Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Cronicas 4:1-22

4  Unya iyang gihimo ang halaran nga tumbaga,+ kawhaan ka maniko ang gitas-on niini, ug kawhaan ka maniko ang gilapdon niini, ug napulo ka maniko ang gihabogon niini.+  Ug iyang gihimo ang inumol nga dagatdagat+ nga napulo ka maniko gikan sa usa ka ngilit ngadto sa laing ngilit niini, nga lingin, ug ang gihabogon niini lima ka maniko, ug nagkinahanglan ug katloan ka maniko nga pisi nga ikaliyok niini.+  Ug dihay ingon sa pormag-tabayag+ nga mga dayandayan palibot sa ilalom niini, nga naglibot niini, napulo sa usa ka maniko, nga naglibot sa dagatdagat.+ Ang pormag-tabayag nga mga dayandayan duha ka laray, nga gihulma sa hulmahanan niini.  Kini nahimutang ibabaw sa napulog-duha ka torong baka,+ tulo nag-atubang sa amihanan ug tulo nag-atubang sa kasadpan ug tulo nag-atubang sa habagatan ug tulo nag-atubang sa sidlakan; ug ang dagatdagat nagtungtong diha kanila, ug ang tanan nilang likod nga mga bahin paingon sa sulod.+  Ug ang gibag-on niini usa ka dapal; ug ang ngilit niini sama pagkabuhat sa ngilit sa usa ka kopa, sama sa bulak nga lirio.+ Ingong sudlanan, tulo ka libo ka bath+ ang ikasulod niini.+  Dugang pa, siya naghimo ug napulo ka dulang, ug gibutang ang lima sa tuo ug lima sa wala,+ aron sa paghugas diha niana.+ Ang mga butang may kalabotan sa mga halad-nga-sinunog+ ilang hugasan diha niana. Apan ang dagatdagat maoy alang sa mga saserdote sa paghugas diha niana.+  Unya siya naghimo ug mga tangkawan+ nga bulawan, kining napulo sama ug disenyo,+ ug gibutang kini diha sa templo, lima sa tuo ug lima sa wala.+  Dugang pa, siya naghimo ug napulo ka lamesa, ug nagbutang niini diha sa templo, lima sa tuo ug lima sa wala,+ ug naghimo ug usa ka gatos ka panaksang bulawan.  Dayon iyang gihimo ang sawang+ sa mga saserdote+ ug ang dakong paril nga naglibot+ ug ang mga pultahan nga diha sa paril nga naglibot, ug ang mga pultahan niini iyang gihaklapan ug tumbaga. 10  Ug ang dagatdagat iyang gibutang sa tuong dapit, sa sidlakan, dapit sa habagatan.+ 11  Sa kataposan gihimo ni Hiram ang mga laton+ ug ang mga pala+ ug ang mga panaksan.+ Busa nahuman ni Hiram pagbuhat ang buluhaton nga iyang gibuhat alang kang Haring Solomon sa balay sa matuod nga Diyos. 12  Ang duha ka haligi+ ug ang lingin nga mga ulo-ulo+ diha sa ibabaw sa duha ka haligi ug ang duha ka ginambat+ sa pagtabon sa duha ka lingin nga ulo-ulo nga diha sa ibabaw sa mga haligi 13  ug ang upat ka gatos ka granada+ alang sa duha ka ginambat, duha ka lumbayng granada alang sa matag ginambat sa pagtabon sa duha ka lingin nga ulo-ulo nga diha sa ibabaw sa mga haligi,+ 14  ug ang napulo ka kareton+ ug ang napulo ka dulang+ nga diha sa mga kareton; 15  ang usa ka dagatdagat+ ug ang napulog-duha ka torong baka sa ilalom niini,+ 16  ug ang mga laton ug ang mga pala+ ug ang mga tenedor+ ug ang tanan nilang galamiton+ nga gihimo ni Hiram-abiv+ alang kang Haring Solomon alang sa balay ni Jehova, sa pinasinaw nga tumbaga. 17  Sa Distrito sa Jordan gihulma kini sa hari diha sa bantok nga yuta taliwala sa Sucot+ ug sa Zereda.+ 18  Busa gihimo ni Solomon kining tanan nga galamiton nga daghan kaayo, kay ang gibug-aton sa tumbaga wala matino.+ 19  Ug gihimo ni Solomon ang tanan nga galamiton+ nga diha sa balay sa matuod nga Diyos ug ang halaran nga bulawan+ ug ang mga lamesa+ uban ang pasundayag nga tinapay ibabaw niana, 20  ug ang mga tangkawan+ ug ang ilang mga lampara+ nga lunsayng bulawan, aron sa pagpasiga kanila atubangan sa kinasulorang lawak+ sumala sa lagda; 21  ug ang mga bulak ug ang mga lampara ug ang mga kimpit,+ maoy bulawan, (kadto maoy labing lunsay nga bulawan,) 22  ug ang mga igpapalong ug ang mga panaksan ug ang mga kopa ug ang mga insensaryo, maoy lunsayng bulawan,+ ug ang ganghaan sa balay,+ ang sulod nga mga pultahan niini alang sa Labing Balaan ug ang mga pultahan+ sa balay sa templo, maoy bulawan.

Mga Footnote