ 15  Ug ang mga Filistehanon+ nakiggubat na usab batok sa Israel. Busa si David ug ang iyang mga sulugoon uban kaniya nanglugsong ug nakig-away sa mga Filistehanon; ug si David giabot ug kakapoy. 16  Ug si Isbi-benob nga usa sa mga natawo sa mga Repaim,+ kansang bangkaw+ motimbang ug tulo ka gatos ka siklo nga tumbaga ug nagtakin ug bag-ong espada, naghunahuna sa pagpatay kang David. 17  Dihadiha si Abisai+ nga anak ni Zeruia nagtabang+ kaniya ug nagpukan sa Filistehanon ug nagpatay kaniya. Niadtong higayona ang mga tawo ni David nanumpa kaniya, nga nag-ingon: “Kinahanglan nga dili ka na mogula pa uban kanamo sa gubat,+ aron dili mo mapalong+ ang lampara+ sa Israel!” 18  Ug nahitabo human niini nga may gubat na usab batok sa mga Filistehanon didto sa Gob. Niadtong panahona si Sibecai+ nga Husahanon+ nagpatay kang Sap, nga usa sa mga natawo sa mga Repaim.+ 19  Ug may gubat na usab batok sa mga Filistehanon didto sa Gob, ug si Elhanan+ nga anak nga lalaki ni Jaare-oregim nga taga-Betlehem nagpatay kang Goliat nga Gitihanon, kansang kuptanan sa bangkaw sama sa likisan sa mga maghahabol.+ 20  Ug may gubat na usab sa Gat,+ sa dihang niadtong higayona may usa ka tawo nga talagsaon ka dako, nga unom ang tudlo sa matag kamot ug unom ang tudlo sa matag tiil, kawhaag-upat ang gidaghanon; ug siya usab natawo sa mga Repaim.+ 21  Ug siya kanunayng nagyubit+ sa Israel. Sa kataposan si Jonatan+ nga anak nga lalaki ni Simei,+ igsoong lalaki ni David, nagpatay kaniya. 22  Kining upat nangatawo sa mga Repaim sa Gat;+ ug sila nangapukan pinaagi sa kamot ni David ug pinaagi sa kamot sa iyang mga alagad.+

Mga Footnote