Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Hari 11:1-21

11  Karon kon bahin kang Atalia+ nga inahan ni Ahazias,+ iyang nakita nga ang iyang anak namatay. Busa siya mitindog ug milaglag sa tanang kaliwat sa gingharian.+  Apan, si Jehoseba+ nga anak nga babaye ni Haring Jehoram, ang igsoong babaye ni Ahazias, nagkuha kang Jehoas+ nga anak nga lalaki ni Ahazias ug gikawat siya gikan sa taliwala sa mga anak nga lalaki sa hari nga patyonon, siya mismo ug ang iyang iwa, paingon sa sulod nga lawak alang sa mga higdaanan, ug ilang gitagoan+ siya gikan sa nawong ni Atalia, ug wala siya mapatay.  Ug siya nagpabilin uban niya sa balay ni Jehova nga nagtago sulod sa unom ka tuig, samtang si Atalia maoy naghari sa yuta.+  Ug sa ikapito ka tuig si Jehoiada+ nagpasugo ug unya gidala ang mga pangulo sa mga ginatos sa Carianhong+ bantay ug sa mga magdadagan+ ug gidala sila kaniya didto sa balay ni Jehova ug naghimo ug usa ka pakigsaad+ uban nila ug gipapanumpa+ sila didto sa balay ni Jehova, nga human niana iyang gipakita kanila ang anak nga lalaki sa hari.  Ug siya nagsugo kanila, nga nag-ingon: “Mao kini ang butang nga inyong pagabuhaton: Ang ikatulo ka bahin kaninyo mosulod sa panahon sa igpapahulay ug magbantay pag-ayo sa balay sa hari;+  ug ang ikatulo ka bahin adto sa Ganghaan+ sa Patukoranan, ug ang ikatulo ka bahin adto sa ganghaan luyo sa mga magdadagan; ug kamo magbantay pag-ayo sa balay+ nga turnoturno.  Ug adunay duha ka dibisyon taliwala kaninyo nga ang tanan manggula sa igpapahulay, ug sila magbantay pag-ayo sa balay ni Jehova alang sa hari.  Ug kamo magalibot sa hari, nga ang matag usa magabitbit sa iyang hinagiban; ug ang bisan kinsa nga mosulod sa mga laray pagapatyon. Ug magpadayon kamong magauban sa hari sa dihang siya mogula ug sa dihang siya mosulod.”  Ug ang mga pangulo sa ginatos+ nagbuhat sumala sa tanan nga gisugo ni Jehoiada nga saserdote. Busa ang matag usa kanila nagdala sa iyang mga tawo nga nagpanulod sa igpapahulay,+ kauban niadtong nanggula sa igpapahulay, ug unya nanulod ngadto kang Jehoiada nga saserdote. 10  Gihatag karon sa saserdote ngadto sa mga pangulo sa ginatos ang mga bangkaw ug ang ligngin nga mga taming nga iya kaniadto ni Haring David, nga didto sa balay ni Jehova.+ 11  Ug ang mga magdadagan+ nagpadayon pagbarog nga ang matag usa may dalang mga hinagiban diha sa iyang kamot, gikan sa tuo nga kiliran sa balay hangtod sa wala nga kiliran sa balay, dapit sa halaran+ ug sa balay, nga naglibot duol sa hari. 12  Unya iyang gidala sa gawas ang anak nga lalaki+ sa hari ug gibutang diha kaniya ang diadema+ ug ang Pagpamatuod;+ ug busa sila naghimo kaniya nga hari+ ug nagdihog kaniya.+ Ug gipakpak nila ang ilang mga kamot+ ug miingon: “Mabuhi ang hari!”+ 13  Sa dihang si Atalia nakadungog sa tingog sa katawhan nga nagdagan, siya gilayon miadto sa katawhan didto sa balay ni Jehova.+ 14  Unya iyang nakita, ug ania karon, ang hari nagbarog tupad sa haligi+ sumala sa nabatasan, ug ang mga pangulo ug ang mga trompeta+ tupad sa hari, ug ang tibuok nga katawhan sa yuta nagmaya+ ug naghuyop sa mga trompeta. Dihadiha gigisi ni Atalia+ ang iyang mga besti ug misinggit: “Panagkunsabo! Panagkunsabo!”+ 15  Apan si Jehoiada nga saserdote nagsugo sa mga pangulo sa ginatos, ang mga tinudlo sa kasundalohan,+ ug miingon kanila: “Kuhaa siya gikan sa taliwala sa mga laray, ug, ang bisan kinsa nga mosunod kaniya, pagapatyon pinaagi sa espada!”+ Kay ang saserdote miingon man: “Ayaw siya patya sulod sa balay ni Jehova.” 16  Busa ilang gidakop siya ug siya miagi dapit sa pasulod nga alagianan sa kabayo+ sa balay sa hari,+ ug siya gipatay didto.+ 17  Unya si Jehoiada naghimo sa pakigsaad+ tali kang Jehova+ ug sa hari+ ug sa katawhan, aron sila mahimong katawhan ni Jehova; ug usab tali sa hari ug sa katawhan.+ 18  Human niana ang tibuok nga katawhan sa yuta miadto sa balay ni Baal ug gilumpag ang iyang mga halaran;+ ug ang iyang mga larawan ilang gidugmok sa bug-os,+ ug si Matan+ nga saserdote ni Baal ilang gipatay atubangan sa mga halaran.+ Ug ang saserdote nagbutang ug mga magtatan-aw sa balay ni Jehova.+ 19  Dugang pa, iyang gikuha ang mga pangulo sa ginatos ug ang Carianhong+ bantay ug ang mga magdadagan+ ug ang tibuok katawhan sa yuta, aron ilang madala ang hari gikan sa balay ni Jehova; ug sila inanayng miabot agi sa ganghaan+ sa mga magdadagan ngadto sa balay sa hari; ug siya milingkod sa trono+ sa mga hari. 20  Ug ang tibuok nga katawhan sa yuta nagpadayon sa pagmaya;+ ug kon bahin sa siyudad, kini walay kasamok, ug si Atalia ilang gipatay pinaagi sa espada didto sa balay sa hari.+ 21  Pito ka tuig ang panuigon ni Jehoas+ sa dihang siya misugod sa paghari.+

Mga Footnote