Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Samuel 10:1-19

10  Ug nahitabo human niana nga ang hari sa mga anak sa Ammon+ namatay, ug si Hanun nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli kaniya.+  Niini si David miingon: “Ako magpakita ug mahigugmaong-kalulot kang Hanun nga anak nga lalaki ni Nahas, ingon nga ang iyang amahan nagpakita ug mahigugmaong-kalulot kanako.”+ Busa si David nagpasugo pinaagi sa iyang mga alagad+ aron sa paghupay kaniya tungod sa iyang amahan, ug ang mga alagad ni David nangadto sa yuta sa mga anak sa Ammon.  Apan, ang mga prinsipe sa mga anak sa Ammon miingon kang Hanun nga ilang ginoo: “Si David nagpasidungog ba sa imong amahan diha sa imong mga mata nga siya nagpadala man ug mga maghuhupay kanimo? Dili ba kaha aron sa pagsusi sa siyudad ug aron sa pagpaniid+ niini ug aron sa pagpukan niini nga si David nagpadala sa iyang mga sulugoon kanimo?”+  Busa gikuha ni Hanun ang mga alagad ni David ug gibarbasan ang katunga sa ilang bungot+ ug giputol ang ilang mga besti abot sa ilang sampot ug gipalakaw sila.+  Sa ulahi ang katawhan nagtaho niini kang David, ug dihadiha siya nagpasugo aron sa pagsugat kanila, tungod kay ang mga tawo nangaulaw pag-ayo; ug ang hari miingon: “Pabilin kamo sa Jerico+ hangtod manubo na pag-ayo ang inyong mga bungot. Unya pamauli kamo.”  Unya nakita sa mga anak sa Ammon nga sila nahimong baho+ alang kang David, ug ang mga anak sa Ammon nagpadala ug nagsuhol sa mga Siryanhon sa Bet-rehob+ ug sa mga Siryanhon sa Zoba,+ kawhaan ka libo ka sundalo nga nagbaktas, ug sa hari sa Maaca,+ usa ka libo ka tawo, ug sa Istob, napulog-duha ka libo ka tawo.  Sa dihang nakadungog si David niini, nan iyang gipadala si Joab ug ang tibuok kasundalohan ug ang mga tawong gamhanan.+  Ug ang mga anak sa Ammon nanggula ug mihan-ay sa pagpakiggubat diha sa agianan pasulod sa ganghaan, ingon man ang mga Siryanhon sa Zoba ug sa Rehob,+ ug ang Istob ug ang Maaca diha sa kapatagan.+  Sa dihang nakita ni Joab nga ang mga pag-asdang sa gubat maoy batok kaniya gikan sa atubangan ug sa luyo, dihadiha siya nagpilig pipila gikan sa tanang piniling+ mga tawo sa Israel ug nagpahan-ay kanila aron sa pagsugat sa mga Siryanhon. 10  Ug ang uban pa sa katawhan iyang gihatag sa kamot ni Abisai+ nga iyang igsoong lalaki, aron iyang pahan-ayon sila sa pagsugat sa mga anak sa Ammon.+ 11  Ug siya miingon: “Kon ang mga Siryanhon kusganon ra alang kanako, nan ikaw magsilbi nga kaluwasan alang kanako; apan kon ang mga anak sa Ammon kusganon ra alang kanimo, ako usab moanha sa pagluwas kanimo.+ 12  Magmakusganon, aron atong ikapakita nga kita maisog+ alang sa atong katawhan ug alang sa mga siyudad sa atong Diyos;+ ug kon bahin kang Jehova, iyang buhaton kon unsay maayo sa iyang mga mata.”+ 13  Unya si Joab ug ang katawhan nga uban kaniya miabante sa pagpakiggubat batok sa mga Siryanhon, ug sila nangalagiw gikan sa iyang atubangan.+ 14  Kon bahin sa mga anak sa Ammon, nakita nila nga nangalagiw ang mga Siryanhon, ug sila nangalagiw gikan sa atubangan ni Abisai ug busa nanulod sa siyudad.+ Human niana si Joab mipauli gikan sa mga anak sa Ammon ug miadto sa Jerusalem.+ 15  Sa dihang nakita sa mga Siryanhon nga sila napildi atubangan sa Israel, sila nagtigom sa tingob. 16  Busa si Hadadezer+ nagsugo ug nagpagawas sa mga Siryanhon nga didto sa rehiyon sa Suba;+ ug unya sila nahiabot sa Helam, uban kang Sobak+ nga pangulo sa kasundalohan ni Hadadezer nga nanguna kanila. 17  Sa dihang kini gitaho kang David, dihadiha iyang gitigom ang tibuok Israel ug mitabok sa Jordan ug miadto sa Helam. Karon ang mga Siryanhon mihan-ay aron sa pagsugat kang David ug sa pagpakig-away batok kaniya.+ 18  Ug ang mga Siryanhon nangalagiw+ gikan sa atubangan sa Israel; ug si David nakapatay sa mga Siryanhon ug pito ka gatos ka magkakaro+ ug kap-atan ka libo ka mangangabayo, ug si Sobak nga pangulo sa ilang kasundalohan iyang gitigbas mao nga siya namatay didto.+ 19  Sa dihang ang tanang hari,+ ang mga alagad ni Hadadezer, nakakita nga sila napildi atubangan sa Israel,+ dihadiha sila nakigdait sa Israel ug misugod sa pag-alagad kanila;+ ug ang mga Siryanhon nahadlok nga mosulay pa sa pagluwas sa mga anak sa Ammon.+

Mga Footnote