Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Hari 15:1-38

15  Sa ikakawhaag-pito ka tuig ni Jeroboam nga hari sa Israel, si Azarias+ nga anak nga lalaki ni Amazias+ nga hari sa Juda nahimong hari.  Napulog-unom ka tuig ang iyang panuigon sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa kalim-ag-duha ka tuig siya naghari sa Jerusalem.+ Ug ang ngalan sa iyang inahan mao si Jecolias nga taga-Jerusalem.  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay matul-id sa mga mata ni Jehova, sumala sa tanan nga gibuhat ni Amazias nga iyang amahan.+  Ang hatag-as nga mga dapit lamang ang wala mahanaw.+ Ang katawhan naghalad pa gihapon ug naghimog gipaaso nga halad sa hatag-as nga mga dapit.+  Sa kataposan gihampak ni Jehova ang hari,+ ug siya nagpabiling usa ka sanlahon+ hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon, ug siya nagpadayon pagpuyo sa iyang balay nga gipahigawas sa mga katungdanan,+ samtang si Jotam+ nga anak nga lalaki sa hari maoy nagdumala sa balay, nga naghukom+ sa katawhan sa yuta.  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Azarias ug sa tanan nga iyang nabuhat, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Juda?  Sa kataposan si Azarias natulog uban sa iyang mga katigulangan,+ ug ilang gilubong siya uban sa iyang mga katigulangan sa Siyudad ni David; ug si Jotam nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.+  Sa ikakatloag-walo ka tuig ni Azarias+ nga hari sa Juda, si Zacarias+ nga anak nga lalaki ni Jeroboam nahimong hari sa Israel didto sa Samaria sulod sa unom ka bulan.  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova, ingon sa gibuhat sa iyang mga katigulangan.+ Siya wala mobiya sa mga sala ni Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat, nga pinaagi niini iyang gipahinabo nga makasala ang Israel.+ 10  Unya si Salum nga anak nga lalaki ni Jabes nakigkunsabo+ batok kaniya ug naghampak+ kaniya didto sa Ibleam+ ug nagpatay kaniya ug nagsugod sa paghari puli niya. 11  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Zacarias, anaa sila nahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel. 12  Mao kadto ang pulong ni Jehova+ nga iyang gisulti kang Jehu, nga nag-ingon:+ “Ang mga anak+ hangtod sa ikaupat nga kaliwatan molingkod alang kanimo diha sa trono sa Israel.” Ug nahitabo kana.+ 13  Kon bahin kang Salum nga anak nga lalaki ni Jabes, siya nahimong hari sa ikakatloag-siyam ka tuig ni Uzzias+ nga hari sa Juda, ug siya nagpadayon paghari sulod sa usa ka tibuok lunar nga bulan sa Samaria.+ 14  Unya si Menahem+ nga anak nga lalaki ni Gadi mitungas gikan sa Tirza+ ug miadto sa Samaria ug naghampak kang Salum+ nga anak nga lalaki ni Jabes sa Samaria ug nagpatay kaniya; ug siya misugod sa paghari puli niya. 15  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Salum ug sa pagpakigkunsabo+ nga iyang gihimo, anaa sila nahisulat sa basahon sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel. 16  Niadtong panahona gipukan ni Menahem ang Tipsa ug ang tanan nga diha niana ug ang teritoryo niini gikan sa Tirza, tungod kay kini wala magbukas, ug iya kining gipukan. Ang tanang babayeng mabdos iyang giyasyasan.+ 17  Sa ikakatloag-siyam+ ka tuig ni Azarias nga hari sa Juda, si Menahem nga anak nga lalaki ni Gadi nahimong hari ibabaw sa Israel sulod sa napulo ka tuig sa Samaria. 18  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova.+ Siya wala mobiya gikan sa tanang sala ni Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat, nga pinaagi niini iyang gipahinabo nga makasala ang Israel,+ sa tanan niyang adlaw. 19  Si Pul+ nga hari sa Asirya+ miadto sa yuta. Busa si Menahem naghatag+ kang Pul ug usa ka libo ka talanton nga plata,+ aron ang iyang mga kamot magauban kaniya aron sa paglig-on sa gingharian sa iyang kamot.+ 20  Busa si Menahem nagdala sa plata nga giabaga sa Israel, nga giabaga sa tanang maisog, gamhanang mga tawo,+ aron maghatag sa hari sa Asirya ug kalim-an ka siklo nga plata alang sa matag tawo. Niana ang hari sa Asirya mibalik, ug wala siya mopabilin didto sa yuta. 21  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Menahem+ ug sa tanan nga iyang nabuhat, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel? 22  Sa kataposan si Menahem natulog uban sa iyang mga katigulangan, ug si Pekahias+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. 23  Sa ikakalim-an ka tuig ni Azarias nga hari sa Juda, si Pekahias nga anak nga lalaki ni Menahem nahimong hari sa Israel didto sa Samaria sulod sa duha+ ka tuig. 24  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova.+ Siya wala mobiya gikan sa mga sala ni Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat, nga pinaagi niini iyang gipahinabo nga makasala ang Israel.+ 25  Unya si Peka+ nga anak nga lalaki ni Remalias nga iyang luyoluyo sa komandante+ nakigkunsabo+ batok kaniya ug nagsamad kaniya sa Samaria didto sa puloy-anang torre sa balay sa hari+ uban ni Argob ug ni Arieh, ug uban kaniya didtoy kalim-an ka tawo nga mga anak sa Gilead. Busa siya nagpatay kaniya ug misugod sa paghari puli niya. 26  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Pekahias ug sa tanan nga iyang nabuhat, anaa sila nahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel. 27  Sa ikakalim-ag-duha ka tuig ni Azarias nga hari sa Juda, si Peka+ nga anak nga lalaki ni Remalias+ nahimong hari sa Israel didto sa Samaria sulod sa kawhaan ka tuig. 28  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova.+ Siya wala mobiya gikan sa mga sala ni Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat, nga pinaagi niini iyang gipahinabo nga makasala ang Israel.+ 29  Sa mga adlaw ni Peka nga hari sa Israel, si Tiglat-pileser+ nga hari sa Asirya+ misulod ug gikuha ang Ijon+ ug ang Abel-bet-maaca+ ug ang Janoa ug ang Kedes+ ug ang Hazor+ ug ang Gilead+ ug ang Galilea,+ ang tibuok yuta sa Neptali,+ ug gidestiyero sila ngadto sa Asirya.+ 30  Sa kataposan si Oseas+ nga anak nga lalaki ni Elah nakigkunsabo+ batok kang Peka nga anak nga lalaki ni Remalias ug nagsamad kaniya+ ug nagpatay kaniya; ug siya misugod sa paghari puli niya sa ikakawhaan ka tuig ni Jotam+ nga anak nga lalaki ni Uzzias. 31  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Peka ug sa tanan nga iyang nabuhat, anaa sila nahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel. 32  Sa ikaduha ka tuig ni Peka nga anak nga lalaki ni Remalias nga hari sa Israel, si Jotam+ nga anak nga lalaki ni Uzzias+ nga hari sa Juda nahimong hari. 33  Kawhaag-lima ka tuig ang iyang panuigon sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa napulog-unom ka tuig siya naghari sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan maoy Jerusa nga anak nga babaye ni Zadok.+ 34  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova.+ Siya nagbuhat sumala sa tanan nga gibuhat sa iyang amahan nga si Uzzias.+ 35  Ang hatag-as nga mga dapit lamang ang wala mahanaw. Ang katawhan naghalad pa gihapon ug naghimog gipaaso nga halad sa hatag-as nga mga dapit.+ Siya mao ang nagtukod sa ibabaw nga ganghaan sa balay ni Jehova.+ 36  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Jotam, kon unsa ang iyang nabuhat, wala ba sila mahisulat sa basahon sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Juda?+ 37  Niadtong mga adlawa si Jehova nagsugod sa pagpadala+ batok sa Juda kang Rezin+ nga hari sa Sirya ug kang Peka+ nga anak nga lalaki ni Remalias. 38  Sa kataposan si Jotam natulog uban sa iyang mga katigulangan ug gilubong uban sa iyang mga katigulangan sa Siyudad ni David nga iyang katigulangan;+ ug si Ahaz+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.

Mga Footnote