Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Samuel 20:1-26

20  Karon dihay usa ka tawo nga walay pulos,+ nga ang ngalan mao si Sheba,+ ang anak nga lalaki ni Bikri nga usa ka Benjaminhon; ug siya mihuyop sa budyong+ ug miingon: “Kami walay bahin kang David, ug kami walay panulondon sa anak nga lalaki ni Jese.+ Ang tagsatagsa ngadto sa iyang mga diyos,+ Oh Israel!”  Niana ang tanang tawo sa Israel nanungas gikan sa pagsunod kang David aron sa pagsunod kang Sheba nga anak nga lalaki ni Bikri;+ apan bahin sa mga tawo sa Juda, miunong sila sa ilang hari gikan sa Jordan ngadto sa Jerusalem.+  Sa kataposan si David nahiabot sa iyang balay sa Jerusalem.+ Unya ang hari nagkuha sa napulo ka babaye,+ ang mga puyopuyo nga iyang gibilin aron sa pag-atiman sa balay, ug siya nagbutang kanila sa usa ka balay nga binantayan, apan nagpadayon siya sa pagtagana kanila ug pagkaon. Ug siya wala makigdulog kanila,+ apan sila nagpadayong tinakpan hangtod sa adlaw sa ilang kamatayon, nga nagkinabuhi ingong mga balo nga may buhing bana.  Karon ang hari miingon kang Amasa:+ “Tigoma ang mga tawo sa Juda sulod sa tulo ka adlaw, ug ikaw mobarog dinhi.”  Busa si Amasa milakaw aron sa pagtigom sa Juda; apan siya miabot nga ulahi sa panahong gitagal alang kaniya.  Unya si David miingon kang Abisai:+ “Karon si Sheba+ nga anak nga lalaki ni Bikri mahimong mas daotan pa alang kanato kay kang Absalom.+ Dad-a ang mga sulugoon+ sa imong ginoo ug gukda siya, aron dili siya makakaplag ug mga kinutaang siyudad ug makaikyas sa atubangan sa atong mga mata.”  Busa ang mga tawo ni Joab+ ug ang mga Keretnon+ ug ang mga Peletnon+ ug ang tanang tawong gamhanan nanggula sunod kaniya; ug nanggula sila sa Jerusalem aron sa paggukod kang Sheba nga anak nga lalaki ni Bikri.  Sila duol na sa dakong bato sa Gabaon,+ ug si Amasa+ miabot sa pagsugat kanila. Karon si Joab binaksan, sinul-oban sa usa ka besti; ug diha kaniya may gitakin nga espada sulod sa sakoban niini. Ug siya milakaw, ug mao nga kini nahulog.  Ug si Joab miingon kang Amasa: “Maayo ba ikaw, igsoon ko?”+ Unya ang tuong kamot ni Joab migunit sa bungot ni Amasa aron sa paghalok kaniya.+ 10  Kon bahin kang Amasa, siya wala makabantay sa espada nga diha sa kamot ni Joab; mao nga iyang gidunggab siya+ sa tiyan, ug ang iyang tinai nayagyag sa yuta, ug wala na siya dunggaba pag-usab. Busa siya namatay. Ug si Joab ug si Abisai nga iyang igsoon migukod kang Sheba nga anak nga lalaki ni Bikri. 11  Ug usa sa mga batan-ong lalaki ni Joab mibarog tupad kaniya ug nag-ingon: “Ang bisan kinsa nga may kahimuot kang Joab ug ang bisan kinsa nga iya ni David,+ pasunda siya kang Joab!” 12  Sa kasamtangan, si Amasa naglunang sa iyang dugo+ sa taliwala sa dakong dalan. Sa dihang nakita sa lalaki nga ang tibuok katawhan nagbarog nga wala maglihok, nan siya nagbalhin kang Amasa gikan sa dakong dalan ngadto sa kapatagan. Unya siya nagtakyap ug usa ka panapton ibabaw kaniya, sa dihang nakita niya nga ang tanan nga miduol kaniya nagbarog nga wala maglihok.+ 13  Sa dihang nabalhin na niya siya gikan sa dakong dalan, ang tagsatagsa ka tawo misunod kang Joab aron sa paggukod kang Sheba+ nga anak nga lalaki ni Bikri. 14  Ug si Sheba milatas sa tanang tribo sa Israel ngadto sa Abel sa Bet-maaca.+ Kon bahin sa tanang Bikrihanon, sila nagtigom ug misunod usab kaniya. 15  Ug sila nahiabot ug naglikos batok kaniya sa Abel sa Bet-maaca ug naghimog pang-asdang nga bungdo batok sa siyudad,+ sanglit nahimutang kini sulod sa usa ka kuta. Ug ang tibuok katawhan nga uban kang Joab nagguba sa paril, aron sa paglumpag niini. 16  Ug usa ka maalamong babaye+ misinggit gikan sa siyudad: “Pamati kamo, pamati! Sultihi, palihog, si Joab, ‘Paduola siya ngari, ug tugoti ako sa pagsulti kanimo.’” 17  Busa siya miduol kaniya, ug unya ang babaye miingon: “Ikaw ba si Joab?” nga niini siya miingon: “Ako.” Ug niini siya miingon kaniya: “Pamatia ang mga pulong sa imong ulipong babaye.”+ Sa baylo siya miingon: “Ako nagapamati.” 18  Ug siya misulti: “Nabatasan gayod nila ang pagsulti kanhi, nga nag-ingon, ‘Tugoti sila nga magpakisayod sa Abel, ug sa ingon masulbad gayod nila ang maong butang.’ 19  Ako maghawas sa mga makigdaiton+ ug mga matinumanon+ sa Israel. Ikaw nagtinguha sa pagpatay sa usa ka siyudad+ ug usa ka inahan sa Israel. Nganong imong lamyon+ ang panulondon+ ni Jehova?” 20  Niini si Joab mitubag ug miingon: “Halayo ra gayod alang kanako nga ako maglamoy ug ako maglaglag. 21  Dili ingon niana ang maong butang, kondili usa ka tawo gikan sa bukirong rehiyon sa Epraim,+ nga ang ngalan mao si Sheba+ nga anak nga lalaki ni Bikri, nag-isa sa iyang kamot batok kang Haring David.+ Itugyan lamang ninyo siya,+ ug ako mobiya gikan sa siyudad.”+ Unya ang babaye miingon kang Joab: “Tan-awa! Ang iyang ulo+ igatugpo nganha kanimo ibabaw sa paril!” 22  Dihadiha ang babaye uban sa iyang kaalam+ miadto sa tibuok katawhan, ug sila nagpunggot sa ulo ni Sheba nga anak nga lalaki ni Bikri ug nagtugpo niini ngadto kang Joab. Tungod niana siya naghuyop sa budyong,+ ug busa nagkatibulaag sila gikan sa siyudad, ang tagsatagsa ngadto sa iyang panimalay; ug si Joab mismo mipauli sa Jerusalem ngadto sa hari. 23  Ug si Joab mao ang nangulo sa tibuok kasundalohan+ sa Israel; ug si Benaias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiada+ mao ang nangulo sa mga Keretnon+ ug sa mga Peletnon.+ 24  Ug si Adoram+ ang nangulo niadtong gipaapil sa pinugos nga trabaho; ug si Jehosapat+ nga anak nga lalaki ni Ahilud mao ang tigtala. 25  Ug si Seva+ mao ang sekretaryo,+ ug si Zadok+ ug si Abiatar+ mao ang mga saserdote. 26  Ug si Ira nga Jairhanon nahimo usab nga saserdote+ ni David.

Mga Footnote