Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Hari 1:1-18

1  Ug ang Moab+ mialsa+ batok sa Israel human mamatay si Ahab.+  Unya si Ahazias nahulog+ sa barandilya nga diha sa iyang lawak-sa-atop+ nga didto sa Samaria ug nasakit. Busa siya nagpadala ug mga mensahero ug miingon kanila: “Lakaw, magpakisayod+ kamo kang Baal-zebub+ nga diyos sa Ekron+ kon maulian ba ako niining sakita.”+  Kon bahin sa manulonda+ ni Jehova, siya misulti kang Elias nga Tisbihanon:+ “Tindog, tungas aron sugaton ang mga mensahero sa hari sa Samaria ug ingna sila, ‘Tungod ba kay wala gayoy Diyos+ sa Israel nga kamo moadto aron magpakisayod kang Baal-zebub nga diyos sa Ekron?  Busa mao kini ang giingon ni Jehova: “Mahitungod sa higdaanan nga imong gisak-an, ikaw dili manaog gikan niini, tungod kay ikaw tinong mamatay.”’”+ Niana si Elias milakaw.  Sa dihang ang mga mensahero namalik kaniya, siya miingon gilayon kanila: “Ngano man nga kamo namalik?”  Busa sila miingon kaniya: “Dihay usa ka tawo nga miabot sa pagsugat kanamo, ug siya miingon kanamo, ‘Lakaw, balik kamo ngadto sa hari nga nagsugo kaninyo, ug ingna siya: “Mao kini ang gisulti ni Jehova,+ ‘Tungod ba kay wala gayoy Diyos sa Israel nga ikaw nagpasugo aron sa pagpakisayod kang Baal-zebub nga diyos sa Ekron? Busa, mahitungod sa higdaanan nga imong gisak-an, ikaw dili manaog gikan niini, tungod kay ikaw tinong mamatay.’”’”+  Niini siya misulti kanila: “Unsa ang panagway sa tawo nga miabot sa pagsugat kaninyo ug dayon misulti niining mga pulonga kaninyo?”  Busa sila miingon kaniya: “Usa ka tawo nga may besti nga balhibo,+ nga may panit nga bakos nga gibakos sa iyang hawak.”+ Dihadiha siya miingon: “Si Elias kadto nga Tisbihanon.”  Ug siya nagpadala ngadto kaniya ug pangulo sa kalim-an uban sa iyang kalim-an.+ Sa dihang siya mitungas ngadto kaniya, ania, siya naglingkod sa tumoy sa bukid. Siya karon misulti kaniya: “Tawo sa matuod nga Diyos,+ ang hari miingon, ‘Lumugsong ka.’” 10  Apan si Elias mitubag ug miingon ngadto sa pangulo sa kalim-an: “Buweno, kon ako usa ka tawo sa Diyos, pakanaogon unta ang kalayo+ gikan sa mga langit ug magaut-ot kanimo ug sa imong kalim-an.” Ug ang kalayo nanaog gikan sa mga langit ug nag-ut-ot kaniya ug sa iyang kalim-an.+ 11  Busa siya nagpadala pag-usab ngadto kaniya ug laing pangulo sa kalim-an uban sa iyang kalim-an.+ Unya siya mitubag ug miingon kaniya: “Tawo sa matuod nga Diyos, mao kini ang giingon sa hari, ‘Lugsong sa madali.’”+ 12  Apan si Elias mitubag ug miingon kanila: “Kon ako usa ka tawo sa matuod nga Diyos, pakanaogon unta ang kalayo gikan sa mga langit ug magaut-ot kanimo ug sa imong kalim-an.” Ug ang kalayo sa Diyos nanaog gikan sa mga langit ug nag-ut-ot kaniya ug sa iyang kalim-an. 13  Ug siya nagpadala pag-usab ug ikatulong pangulo sa kalim-an ug sa iyang kalim-an.+ Apan ang ikatulong pangulo sa kalim-an mitungas ug miabot ug miluhod+ sa atubangan ni Elias ug nangamuyog+ pabor gikan niya ug miingon kaniya: “Tawo sa matuod nga Diyos, itugot palihog nga ang akong kalag+ ug ang kalag niining kalim-an nimo ka alagad mahimong bililhon+ sa imong mga mata. 14  Ania, ang kalayo nanaog gikan sa mga langit ug nag-ut-ot+ sa duha ka naunang mga pangulo sa kalim-an ug sa ilang tinagkalim-an, apan karon itugot nga mahimong bililhon ang akong kalag sa imong mga mata.” 15  Niana ang manulonda ni Jehova misulti kang Elias: “Lugsong uban kaniya. Ayaw kahadlok tungod kaniya.”+ Busa siya mitindog ug milugsong uban kaniya ngadto sa hari. 16  Unya siya misulti kaniya: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Tungod kay ikaw nagpadala ug mga mensahero+ aron magpakisayod kang Baal-zebub nga diyos sa Ekron,+ kini ba tungod kay wala gayoy Diyos sa Israel kang kansang pulong mapakisayran? Busa mahitungod sa higdaanan nga imong gisak-an, ikaw dili manaog gikan niini, tungod kay ikaw tinong mamatay.’” 17  Ug sa kataposan siya namatay,+ sumala sa pulong+ ni Jehova nga gisulti ni Elias; ug si Jehoram+ misugod sa paghari puli niya, sa ikaduha ka tuig ni Jehoram+ nga anak nga lalaki ni Jehosapat nga hari sa Juda, tungod kay wala siya makabaton ug anak nga lalaki. 18  Kon bahin sa ubang mga butang nga gibuhat ni Ahazias,+ wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel?

Mga Footnote