Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Hari 14:1-29

14  Sa ikaduha ka tuig ni Jehoas+ nga anak nga lalaki ni Jehoahaz nga hari sa Israel, si Amazias+ nga anak nga lalaki ni Jehoas nga hari sa Juda nahimong hari.  Kawhaag-lima ka tuig ang iyang panuigon dihang siya nagsugod sa paghari, ug sulod sa kawhaag-siyam ka tuig siya naghari sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan maoy Jehoadin+ nga taga-Jerusalem.  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay matul-id sa mga mata ni Jehova,+ apan dili sama kang David nga iyang katigulangan.+ Siya nagbuhat sumala sa tanan nga gibuhat ni Jehoas nga iyang amahan.+  Ang hatag-as nga mga dapit lamang ang wala mahanaw.+ Ang katawhan naghalad pa gihapon ug naghimog gipaaso nga halad sa hatag-as nga mga dapit.+  Ug nahitabo nga sa dihang ang gingharian nalig-on diha sa iyang kamot, iyang gipamatay+ ang iyang mga alagad nga nagpatay sa hari nga iyang amahan.+  Ug ang mga anak sa mga mamumuno wala niya patya, sumala sa nahisulat sa basahon sa balaod ni Moises nga gisugo ni Jehova, nga nag-ingon:+ “Ang mga amahan dili pagapatyon tungod sa mga anak, ug ang mga anak dili pagapatyon tungod sa mga amahan; kondili tungod sa iyang kaugalingong sala ang matag usa pagapatyon.”+  Siya nagpatay sa mga Edomhanon+ sa Walog sa Asin,+ napulo ka libo ka tawo, ug nailog ang Sela sa pakiggubat, ug ang ngalan niini gitawag nga Jokteel hangtod niining adlawa.  Niadtong panahona si Amazias nagpasugo ug mga mensahero ngadto kang Jehoas nga anak nga lalaki ni Jehoahaz nga anak nga lalaki ni Jehu nga hari sa Israel, nga nag-ingon: “Umari ka. Magkita kita sa nawong ug nawong.”+  Niana si Jehoas nga hari sa Israel nagpasugo ngadto kang Amazias nga hari sa Juda, nga nag-ingon: “Ang tunokong bunglayon nga didto sa Lebanon nagpasugo ngadto sa sedro+ nga didto sa Lebanon, nga nag-ingon, ‘Ihatag ang imong anak nga babaye sa akong anak nga lalaki ingong asawa.’ Apan, usa ka ihalas nga mananap sa kabanikahan nga didto sa Lebanon milabay ug giyatakan ang tunokong bunglayon.+ 10  Sa walay sipyat imong gihampak+ ang Edom, ug ang imong kasingkasing nagbayaw kanimo.+ Pagkalipay sa imong kadungganan+ ug pagpuyo sa imong kaugalingong balay. Nan, nganong ikaw makigbangi+ ubos sa dili-maayong mga kahimtang+ ug mapukan, ikaw ug ang Juda uban kanimo?” 11  Ug si Amazias wala mamati.+ Busa si Jehoas nga hari sa Israel mitungas, ug sila nagkita sa nawong ug nawong,+ siya ug si Amazias nga hari sa Juda, sa Bet-semes,+ nga sakop sa Juda. 12  Ug ang Juda napildi atubangan sa Israel,+ mao nga sila nangalagiw, ang matag usa ngadto sa iyang tolda. 13  Ug si Amazias nga hari sa Juda nga anak nga lalaki ni Jehoas nga anak nga lalaki ni Ahazias ang gidakop ni Jehoas nga hari sa Israel sa Bet-semes, nga human niana sila miadto sa Jerusalem ug iyang gibuslotan ang paril sa Jerusalem sa Ganghaan ni Epraim+ hangtod sa Ganghaan sa Eskina,+ upat ka gatos ka maniko. 14  Ug iyang gikuha ang tanang bulawan ug plata ug ang tanang butang nga makaplagan sa balay ni Jehova+ ug diha sa mga bahandi sa balay sa hari ug ang mga binihag nga gihimong pasalig ug unya namalik ngadto sa Samaria. 15  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Jehoas, kon unsa ang iyang nabuhat ug ang iyang pagkagamhanan ug kon giunsa niya pagpakig-away batok kang Amazias nga hari sa Juda, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel? 16  Sa kataposan si Jehoas natulog uban sa iyang mga katigulangan+ ug gilubong sa Samaria+ uban sa mga hari sa Israel, ug si Jeroboam+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. 17  Ug si Amazias+ nga anak nga lalaki ni Jehoas nga hari sa Juda nagpadayong buhi sa napulog-lima ka tuig human sa kamatayon ni Jehoas+ nga anak nga lalaki ni Jehoahaz nga hari sa Israel.+ 18  Kon bahin sa uban pang mga kalihokan ni Amazias, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Juda?+ 19  Unya sila nagkunsabo+ batok kaniya sa Jerusalem, ug siya mikalagiw ngadto sa Lakis;+ apan ilang gipagukod siya sa Lakis ug gipatay siya didto.+ 20  Busa ilang gisakay siya sa mga kabayo ug gilubong+ siya sa Jerusalem uban sa iyang mga katigulangan sa Siyudad ni David.+ 21  Unya gikuha sa tibuok katawhan sa Juda si Azarias,+ niadtong panahona siya napulog-unom ka tuig sa panuigon,+ ug ilang gihimo siyang hari puli sa iyang amahan nga si Amazias.+ 22  Siya nagtukod sa Elat+ ug nagpasig-uli niini sa Juda human nga ang hari natulog uban sa iyang mga katigulangan. 23  Sa ikanapulog-lima ka tuig ni Amazias nga anak nga lalaki ni Jehoas nga hari sa Juda, si Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Jehoas nga hari sa Israel nahimong hari sa Samaria sulod sa kap-atag-usa ka tuig. 24  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova. Siya wala mobiya gikan sa tanang sala ni Jeroboam nga anak nga lalaki ni Nebat, nga pinaagi niini iyang gipahinabo nga makasala ang Israel.+ 25  Siya mao ang nagpasig-uli sa utlanan sa Israel gikan sa pagsulod sa Hamat+ hangtod sa dagat sa Araba,+ sumala sa pulong ni Jehova nga Diyos sa Israel nga gisulti pinaagi sa iyang alagad nga si Jonas+ nga anak nga lalaki ni Amitai, ang manalagna nga gikan sa Gat-heper.+ 26  Kay si Jehova nakakita sa pait kaayo nga kasakitan sa Israel.+ Walay usa nga walay mahimo ni usa nga walay pulos, ni adunay magtatabang alang sa Israel.+ 27  Ug nakasaad si Jehova nga dili niya palaon ang ngalan sa Israel sa ilalom sa mga langit.+ Busa iyang giluwas+ sila pinaagi sa kamot ni Jeroboam nga anak nga lalaki ni Jehoas. 28  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Jeroboam ug sa tanan nga iyang nabuhat ug sa iyang pagkagamhanan, kon giunsa niya pagpakig-away ug kon giunsa niya pagpasig-uli ang Damasco+ ug ang Hamat+ ngadto sa Juda sa Israel, wala ba sila mahisulat sa basahon sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel? 29  Sa kataposan si Jeroboam natulog uban sa iyang mga katigulangan, uban sa mga hari sa Israel, ug si Zacarias+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.

Mga Footnote