Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Hari 13:1-25

13  Sa ikakawhaag-tulo ka tuig ni Jehoas+ nga anak nga lalaki ni Ahazias+ nga hari sa Juda, si Jehoahaz+ nga anak nga lalaki ni Jehu+ nahimong hari ibabaw sa Israel didto sa Samaria sulod sa napulog-pito ka tuig.  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova+ ug nagpadayon paglakaw nga nagsunod sa sala ni Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat, nga pinaagi niini iyang gipahinabo nga makasala ang Israel.+ Siya wala mobulag gikan niini.  Ug miinit ang kasuko ni Jehova+ batok sa Israel, mao nga iyang gitugyan sila ngadto sa kamot ni Hazael+ nga hari sa Sirya ug ngadto sa kamot ni Ben-hadad+ nga anak nga lalaki ni Hazael sa tanan nilang mga adlaw.  Sa paglabay sa panahon gilukmay+ ni Jehoahaz ang nawong ni Jehova, mao nga si Jehova namati+ kaniya; kay iyang nakita nga gilupigan ang Israel,+ tungod kay gilupigan sila sa hari sa Sirya.+  Busa si Jehova naghatag sa Israel ug usa ka manluluwas,+ mao nga sila nakagawas gikan sa ilalom sa kamot sa Sirya, ug ang mga anak sa Israel nagpadayon pagpuyo sa ilang mga panimalay ingon sa una.+  (Apan sila wala mobiya sa sala sa balay ni Jeroboam, nga pinaagi niini iyang gipahinabo nga makasala ang Israel.+ Diha niana siya naglakaw;+ ug bisan gani ang sagradong poste+ nagbarog sa Samaria.)  Kay siya walay gibilin kang Jehoahaz nga katawhan gawas sa kalim-an ka mangangabayo ug napulo ka karo ug napulo ka libong mga sundalong nagbaktas,+ tungod kay ang hari sa Sirya naglaglag man kanila,+ aron iyang himoon sila nga sama sa abog sa paggiok.+  Kon bahin sa ubang kalihokan ni Jehoahaz ug sa tanan nga iyang nabuhat ug sa iyang pagkagamhanan, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel?  Sa kataposan si Jehoahaz natulog uban sa iyang mga katigulangan, ug ilang gilubong siya sa Samaria;+ ug si Jehoas+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. 10  Sa ikakatloag-pito ka tuig ni Jehoas nga hari sa Juda, si Jehoas+ nga anak nga lalaki ni Jehoahaz nahimong hari ibabaw sa Israel didto sa Samaria sulod sa napulog-unom ka tuig. 11  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova.+ Siya wala mobiya gikan sa tanang sala ni Jeroboam nga anak nga lalaki ni Nebat, nga pinaagi niini iyang gihimong makasala ang Israel.+ Siya milakaw diha niana nila. 12  Kon bahin sa ubang kalihokan ni Jehoas ug sa tanan nga iyang nabuhat ug sa iyang pagkagamhanan ug kon giunsa niya pagpakig-away+ batok kang Amazias nga hari sa Juda, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel? 13  Sa kataposan si Jehoas natulog uban sa iyang mga katigulangan, ug si Jeroboam+ milingkod sa iyang trono. Unya gilubong si Jehoas sa Samaria uban sa mga hari sa Israel.+ 14  Kon bahin kang Eliseo,+ siya nasakit sa sakit nga iyang ikamatay.+ Busa si Jehoas nga hari sa Israel miadto kaniya ug mihilak ibabaw sa iyang nawong ug miingon: “Amahan ko,+ amahan ko, ang karo nga iggugubat sa Israel ug ang iyang mga mangangabayo!”+ 15  Ug si Eliseo miingon kaniya: “Pagkuha ug busogan ug mga pana.” Busa siya nagkuha ug busogan ug mga pana. 16  Ug siya nagkanayon sa hari sa Israel: “Kupti ang busogan.” Busa iya kining gikuptan, nga human niini gitapion ni Eliseo ang iyang mga kamot sa mga kamot+ sa hari. 17  Unya siya miingon: “Buksi ang bentana sa dapit sa sidlakan.” Busa iyang gibuksan kini. Sa kataposan si Eliseo miingon: “Tira!” Busa siya mitira. Siya karon miingon: “Ang pana ni Jehova sa kaluwasan, ang mismong pana sa kaluwasan+ batok sa Sirya! Ug hampakon mo gayod ang Sirya didto sa Apek+ hangtod matibawas.” 18  Ug siya nagkanayon: “Kuhaa ang mga pana.” Niana iyang gikuha sila. Unya siya miingon sa hari sa Israel: “Ibunal sa yuta.” Busa siya mibunal sa tulo ka higayon ug mihunong.+ 19  Ug ang tawo sa matuod nga Diyos+ nasuko kaniya; busa siya miingon: “Kadto unta ibunal sa lima o unom ka higayon! Sa maong kahimtang ikaw maghampak gayod sa Sirya hangtod matibawas, apan karon sa tulo lamang ka higayon nga ikaw maghampak sa Sirya.”+ 20  Human niana si Eliseo namatay ug ilang gilubong siya.+ Ug didtoy pundok sa mga bandido+ sa mga Moabihanon+ nga kanunayng mosulong sa yuta sa pagsulod sa tuig. 21  Ug nahitabo nga sa dihang sila naglubong sa usa ka tawo, aw, ania, ilang nakita ang pundok sa mga bandido. Dihadiha ilang giitsa ang tawo ngadto sa lubnganan ni Eliseo ug namiya. Dihang ang tawo nadapat sa mga bukog ni Eliseo, siya dihadiha nabuhi+ ug mitindog.+ 22  Kon bahin kang Hazael+ nga hari sa Sirya, siya naglupig+ sa Israel sa tanang adlaw ni Jehoahaz. 23  Hinunoa, si Jehova nagpakitag pabor+ kanila ug naluoy+ kanila ug miliso ngadto kanila tungod sa iyang pakigsaad+ uban kang Abraham,+ Isaac+ ug kang Jacob;+ ug dili niya buot gun-obon sila,+ ug wala niya isalikway sila gikan sa iyang atubangan hangtod karon. 24  Sa kataposan si Hazael nga hari sa Sirya namatay, ug si Ben-hadad nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. 25  Ug gikuha pag-usab ni Jehoas nga anak nga lalaki ni Jehoahaz gikan sa kamot ni Ben-hadad nga anak nga lalaki ni Hazael ang mga siyudad nga iyang nakuha gikan sa kamot ni Jehoahaz nga iyang amahan pinaagi sa gubat. Tulo ka higayon nga siya gihampak ni Jehoas, ug iyang nabawi ang mga siyudad sa Israel.+

Mga Footnote