Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Hari 22:1-20

22  Walo ka tuig ang panuigon ni Josias+ sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa katloag-usa ka tuig siya naghari sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan maoy Jedida nga anak nga babaye ni Adaia gikan sa Bozkat.+  Ug siya nagbuhat kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova+ ug naglakaw sa tanan nga dalan ni David nga iyang katigulangan,+ ug siya wala motipas sa tuo o sa wala.+  Ug nahitabo sa ikanapulog-walo ka tuig ni Haring Josias nga gipaadto sa hari si Sapan+ nga anak nga lalaki ni Azalias nga anak nga lalaki ni Mesulam nga sekretaryo ngadto sa balay ni Jehova, nga nag-ingon:  “Tungas ngadto kang Hilkias+ nga hataas nga saserdote,+ ug ipatibo niya ang salapi+ nga ginadala ngadto sa balay ni Jehova+ nga natigom sa mga magbalantay sa pultahan+ gikan sa katawhan;  ug ipatugyan nila kini ngadto sa kamot niadtong mga nagabuhat sa buluhaton,+ ang mga tinudlo, diha sa balay ni Jehova, aron ilang ihatag kini niadtong mga nagabuhat sa buluhaton nga anaa sa balay ni Jehova aron sa pag-ayo sa mga liki sa balay,+  sa mga artesano ug sa mga magtutukod ug sa mga kantero, ug aron sa pagpalit ug mga kahoy ug sinapsapan nga mga bato sa pag-ayo sa balay.+  Apan walay himoong pakigkuwenta sa salapi kanila kansang mga kamot maoy gitugyanan niini,+ tungod kay sila nagabuhat sa pagkakasaligan.”+  Sa ulahi si Hilkias+ nga hataas nga saserdote miingon kang Sapan+ nga sekretaryo:+ “Ang basahon sa balaod+ akong nakaplagan sa balay ni Jehova.” Busa gihatag ni Hilkias ang basahon ngadto kang Sapan, ug iyang gibasa kini.  Unya si Sapan nga sekretaryo miadto sa hari ug mitubag sa hari ug miingon: “Ang imong mga alagad naghuho sa salapi nga makaplagan sa balay, ug sila nagpadayon sa pagtugyan niini ngadto sa kamot sa mga nagabuhat sa buluhaton, ang mga tinudlo, sa balay ni Jehova.”+ 10  Ug si Sapan nga sekretaryo nagsugilon sa hari, nga nag-ingon: “Adunay usa ka basahon+ nga gihatag kanako ni Hilkias nga saserdote.” Ug si Sapan nagbasa niini atubangan sa hari. 11  Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod sa hari sa mga pulong sa basahon sa balaod, dihadiha iyang gigisi ang iyang mga besti.+ 12  Unya ang hari nagsugo kang Hilkias nga saserdote ug kang Ahikam+ nga anak nga lalaki ni Sapan ug kang Akbor nga anak nga lalaki ni Micaias ug kang Sapan nga sekretaryo ug kang Asaias+ nga alagad sa hari, nga nag-ingon: 13  “Panglakaw kamo, pagpakisayod+ kang Jehova alang kanako ug alang sa katawhan ug alang sa tibuok Juda mahitungod sa mga pulong niining basahona nga nakaplagan; kay dako ang kaaligutgot ni Jehova+ nga misilaob batok kanato tungod kay ang atong mga katigulangan+ wala mamati sa mga pulong niining basahona pinaagi sa pagbuhat sumala sa tanan nga nahisulat mahitungod kanato.”+ 14  Busa si Hilkias nga saserdote ug si Ahikam ug si Akbor ug si Sapan ug si Asaias nangadto kang Hulda nga manalagna+ nga asawa ni Salum nga anak nga lalaki ni Tikva nga anak nga lalaki ni Harhas, ang tig-atiman sa mga besti,+ kay siya nagpuyo didto sa Jerusalem sa ikaduhang seksiyon; ug sila misulti kaniya.+ 15  Sa baylo siya miingon kanila: “Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel,+ ‘Ingna ang tawo nga nagpadala kaninyo nganhi kanako: 16  “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Ania, ako magapadala ug katalagman+ niining dapita ug sa mga molupyo niini,+ ang tanan gayod nga pulong+ sa basahon nga nabasa sa hari sa Juda;+ 17  tungod kay sila mibiya kanako ug naghimog gipaaso nga halad ngadto sa ubang mga diyos+ aron sa pagpasuko kanako pinaagi sa tanang buhat sa ilang mga kamot,+ ug ang akong kaaligutgot misilaob batok niining dapita ug dili mapalong.’”’+ 18  Ug mahitungod sa hari sa Juda nga nagpadala kaninyo aron sa pagpakisayod kang Jehova, mao kini ang inyong isulti kaniya, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel: “Kon mahitungod sa mga pulong nga imong nadungog,+ 19  tungod kay humok ang imong kasingkasing+ sa pagkaagi nga ikaw nagpaubos+ sa imong kaugalingon tungod kang Jehova sa imong pagkadungog kon unsay akong gisulti batok niining dapita ug sa mga molupyo niini aron mahimo kining usa ka butang nga makapahingangha ug usa ka maldisyon,+ ug unya imong gigisi+ ang imong mga besti ug mihilak sa akong atubangan, ako, ako mismo, nakadungog,” mao ang giingon ni Jehova.+ 20  “Mao nga ania, pagatigomon+ ko ikaw ngadto sa imong mga katigulangan, ug ikaw pagatigomon gayod ngadto sa imong kaugalingong lubnganan diha sa kalinaw,+ ug ang imong mga mata dili makakita sa tanang katalagman nga akong dad-on niining dapita.”’” Ug ilang gidala ang tubag ngadto sa hari.

Mga Footnote