Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Samuel 16:1-23

16  Sa dihang si David nakatabok na saylo ug diyutay sa kinatumyan,+ didto si Ziba+ nga tig-alagad ni Mepiboset+ sa pagsugat kaniya nga may duha ka asno+ nga gimonturahan ug giluwanan ug duha ka gatos ka tinapay+ ug usa ka gatos ka tinapay nga pasas+ ug usa ka gatos ka luwan nga mga bunga sa ting-init+ ug usa ka tadyaw sa bino.+  Unya ang hari miingon kang Ziba: “Unsay buot nimong ipasabot niining mga butanga?”+ Niini si Ziba miingon: “Ang mga asno maoy alang sa panimalay sa hari aron sakyan, ug ang tinapay ug ang luwan nga mga bunga sa ting-init maoy alang sa batan-ong mga lalaki+ aron kan-on, ug ang bino maoy alang niadtong kapoyon+ sa kamingawan+ aron imnon.”  Karon ang hari miingon: “Ug hain man ang anak nga lalaki sa imong agalon?”+ Niini si Ziba miingon sa hari: “Atua siya nagpabilin sa Jerusalem; kay siya miingon, ‘Karong adlawa ang balay sa Israel magauli kanako sa harianong pagmando sa akong amahan.’”+  Unya ang hari miingon kang Ziba: “Tan-awa! Imo na ang tanan nga gipanag-iya ni Mepiboset.”+ Niana si Ziba miingon: “Ako moyukbo.+ Tugoting ako makakaplag ug pabor sa imong mga mata, akong ginoo nga hari.”  Ug nahiabot si Haring David hangtod sa Bahurim,+ ug, tan-awa! migula gikan didto ang usa ka tawo sa panimalay sa balay ni Saul, ug ang iyang ngalan mao si Simei,+ ang anak nga lalaki ni Gera, nga migula ug nanghimaraot samtang migula.+  Ug siya nagbato kang David ug sa tanang sulugoon ni Haring David; ug sa tibuok katawhan ug sa tanang tawong gamhanan nga diha sa iyang tuo ug diha sa iyang wala.  Ug kini ang gisulti ni Simei samtang siya nanghimaraot: “Pahawa dinhi, pahawa dinhi, ikaw nga tawong sad-an sa dugo+ ug tawong walay-silbi!+  Si Jehova nagbalos kanimo sa tanang pagkasad-an sa dugo tungod sa balay ni Saul nga imong gipulihan sa pagmando ingong hari; ug si Jehova naghatag sa pagkahari ngadto sa kamot ni Absalom nga imong anak. Ug ania, ikaw anaa sa imong katalagman, tungod kay ikaw usa ka tawong sad-an sa dugo!”+  Sa kataposan si Abisai nga anak nga lalaki ni Zeruia+ miingon sa hari: “Nganong kining patay nga iro+ nanghimaraot man sa akong ginoo nga hari?+ Tugoti ako nga moduol, palihog, ug lunggoon ko ang iyang ulo.”+ 10  Apan ang hari miingon: “Unsay akong labot kaninyo,+ mga anak nga lalaki ni Zeruia?+ Busa pasagdi siya nga manghimaraot,+ tungod kay si Jehova ang nag-ingon kaniya,+ ‘Panghimaraota si David!’ Busa kinsa man ang moingon, ‘Nganong ikaw nagbuhat niana?’”+ 11  Ug si David miingon kang Abisai ug sa tanan niyang mga sulugoon: “Ania, ang akong kaugalingong anak nga migula gikan sa akong kahiladmang mga bahin nagapangita sa akong kalag;+ ug unsa pa kaha karon ang usa ka Benjaminhon!+ Pasagdi lang siya nga manghimaraot, kay gisultihan siya ni Jehova sa pagbuhat niana! 12  Tingali si Jehova motan-aw+ pinaagi sa iyang mata, ug ipasig-uli ni Jehova kanako ang kaayo inay ang iyang maldisyon niining adlawa.”+ 13  Niana si David ug ang iyang mga tawo nagpadayon sa paglakaw sa dalan, samtang si Simei naglakaw sa kiliran sa bukid, nga naglakaw abay kaniya aron siya makapanghimaraot;+ ug siya nagpadayon sa paglabay kaniya ug mga bato samtang naglakaw abay kaniya, ug siya nagsaliyab ug daghang abog.+ 14  Sa ulahi ang hari ug ang katawhan nga uban kaniya nahiabot nga gikapoy. Busa sila nagpahulay didto.+ 15  Kon bahin kang Absalom ug sa tibuok katawhan, ang mga tawo sa Israel, sila misulod sa Jerusalem;+ ug si Ahitopel+ uban kaniya. 16  Ug nahitabo nga, sa paghiabot gayod ni Husai+ nga Arkihanon,+ nga higala ni David,+ ngadto kang Absalom, si Husai miingon kang Absalom: “Mabuhi ang hari!+ Mabuhi ang hari!” 17  Niini si Absalom miingon kang Husai: “Kini ba ang imong mahigugmaong-kalulot alang sa imong higala? Nganong ikaw wala mokuyog sa imong higala?”+ 18  Busa si Husai miingon kang Absalom: “Dili; kondili siya nga gipili ni Jehova ug ingon man niini nga katawhan ug sa tanang tawo sa Israel, ako maiya, ug uban kaniya ako magpabilin. 19  Ug sa ikaduhang higayon ako moingon, Kang kinsa ba ako mag-alagad? Dili ba diha sa atubangan sa iyang anak? Ingon nga ako nag-alagad sa atubangan sa imong amahan, busa ako mag-alagad sa imong atubangan.”+ 20  Sa ulahi si Absalom miingon kang Ahitopel: “Ihatag ninyo ang inyong tambag.+ Unsay atong buhaton?” 21  Unya si Ahitopel miingon kang Absalom: “Pakigdulog sa mga puyopuyo sa imong amahan,+ nga gibilin niya aron sa pag-atiman sa balay.+ Ug ang tibuok Israel tinong makadungog nga gihimo nimong baho+ ang imong kaugalingon atubangan sa imong amahan,+ ug ang mga kamot+ niadtong dapig kanimo mahimong malig-on gayod.” 22  Busa sila nagpatindog ug tolda alang kang Absalom didto sa atop,+ ug si Absalom nakigdulog sa mga puyopuyo sa iyang amahan+ atubangan sa mga mata sa tibuok Israel.+ 23  Ug ang tambag ni Ahitopel, nga iyang gitambag niadtong mga adlawa, maoy ingon sa usa ka tawo nga nagpakisayod sa pulong sa matuod nga Diyos. Ingon niana ang tanang tambag+ ni Ahitopel+ alang kang David ug kang Absalom.

Mga Footnote