Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Hari 7:1-20

7  Si Eliseo karon miingon: “Pamati kamo sa pulong ni Jehova.+ Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Ugma sa mga ingon niining taknaa ang usa ka seah sa pino nga harina mobili ug usa ka siklo, ug ang duha ka seah sa sebada mobili ug usa ka siklo diha sa ganghaan sa Samaria.’”+  Niana ang luyoluyo sa komandante kansang kamot gisandigan+ sa hari mitubag sa tawo sa matuod nga Diyos ug miingon: “Kon si Jehova maghimo ug mga ganghaan sa tubig sa kalangitan,+ mahitabo kaha kining butanga?”+ Niini siya miingon: “Ania, imong makita kini sa imong kaugalingong mga mata,+ apan ikaw dili makakaon gikan niini.”+  Ug didtoy upat ka tawo, mga sanlahon, nga nahitabong didto sa agianan sa ganghaan;+ ug sila miingon sa usag usa: “Nganong kita naglingkod dinhi hangtod nga kita mangamatay?  Kon kita moingon, ‘Mosulod kita sa siyudad,’ dihang ang gutom anaa sa siyudad, kita usab mangamatay didto.+ Ug kon kita maglingkod dinhi, kita usab mangamatay. Busa karon dali ug sulongon nato ang kampo sa mga Siryanhon. Kon kita ilang buhion, kita mabuhi; apan kon kita ilang patyon, nan kita mamatay.”+  Busa sila nanindog sa kangitngit sa kagabhion aron mosulod sa kampo sa mga Siryanhon; ug sila nakaabot hangtod sa kadaplinan sa kampo sa mga Siryanhon, ug, tan-awa! walay tawo didto.  Ug gipahinabo ni Jehova nga ang kampo sa mga Siryanhon makadungog+ sa dinahunog sa mga karo nga iggugubat, sa tinagaktak sa mga kabayo, sa kabanha sa usa ka dakong panon sa kasundalohan,+ maong sila miingon sa usag usa: “Tan-awa! Ang hari sa Israel nagsuhol batok kanato sa mga hari sa mga Hitihanon+ ug sa mga hari sa Ehipto+ sa pagsulong kanato!”  Dihadiha sila namangon ug nangalagiw sa kangitngit sa kagabhion+ ug gipamiyaan ang ilang mga tolda ug ang ilang mga kabayo+ ug ang ilang mga asno​—⁠ang kampo nga ingon niadto​—⁠ug sila nangalagiw alang sa ilang kalag.+  Sa nakaabot ang mga sanlahon sa kadaplinan sa kampo, sila nanulod sa usa ka tolda ug nangaon ug nanginom ug nagdala gikan didto ug plata ug bulawan ug mga besti ug nanglakaw ug gitipigan kini sila. Human niana sila namalik ug nanulod sa laing tolda ug nagdalag mga butang gikan didto ug nanglakaw ug gitipigan kini sila.+  Sa kataposan sila miingon sa usag usa: “Dili husto ang atong gibuhat. Kining adlawa maoy adlaw sa maayong balita!+ Kon kita magapanuko, ug magahulat gayod hangtod sa pagbanagbanag sa kabuntagon, ang pagkasad-an makaapas usab gayod kanato.+ Busa karon pagdali ug manulod kita ug motaho didto sa balay sa hari.” 10  Busa sila nangadto ug mitawag sa mga magbalantay-sa-ganghaan+ sa siyudad ug mitaho kanila, nga nag-ingon: “Kami nangadto sa kampo sa mga Siryanhon, ug, tan-awa! walay tawo didto ni tingog sa usa ka tawo, apan mga kabayo lamang nga hiniktan ug mga asno nga hiniktan ug ang mga tolda mao sa gihapon.”+ 11  Dihadiha ang mga magbalantay-sa-ganghaan mitawag ug sila mitaho ngadto sa sulod sa balay sa hari. 12  Dihadiha ang hari mibangon sa pagkagabii ug miingon sa iyang mga alagad:+ “Pasultiha ako kaninyo, palihog, kon unsa ang gibuhat sa mga Siryanhon kanato.+ Sila nahibalo pag-ayo nga kita gipanggutom;+ ug busa sila nanggula gikan sa kampo aron sila manago sa kapatagan,+ nga nag-ingon, ‘Sila manggula sa siyudad, ug dakpon nato silang buhi, ug manulod kita sa siyudad.’” 13  Unya usa sa iyang mga alagad mitubag ug miingon: “Pakuhaa sila, palihog, ug lima sa nabilin nga mga kabayo nga nahibilin sa siyudad.+ Tan-awa! Sila sama ra sa tibuok panon sa katawhan sa Israel nga nahibilin niana. Tan-awa! Sila sama ra sa tibuok panon sa katawhan sa Israel nga nangalaglag.+ Ug atong pasugoan ug tan-awon.” 14  Busa sila nagkuha ug duha ka karo uban sa mga kabayo ug ang hari nagpadala kanila ngadto sa kampo sa mga Siryanhon, nga nag-ingon: “Lakaw ug tan-awa.” 15  Niana sila nagsunod kanila hangtod sa Jordan; ug, tan-awa! ang tibuok dalan paingon didto nalukop sa mga besti ug mga galamiton+ nga gipanglabay sa mga Siryanhon samtang sila nagdali pagbiya.+ Unya ang mga mensahero namalik ug mitaho ngadto sa hari. 16  Ug ang katawhan nanggula ug gikawatan+ ang kampo sa mga Siryanhon; ug busa ang usa ka seah sa pino nga harina mibili ug usa ka siklo, ug ang duha ka seah sa sebada mibili ug usa ka siklo, sumala sa pulong+ ni Jehova. 17  Ug ang hari nagtudlo sa iyang luyoluyo sa komandante, kansang kamot iyang gisandigan+ sa iyang kaugalingon, nga magbantay sa ganghaan; ug ang katawhan nagyatak+ kaniya diha sa ganghaan, maong siya namatay, ingon sa gisulti sa tawo sa matuod nga Diyos,+ sa dihang siya misulti sa pag-adto sa hari kaniya. 18  Busa nahitabo sumala sa gisulti sa tawo sa matuod nga Diyos ngadto sa hari, nga nag-ingon: “Duha ka seah sa sebada mobili ug usa ka siklo ug usa ka seah sa pino nga harina mobili ug usa ka siklo niining taknaa ugma sa ganghaan sa Samaria.”+ 19  Apan ang luyoluyo sa komandante mitubag sa tawo sa matuod nga Diyos ug miingon: “Bisan kon si Jehova maghimo ug mga ganghaan sa tubig sa kalangitan, mahitabo kaha kini sumala niining pulonga?”+ Niini siya miingon: “Ania, imong makita kini sa imong kaugalingong mga mata, apan ikaw dili makakaon gikan niini.”+ 20  Busa nahitabo kaniya ang ingon niana,+ sa dihang ang katawhan nagyatak+ kaniya diha sa ganghaan, mao nga siya namatay.

Mga Footnote