Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Pedro 2:1-22

2  Bisan pa niana, dihay mini usab nga mga manalagna taliwala sa katawhan, ingon nga aduna unyay mini usab nga mga magtutudlo taliwala kaninyo.+ Kini sila sa hilom magpasulod ug malaglagong mga sekta ug magalimod pa gani sa tag-iya nga nagpalit kanila,+ nga magpahinabog hinanali nga kalaglagan sa ilang kaugalingon.  Dugang pa, daghan ang mosunod+ sa ilang mga buhat sa malaw-ayng panggawi,+ ug tungod niini ang dalan sa kamatuoran mapasipalahan.+  Dugang pa, uban ang hakog nga pangibog sila magpahimulos kaninyo pinaagi sa mini nga mga pulong.+ Apan bahin kanila, ang paghukom sukad sa kakaraanan+ wala maghinayhinay, ug ang paglaglag kanila wala mahitagpilaw.+  Dayag nga kon ang Diyos wala magpugong sa pagsilot sa mga manulonda+ nga nakasala, apan, pinaagi sa pagtambog kanila sa Tartaro,+ nagtambog kanila ngadto sa mga gahong sa naglugitom nga kangitngit aron itagana sa paghukom;+  ug siya wala magpugong sa pagsilot sa usa ka karaang kalibotan,+ apan nagluwas kang Noe, nga usa ka magwawali sa pagkamatarong,+ uban sa pito pa+ sa dihang siya nagpadala ug lunop+ sa usa ka kalibotan sa dili-diyosnong katawhan;  ug pinaagi sa paghimong abo sa mga siyudad sa Sodoma ug sa Gomora siya naghukom kanila,+ nga naghatag ug sumbanan alang sa mga tawong dili-diyosnon labot sa mga butang nga moabot;+  ug siya nagluwas sa matarong nga si Lot,+ nga naguol pag-ayo gumikan sa pagpatuyang sa mga masupilon-sa-balaod nga katawhan diha sa malaw-ayng panggawi+  kay ang nakita ug nadungog sa maong matarong nga tawo samtang nagpuyo siya uban kanila sa adlaw-adlaw nakapasakit sa iyang matarong nga kalag tungod sa ilang kalapasan—  si Jehova mahibalo kon unsaon pagluwas sa katawhan nga may diyosnong pagkamahinalaron gikan sa pagsulay,+ apan nagtagana sa dili-matarong nga katawhan alang sa adlaw sa paghukom aron pagalaglagon,+ 10  apan, ilabina kadtong nagapangagpas sa unod uban ang tinguha sa paghugaw niini+ ug kinsa nagtamay sa pagkaginoo.+ Mapangahason, mabuotbuoton, dili sila mangurog sa mga mahimayaon kondili nagasulti nga mapasipalahon,+ 11  samtang ang mga manulonda, bisan tuod sila labaw sa kusog ug sa gahom, wala mag-akusar kanila pinaagi sa mapasipalahong mga pulong,+ wala magbuhat niana tungod sa pagtahod kang Jehova.+ 12  Apan kining mga tawhana, sama sa mga hayop nga walay kabuot nga kinaiyanhong gipanganak aron dakpon ug laglagon, labot sa mga butang nga niini sila walay alamag ug nagsulti nga mapasipalahon,+ nga mangalaglag gayod diha sa ilang kaugalingong dalan sa kalaglagan, 13  nga nagdaot sa ilang kaugalingon+ ingong balos sa kasaypanan.+ Ilang giisip ang maluhong pagkinabuhi sa maadlaw nga usa ka kalipayan.+ Sila maoy mga buling ug mga lama, nga nagpatuyang sa pagkalipay sa ilang malimbongong mga pagtulon-an samtang nangombira uban kaninyo.+ 14  Sila may mga mata nga puno sa pagpanapaw+ ug dili makabiya sa sala,+ ug ilang ginahaylo ang mabalhinong mga kalag. Sila may kasingkasing nga nabansay sa hakog nga pangibog.+ Sila maoy mga anak nga tinunglo.+ 15  Nga mibiya sa matul-id nga dalan, sila nangahisalaag. Sila nagsunod sa dalan ni Balaam,+ ang anak nga lalaki ni Beor, nga nahigugma sa ganti sa kasaypanan,+ 16  apan gibadlong tungod sa iyang paglapas sa kon unsay matarong.+ Usa ka amang nga mananap nga luwanan, nga namulong sa tingog sa usa ka tawo,+ ang nagbabag sa binuang nga dalan sa manalagna.+ 17  Sila maoy mga tuboran nga walay tubig,+ ug mga gabon nga gipalid sa kusog nga bagyo, ug alang kanila gitagana ang naglugitom nga kangitngit.+ 18  Kay sila nagsultig hinambog nga mga pulong nga walay kapuslanan, ug pinaagi sa mga tinguha sa unod+ ug pinaagi sa malaw-ayng mga pamatasan sila naghaylo+ kanilang bag-o pang nakalingkawas+ gikan sa mga tawo nga nagagawi diha sa kasaypanan. 19  Samtang sila nagsaad kanila ug kagawasan,+ sila mismo maoy mga ulipon sa pagkadunot.+ Kay si bisan kinsa nga mabuntog sa lain maulipon niini niya.+ 20  Dayag nga kon, human makaikyas gikan sa mga kahugawan sa kalibotan+ pinaagi sa tukmang kahibalo sa Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Kristo, sila malangkit pag-usab niini mismong mga butanga ug mabuntog,+ ang kataposang mga kahimtang mahimong labi pang daotan alang kanila kay sa nahauna.+ 21  Kay labi pang maayo unta alang kanila nga wala nila mahibaloi sa tukma ang dalan sa pagkamatarong+ kay sa human nila kini mahibaloi sa tukma magpahilayo gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila.+ 22  Ang mga pulong sa matuod nga panultihon nahitabo kanila: “Ang iro+ mibalik sa iyang sinuka, ug ang anay nga naligoan na mibalik pagligid sa lapok.”+

Mga Footnote