Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Hari 20:1-21

20  Niadtong mga adlawa si Ezequias nasakit nga himalatyon na.+ Busa si Isaias+ nga anak nga lalaki ni Amoz nga manalagna miadto kaniya ug miingon kaniya: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Paghatag ug mga sugo sa imong panimalay,+ kay ikaw mamatay gayod ug dili mabuhi.’”+  Niana siya miatubang sa bungbong+ ug miampo kang Jehova,+ nga nag-ingon:  “Ako nangamuyo kanimo, Oh Jehova, hinumdomi,+ palihog, kon giunsa nako paglakaw+ sa imong atubangan sa pagkamatinud-anon+ ug uban sa bug-os nga kasingkasing,+ ug kon unsay maayo sa imong mga mata akong gibuhat.”+ Ug si Ezequias mihilak sa hilabihan.+  Ug nahitabo nga si Isaias wala pa makagula ngadto sa kinatung-an nga sawang sa dihang ang pulong ni Jehova miabot kaniya,+ nga nag-ingon:  “Balik, ug sultihi si Ezequias nga pangulo+ sa akong katawhan, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos+ ni David nga imong katigulangan: “Akong nadungog+ ang imong pag-ampo.+ Akong nakita ang imong mga luha.+ Ania, ako magaayo kanimo.+ Sa ikatulo ka adlaw ikaw motungas ngadto sa balay ni Jehova.+  Ug akong dugangan gayod ug napulog-lima ka tuig ang imong mga adlaw, ug gikan sa kamot sa hari sa Asirya luwason ko ikaw ug kini nga siyudad, ug panalipdan+ ko kini nga siyudad tungod sa akong kaugalingon ug tungod kang David nga akong alagad.”’”+  Ug si Isaias nagkanayon: “Pagkuha kamo ug tinapay sa pinisa+ nga pinaugang mga igos.” Busa sila nagkuha ug naghampol niini sa hubag,+ nga human niana siya inanayng naulian.+  Sa kasamtangan, si Ezequias miingon kang Isaias: “Unsa ang ilhanan+ nga si Jehova magaayo kanako ug ako motungas gayod sa ikatulo ka adlaw ngadto sa balay ni Jehova?”  Niini si Isaias miingon: “Mao kini ang ilhanan+ alang kanimo gikan kang Jehova nga buhaton ni Jehova ang pulong nga iyang gisulti: Moabante ba gayod ang anino ug napulo ka ang-ang sa hagdanan o kini ba mosibog ug napulo ka ang-ang?” 10  Niana si Ezequias miingon: “Sayon ra nga butang nga ang anino mouswag ug napulo ka ang-ang, apan dili nga ang anino mosibog ug napulo ka ang-ang.”+ 11  Niana si Isaias nga manalagna mituaw kang Jehova; ug iyang gipabalik diha sa mga ang-ang ang anino nga mipaubos sa inanay, nga mao, diha sa mga ang-ang sa hagdanan ni Ahaz, napulo ka ang-ang pasibog.+ 12  Nianang panahona si Berodak-baladan+ nga anak nga lalaki ni Baladan nga hari sa Babilonya+ nagpadalag mga sulat+ ug usa ka gasa kang Ezequias; kay iyang nadungog nga nasakit si Ezequias. 13  Ug si Ezequias namati kanila ug gipakita kanila ang tibuok niyang balay nga tipiganan sa bahandi,+ ang plata ug ang bulawan+ ug ang lana sa balsamo+ ug ang maayong lana ug ang iyang tipiganan sa mga hinagiban ug ang tanan nga makaplagan sa iyang mga bahandi. Wala gayoy bisan unsa nga wala ipakita ni Ezequias kanila sa iyang kaugalingong balay ug sa tibuok niyang dominyo.+ 14  Human niana si Isaias nga manalagna miadto kang Haring Ezequias ug miingon kaniya:+ “Unsay giingon niining mga tawhana ug diin sila gikan nga nanganhi kanimo?”+ Busa si Ezequias miingon: “Gikan sila sa usa ka halayong yuta, gikan sa Babilonya.” 15  Ug siya nagkanayon: “Unsay ilang nakita sa imong balay?” Niini si Ezequias miingon: “Ang tanan nga ania sa akong balay ilang nakita. Wala gayoy bisan unsa sa akong mga bahandi nga wala nako ipakita kanila.”+ 16  Si Isaias karon miingon kang Ezequias: “Pamatia ang pulong ni Jehova,+ 17  ‘“Tan-awa! Ang mga adlaw moabot, ug ang tanan nga anaa sa imong balay+ ug kanang gitigom sa imong mga katigulangan hangtod niining adlawa pagadad-on gayod ngadto sa Babilonya.+ Walay mahibilin,”+ miingon si Jehova. 18  “Ug ang pipila sa imong mga anak nga lalaki nga mogula gikan kanimo nga imong ipanganak pagadad-on+ ug sa pagkatinuod mahimong mga opisyal+ sa palasyo sa hari sa Babilonya.”’”+ 19  Niana si Ezequias miingon kang Isaias: “Ang pulong ni Jehova nga imong gisulti maayo.”+ Ug siya nagkanayon: “Dili ba mao man, kon ang pakigdait ug ang kamatuoran+ magpadayon sa akong mga adlaw?”+ 20  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Ezequias ug sa tanan niyang pagkagamhanan ug kon giunsa niya paghimo ang linaw+ ug ang agianan sa tubig+ ug unya nagdala sa tubig ngadto sa siyudad, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Juda? 21  Sa kataposan si Ezequias natulog uban sa iyang mga katigulangan;+ ug si Manases+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.

Mga Footnote