Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Hari 2:1-25

2  Ug nahitabo nga sa dihang dad-on na ni Jehova si Elias+ pinaagi sa usa ka alimpulos ngadto sa mga langit,+ si Elias ug si Eliseo+ milakaw gikan sa Gilgal.+  Ug si Elias miingon kang Eliseo: “Pabilin dinhi, palihog, tungod kay si Jehova nagpadala kanako hangtod sa Bethel.” Apan si Eliseo miingon: “Ingon nga si Jehova buhi+ ug ingon nga ang imong kalag buhi,+ dili ako mobiya kanimo.”+ Busa sila milugsong ngadto sa Bethel.+  Unya ang mga anak nga lalaki sa mga manalagna+ nga didto sa Bethel nangadto kang Eliseo ug miingon kaniya: “Nahibalo ka ba gayod nga karong adlawa kuhaon ni Jehova ang imong agalon gikan sa pagkaulo ibabaw nimo?”+ Niini siya miingon: “Ako, usab, nahibalo pag-ayo niini.+ Paghilom kamo.”  Si Elias karon miingon kaniya: “Eliseo, pabilin dinhi, palihog, tungod kay si Jehova nagpadala kanako ngadto sa Jerico.”+ Apan siya miingon: “Ingon nga si Jehova buhi ug ingon nga ang imong kalag buhi, dili ako mobiya kanimo.” Busa sila miadto sa Jerico.  Unya ang mga anak nga lalaki sa mga manalagna nga didto sa Jerico miduol kang Eliseo ug miingon kaniya: “Nahibalo ka ba gayod nga karong adlawa kuhaon ni Jehova ang imong agalon gikan sa pagkaulo ibabaw nimo?” Niini siya miingon: “Ako, usab, nahibalo pag-ayo niini. Paghilom kamo.”+  Si Elias karon miingon kaniya: “Pabilin dinhi, palihog, tungod kay si Jehova nagpadala kanako ngadto sa Jordan.”+ Apan siya miingon: “Ingon nga si Jehova buhi ug ingon nga ang imong kalag buhi, dili ako mobiya kanimo.”+ Busa silang duha nanglakaw.  Ug didtoy kalim-an ka tawo sa mga anak nga lalaki sa mga manalagna nga nangadto ug nagpabiling nagbarog nga malantaw sa halayo;+ apan, kon bahin kanilang duha, sila nagbarog daplin sa Jordan.  Unya gikuha ni Elias ang iyang opisyal nga besti+ ug gilimin kini ug gihampak ang katubigan, ug sa inanay kini nabahin dinhi ug didto, mao nga silang duha nanabok sa mamala nga yuta.+  Ug nahitabo nga sa nakatabok na sila, si Elias miingon kang Eliseo: “Pangayo kon unsay akong buhaton alang kanimo sa dili pa ako kuhaon gikan kanimo.”+ Niini si Eliseo miingon: “Palihog, nga duha ka bahin+ sa imong espiritu+ mahianhi kanako.”+ 10  Niana siya miingon: “Ikaw nangayo+ ug lisod nga butang. Kon ikaw makakita kanako sa dihang kuhaon ako gikan kanimo, ingon niana ang mahitabo kanimo; apan kon dili, dili kini mahitabo.” 11  Ug nahitabo nga sa naglakaw sila, nga nagsultihanay samtang naglakaw, tan-awa! usa ka nagkalayong karo nga iggugubat+ ug nagkalayong mga kabayo, ug kini nagbulag kanilang duha; ug si Elias mikayab diha sa alimpulos ngadto sa kalangitan.+ 12  Sa kasamtangan, si Eliseo nakakita niana, ug siya misinggit: “Amahan ko, amahan ko,+ ang karo nga iggugubat sa Israel ug ang iyang mga mangangabayo!”+ Ug siya wala na makakita kaniya. Busa iyang gigunitan ang iyang kaugalingong mga besti ug gigisi kini sa duha ka bahin.+ 13  Human niana iyang gipunit ang opisyal nga besti+ ni Elias nga nahulog gikan kaniya, ug mibalik ug mibarog daplin sa tampi sa Jordan. 14  Dayon iyang gikuha ang opisyal nga besti ni Elias nga nahulog gikan kaniya ug gihampak ang katubigan+ ug miingon: “Hain si Jehova nga Diyos ni Elias, Siya mismo?”+ Dihang iyang gihampak ang katubigan, niana kini inanayng nabahin dinhi ug didto, mao nga mitabok si Eliseo. 15  Dihang ang mga anak nga lalaki sa mga manalagna nga didto sa Jerico nakakita kaniya sa halayo, sila miingon: “Ang espiritu+ ni Elias mipahiluna kang Eliseo.” Busa sila nangadto sa pagsugat kaniya ug nangyukbo+ kaniya sa yuta. 16  Ug sila nagkanayon kaniya: “Ania, karon, ang imong mga alagad adunay kauban nga kalim-an ka tawo, maisog nga mga tawo. Palakta sila, palihog, ug papangitaa sa imong agalon. Tingali ang espiritu+ ni Jehova nag-isa kaniya ug dayon nagbutang kaniya ibabaw sa usa sa mga bukid o sa usa sa mga walog.” Apan siya miingon: “Dili gayod ninyo sila ipadala.” 17  Ug sila nagpadayon sa pag-agda kaniya hangtod nga siya naulaw, mao nga siya miingon: “Ipadala.” Sila karon nagpadala ug kalim-an ka tawo; ug sila nagsige ug pangita sulod sa tulo ka adlaw, apan sila wala makakaplag kaniya. 18  Dihang sila mibalik kaniya, siya nagpabilin didto sa Jerico.+ Unya siya miingon kanila: “Dili ba giingnan ko kamo, ‘Ayaw pag-adto’?” 19  Unya ang mga tawo sa siyudad miingon kang Eliseo: “Ania, karon, ang kahimtang sa siyudad maayo,+ ingon sa nakita sa akong agalon; apan ang tubig+ dili maayo, ug ang yuta nagpahinabog pagkakuha sa gisabak.”+ 20  Niana siya miingon: “Dad-i ako ug gamayng bag-o nga panaksan ug butangi kini ug asin.” Busa ilang gidala kini kaniya. 21  Unya miadto siya sa tinubdan sa tubig ug misabulak ug asin niini+ ug miingon: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Akong gihimo kining tubiga nga makapahimsog.+ Wala nay kamatayon o bisan unsang pagpahinabog pagkakuha sa gisabak tungod niini.’” 22  Ug ang tubig nagpadayong naayo hangtod niining adlawa,+ sumala sa pulong ni Eliseo nga iyang gisulti. 23  Ug siya mitungas gikan didto ngadto sa Bethel.+ Sa nagtungas siya sa dalan, didtoy mga batang lalaki+ nga nanggula gikan sa siyudad ug nagyagayaga+ kaniya ug nagsigeg ingon kaniya: “Tungas, upaw!+ Tungas, upaw!” 24  Sa kataposan siya milingi ug nakita sila ug gipanghimaraot+ sila sa ngalan ni Jehova. Unya duha ka bayeng oso+ ang nanggula gikan sa kakahoyan ug nagkuniskunis sa kap-atag-duha ka bata.+ 25  Ug gikan didto siya nagpadayon pagpaingon sa Bukid sa Carmelo,+ ug gikan didto siya mibalik sa Samaria.

Mga Footnote