Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Cronicas 8:1-18

8  Ug nahitabo sa pagkatapos sa kawhaan ka tuig,+ diin si Solomon nakatukod sa balay ni Jehova+ ug sa iyang kaugalingong balay,+  nga ang mga siyudad nga gihatag ni Hiram+ kang Solomon—gitukod pag-usab sila ni Solomon ug gipapuyo ang mga anak sa Israel didto.  Dugang pa, si Solomon miadto sa Hamat-zoba ug nakadaog batok niini.  Unya iyang gitukod pag-usab ang Tadmor diha sa kamingawan ug ang tanang siyudad nga tipiganan+ nga iyang gitukod sa Hamat.+  Ug iyang gitukod ang Ibabaw nga Bet-horon+ ug ang Ubos nga Bet-horon,+ kinutaang mga siyudad nga may mga paril,+ mga pultahan ug trangka,+  ug ang Baalat+ ug ang tanang siyudad nga tipiganan nga naiya ni Solomon ug ang tanang siyudad sa mga karo+ ug ang mga siyudad alang sa mga mangangabayo+ ug ang matag tilinguhaong butang ni Solomon+ nga iyang gitinguhang tukoron sa Jerusalem ug sa Lebanon+ ug sa tibuok nga yuta sa iyang dominyo.  Kon bahin sa tanang katawhan nga nahibilin sa mga Hitihanon+ ug sa mga Amorihanon+ ug sa mga Perizihanon+ ug sa mga Hivihanon+ ug sa mga Jebusihanon,+ nga dili bahin sa Israel,+  gikan sa ilang mga anak nga nahibilin kanila diha sa yuta, nga wala puoha sa mga anak sa Israel,+ si Solomon nagpadayon pagkuha+ ug mga tawo alang sa pinugos nga trabaho hangtod niining adlawa.+  Apan walay usa gikan sa mga anak sa Israel ang gihimo ni Solomon nga mga ulipon alang sa iyang trabaho;+ kay sila mga manggugubat+ ug mga pangulo sa mga luyoluyo sa iyang mga komandante ug mga pangulo sa iyang mga magkakaro+ ug sa iyang mga mangangabayo.+ 10  Mao kini sila ang mga pangulo sa mga luyoluyo+ nga iya ni Haring Solomon, duha ka gatos ug kalim-an, ang mga kapatas sa katawhan.+ 11  Ug ang anak nga babaye ni Paraon+ gidala ni Solomon gikan sa Siyudad ni David+ ngadto sa balay nga gitukod niya alang kaniya,+ kay siya miingon: “Bisag asawa ko siya, siya dili angay mopuyo sa balay ni David nga hari sa Israel, kay ang mga dapit nga gidad-an sa arka ni Jehova maoy balaan.”+ 12  Maoy niadtong panahona nga si Solomon nagtanyag ug mga halad-nga-sinunog+ alang kang Jehova diha sa halaran+ ni Jehova nga iyang gitukod atubangan sa portiko,+ 13  ingong naandan nga kalihokan sa adlaw-adlaw+ sa pagtanyag ug mga halad sumala sa sugo ni Moises alang sa mga igpapahulay+ ug alang sa bag-ong mga bulan+ ug alang sa mga tinudlong pista+ makatulo sa usa ka tuig,+ sa pista sa mga tinapay nga walay igpapatubo+ ug sa pista sa mga semana+ ug sa pista sa mga balongbalong.+ 14  Dugang pa, iyang gihikay ang mga dibisyon+ sa mga saserdote diha sa ilang mga pag-alagad sumala sa lagda ni David nga iyang amahan,+ ug ang mga Levihanon+ diha sa ilang mga puwesto, aron sa pagdayeg+ ug sa pag-alagad+ sa atubangan sa mga saserdote ingong naandan nga kalihokan sa adlaw-adlaw,+ ug ang mga magbalantay-sa-ganghaan diha sa ilang mga dibisyon alang sa lainlaing mga ganghaan,+ kay mao kadto ang sugo ni David nga tawo sa matuod nga Diyos. 15  Ug sila wala motipas sa sugo sa hari ngadto sa mga saserdote ug sa mga Levihanon mahitungod sa bisan unsang butang ug mahitungod sa mga abiyo.+ 16  Busa ang buluhaton ni Solomon naandam+ ang tanan sukad sa adlaw sa pagpahimutang sa patukoranan sa balay ni Jehova hangtod nga kini nahuman.+ Sa ingon nakompleto ang balay ni Jehova.+ 17  Maoy niadtong panahona nga si Solomon miadto sa Ezion-geber+ ug sa Elot+ diha sa baybayon sa dagat sa yuta sa Edom.+ 18  Ug si Hiram+ kanunayng nagpadala ngadto kaniya pinaagi sa iyang mga alagad ug mga barko ug mga alagad nga adunay kahibalo sa dagat,+ ug sila nangadto uban sa mga alagad ni Solomon ngadto sa Opir+ ug nagkuha gikan didto ug upat ka gatos ug kalim-an ka talanton+ nga bulawan+ ug nagdala niini ngadto kang Haring Solomon.+

Mga Footnote