Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Hari 12:1-21

12  Sa ikapito ka tuig ni Jehu,+ si Jehoas+ nahimong hari, ug sulod sa kap-atan ka tuig siya naghari sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan maoy Zibia nga taga-Beer-seba.  Ug si Jehoas nagpadayon sa pagbuhat kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova sa tanan niyang adlaw nga si Jehoiada nga saserdote nagtudlo kaniya.+  Ang hatag-as nga mga dapit lamang ang wala mahanaw.+ Ang katawhan naghalad pa gihapon ug naghimog gipaaso nga halad sa hatag-as nga mga dapit.  Ug si Jehoas miingon sa mga saserdote:+ “Ang tanang salapi alang sa balaang mga halad+ nga gidala sa balay ni Jehova,+ ang salapi nga gitasal sa matag usa,+ ang salapi alang sa mga kalag sumala sa pagbanabana sa bili sa tagsatagsa,+ ang tanang salapi nga naggikan sa kasingkasing sa matag usa aron dad-on sa balay ni Jehova,+  ipakuha sa mga saserdote alang sa ilang kaugalingon, ang matag usa gikan sa iyang kaila;+ ug sa ilang bahin, ipaayo nila ang mga liki sa balay bisan diin nga makaplagan ang liki.”+  Ug nahitabo nga sa ikakawhaag-tulo ka tuig ni Haring Jehoas, wala pa ayoha sa mga saserdote ang mga liki sa balay.+  Busa gipatawag ni Haring Jehoas si Jehoiada+ nga saserdote ug ang mga saserdote ug miingon kanila: “Nganong wala man ninyo ayoha ang mga liki sa balay? Nan karon, ayaw na kamo pagkuha ug dugang pang salapi gikan sa inyong mga kaila, apan ihatag ninyo kini alang sa mga liki sa balay.”+  Niana ang mga saserdote miuyon nga dili na mokuha ug dugang pang salapi gikan sa katawhan ug nga dili ayohon ang mga liki sa balay.  Si Jehoiada nga saserdote karon mikuha ug usa ka kahon+ ug gibangagan ang taklob niini ug gibutang kini tupad sa halaran sa tuo nga kiliran kon ang usa ka tawo mosulod sa balay ni Jehova, ug didto ang mga saserdote, ang mga magbalantay sa pultahan,+ magsulod sa tanang salapi+ nga gidala sa balay ni Jehova. 10  Ug unya sa pagkakita gayod nila nga didtoy daghang salapi sa kahon, ang sekretaryo+ sa hari ug ang hataas nga saserdote moadto, ug ilang puston kini ug iphon ang salapi nga makaplagan sa balay ni Jehova.+ 11  Ug ilang gihatag ang salapi nga naihap ngadto sa mga kamot sa mga nagabuhat+ sa buluhaton nga gitudlo sa balay ni Jehova. Unya ilang gibayad kini sa mga panday ug sa mga magtutukod nga nagtrabaho didto sa balay ni Jehova, 12  ug sa mga kantero ug sa mga tigsapsap sa bato,+ ug aron sa pagpalit ug mga kahoy ug mga bato nga sinapsapan alang sa pag-ayo sa mga liki sa balay ni Jehova ug alang sa tanan nga gigamit sa balay aron sa pag-ayo niini. 13  Apan kon bahin sa balay ni Jehova walay gihimong mga dulang nga plata, mga igpapalong,+ mga panaksan,+ mga trompeta,+ bisan unsang matang sa gamit nga bulawan ug sa gamit nga plata gikan sa salapi nga gidala ngadto sa balay ni Jehova;+ 14  tungod kay adto man nila kini ihatag sa mga nagabuhat sa buluhaton, ug pinaagi niini ilang giayo ang balay ni Jehova.+ 15  Ug dili na sila makigkuwenta+ sa mga tawo kang kansang kamot ilang hatagan sa salapi aron ihatag ngadto sa mga nagabuhat sa buluhaton,+ tungod kay sa pagkamatinumanon+ nga sila nagbuhat. 16  Kon bahin sa salapi alang sa mga halad-sa-pagkasad-an+ ug ang salapi alang sa mga halad-sa-sala, wala kadto dad-a sa balay ni Jehova. Busa kadto iya sa mga saserdote.+ 17  Nianang panahona si Hazael+ nga hari sa Sirya mitungas ug nakig-away batok sa Gat+ ug nagbihag niini, nga human niini gipatumong ni Hazael ang iyang nawong+ sa pagtungas batok sa Jerusalem.+ 18  Niana si Jehoas nga hari sa Juda nagkuha sa tanan nga balaang halad+ nga gibalaan ni Jehosapat ug ni Jehoram ug ni Ahazias nga iyang mga katigulangan, mga hari sa Juda, ug sa iyang balaang mga halad ug sa tanan nga bulawan nga makaplagan sa mga bahandi sa balay ni Jehova ug sa balay sa hari ug gipadala+ kini sila ngadto kang Hazael nga hari sa Sirya. Busa siya misibog sa pagsulong sa Jerusalem. 19  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Jehoas ug sa tanan nga iyang nabuhat, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Juda? 20  Apan, ang iyang mga alagad+ mialsa ug nagkunsabo+ ug nagpatay kang Jehoas didto sa balay+ sa Bungdo,+ sa dalan nga palugsong sa Sila. 21  Ug si Jozacar nga anak nga lalaki ni Simeat ug si Jehozabad+ nga anak nga lalaki ni Somer, nga iyang mga alagad, mao ang nagsamad kaniya, mao nga siya namatay. Busa ilang gilubong siya uban sa iyang mga katigulangan sa Siyudad ni David; ug si Amazias+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.

Mga Footnote