Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Cronicas 9:1-31

9  Ug ang rayna sa Sheba+ nakabalita mahitungod kang Solomon, ug siya miadto sa pagsulay kang Solomon pinaagig makapalibog nga mga pangutana+ didto sa Jerusalem, uban ang usa ka makapahingangha kaayo nga panon ug mga kamelyo+ nga nagdala ug lana sa balsamo,+ ug bulawan+ nga daghan kaayo, ug bililhong mga bato.+ Sa kataposan siya nahiadto kang Solomon ug nakigsulti kaniya bahin sa tanang butang nga duol sa iyang kasingkasing.+  Sa baylo, si Solomon nagsulti kaniya sa tanang buot niyang masayran,+ ug walay butang nga natago gikan kang Solomon nga wala niya isulti kaniya.+  Dihang nakita sa rayna sa Sheba ang kaalam ni Solomon+ ug ang balay nga iyang gitukod,+  ug ang pagkaon diha sa iyang lamesa+ ug ang paglingkod sa iyang mga alagad ug ang pag-alagad sa lamesa sa iyang mga tigsilbi ug ang ilang besti+ ug ang iyang mga tigsilbi sa ilimnon+ ug ang ilang besti, ug ang iyang mga halad-nga-sinunog+ nga kanunay niyang gihalad diha sa balay ni Jehova,+ niana wala nay espiritu diha kaniya.  Busa siya miingon sa hari: “Matuod ang pulong nga akong nadunggan sa akong yuta mahitungod kanimo ug mahitungod sa imong kaalam.+  Ug wala ako magbutang ug pagtuo+ sa ilang mga pulong hangtod nga ako mianhi aron ang akong kaugalingong mga mata makakita;+ ug, tan-awa! wala sa katunga sa kadako sa imong kaalam+ ang nasaysay kanako. Imong nalabwan ang taho nga akong nadungog.+  Malipayon+ ang imong mga tawo, ug malipayon kining imong mga alagad nga nagabarog sa imong atubangan sa kanunay ug nagapamati sa imong kaalam.+  Hinaot pagadayegon si Jehova nga imong Diyos,+ nga may kahimuot+ kanimo pinaagi sa pagbutang kanimo sa iyang trono+ ingong hari alang kang Jehova nga imong Diyos;+ tungod kay ang imong Diyos nahigugma+ sa Israel, aron magpabilin kini hangtod sa panahong walay tino, mao nga ikaw iyang gibutang ibabaw kanila ingong hari+ aron ipatuman ang hudisyal nga hukom+ ug pagkamatarong.”+  Unya iyang gihatagan ang hari ug usa ka gatos ug kawhaan ka talanton nga bulawan,+ ug lana sa balsamo+ nga daghan kaayo, ug bililhong mga bato;+ ug walay ingon niadto nga lana sa balsamo nga gihatag sa rayna sa Sheba kang Haring Solomon.+ 10  Ug, gawas pa, ang mga alagad ni Hiram+ ug ang mga alagad ni Solomon nga nagdalag bulawan+ gikan sa Opir nagdala ug mga kahoyng algum+ ug bililhong mga bato.+ 11  Ug ang hari naghimo ug mga hagdanan+ gikan sa mga kahoyng algum alang sa balay ni Jehova ug alang sa balay sa hari+ ug usab mga alpa+ ug kinuldasan nga mga tulonggon+ alang sa mga mag-aawit,+ ug ang ingon niini wala pa makita sukad kanhi diha sa yuta sa Juda. 12  Ug gihatag ni Haring Solomon ngadto sa rayna+ sa Sheba ang tanang gikahimut-an niya nga iyang gipangayo, gawas pa sa kantidad nga iyang gidala ngadto sa hari. Busa siya mitalikod ug mipauli sa iyang yuta, siya kauban sa iyang mga alagad.+ 13  Ug ang gibug-aton sa bulawan nga miabot kang Solomon sa usa ka tuig mikabat ug unom ka gatos ug kan-umag-unom ka talanton nga bulawan,+ 14  gawas pa sa mga magpapanaw ug sa mga magpapatigayon+ nga nagdala ug sa tanang hari sa mga Arabo+ ug sa mga gobernador sa yuta nga nagdala ug bulawan ug plata ngadto kang Solomon. 15  Ug naghimo si Haring Solomon ug duha ka gatos ka dagkong taming nga sinubong nga bulawan+ (unom ka gatos ka siklo nga sinubong nga bulawan iyang gibutang sa matag dakong taming),+ 16  ug tulo ka gatos ka kalasag nga sinubong nga bulawan (tulo ka mina nga bulawan iyang gihal-op sa matag kalasag).+ Unya gibutang kini sa hari didto sa Balay sa Lasang sa Lebanon.+ 17  Dugang pa, ang hari naghimo ug usa ka dakong trono nga garing ug naghaklap niini ug lunsay nga bulawan.+ 18  Ug dihay unom ka ang-ang ngadto sa trono, ug dihay tumbanan sa tiil nga bulawan sa trono (sila gitaod), ug dihay mga patonganan sa bukton sa isigkakilid sa lingkoranan, ug duha ka leyon+ nagbarog tupad sa mga patonganan sa bukton.+ 19  Ug dihay napulog-duha ka leyon+ nga nagbarog sa isigkakilid sa unom ka ang-ang. Walay laing gingharian ang nakahimo ug sama gayod niini.+ 20  Ug ang tanang ilimnan+ ni Haring Solomon hinimo sa bulawan,+ ug ang tanang sudlanan sa Balay sa Lasang sa Lebanon+ hinimo sa lunsay nga bulawan. Walay mausa nga hinimo sa plata; kini giisip sa mga adlaw ni Solomon ingon sa wala lamay bili.+ 21  Kay ang mga barko nga iya sa hari mag-adtoan sa Tarsis+ uban sa mga alagad ni Hiram.+ Kausa sa matag tulo ka tuig ang mga barko sa Tarsis modunggo, nga magdala ug bulawan ug plata,+ garing,+ ug mga aliwas ug mga paboreyal.+ 22  Busa si Haring Solomon milabaw kay sa tanang ubang hari sa yuta sa bahandi+ ug kaalam.+ 23  Ug ang tanang hari sa yuta nangita+ sa nawong ni Solomon aron sa pagpaminaw sa iyang kaalam,+ nga gibutang sa matuod nga Diyos diha sa iyang kasingkasing.+ 24  Ug ang tagsatagsa kanila nagdala ug iyang gasa,+ mga butang nga ginama sa plata ug mga butang nga ginama sa bulawan+ ug mga besti,+ mga armadura ug lana sa balsamo, mga kabayo ug mga mula ingong naandang ginabuhat tuigtuig.+ 25  Ug si Solomon nakabaton ug upat ka libo ka kuwadra sa mga kabayo+ ug mga karo+ ug napulog-duha ka libo ka kabayong iggugubat, ug iyang gibutang sila sa mga siyudad sa mga karo+ ug duol sa hari sa Jerusalem. 26  Ug siya nahimong magmamando sa tanang hari gikan sa Suba hangtod sa yuta sa mga Filistehanon ug hangtod sa utlanan sa Ehipto.+ 27  Dugang pa, gihimo sa hari ang plata sa Jerusalem nga ingon sa mga bato; ug ang kahoyng sedro iyang gihimo nga ingon sa mga kahoyng sikomoro+ nga anaa sa Sepela+ tungod sa kadaghan.+ 28  Ug dihay mga nagdala ug mga kabayo+ kang Solomon gikan sa Ehipto+ ug gikan sa tanang uban nga kayutaan. 29  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Solomon,+ ang una ug ang kataposan, wala ba sila mahisulat lakip sa mga pulong ni Natan+ nga manalagna ug diha sa panagna ni Ahias+ nga Shilonhon+ ug diha sa talaan sa mga panan-awon ni Ido+ nga bisyonaryo mahitungod kang Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat?+ 30  Ug si Solomon nagpadayon sa paghari sa Jerusalem sa tibuok Israel sulod sa kap-atan ka tuig. 31  Sa kataposan si Solomon natulog uban sa iyang mga katigulangan. Busa ilang gilubong siya didto sa Siyudad ni David nga iyang amahan;+ ug si Rehoboam+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli kaniya.+

Mga Footnote