Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Cronicas 36:1-23

36  Unya ang katawhan sa yuta nagkuha kang Jehoahaz+ nga anak nga lalaki ni Josias ug naghimo kaniya nga hari puli sa iyang amahan sa Jerusalem.+  Kawhaag-tulo ka tuig ang panuigon ni Jehoahaz sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa tulo ka bulan siya naghari sa Jerusalem.+  Apan, ang hari sa Ehipto nagpapahawa kaniya sa Jerusalem+ ug gimultahan ang yuta ug usa ka gatos ka talanton nga plata+ ug usa ka talanton nga bulawan.  Dugang pa, ang hari+ sa Ehipto naghimo kang Eliakim+ nga iyang igsoon ingong hari ibabaw sa Juda ug Jerusalem ug giilisan ang iyang ngalan ug Jehoiakim; apan ang iyang igsoong si Jehoahaz, gikuha ni Neko+ ug gidala ngadto sa Ehipto.+  Kawhaag-lima ka tuig ang panuigon ni Jehoiakim+ sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa napulog-usa ka tuig siya naghari sa Jerusalem;+ ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova nga iyang Diyos.+  Batok kaniya si Nabucodonosor+ nga hari sa Babilonya mitungas+ aron gaposon siya sa duha ka talikalang tumbaga aron dad-on siya ngadto sa Babilonya.+  Ug ang pipila sa mga galamiton+ sa balay ni Jehova gidala ni Nabucodonosor+ ngadto sa Babilonya ug unya gibutang kini sa iyang palasyo sa Babilonya.+  Kon bahin sa ubang mga kalihokan+ ni Jehoiakim ug sa iyang dulumtanang+ mga butang nga iyang gihimo ug kon unsay hikaplagan batok kaniya, anaa sila nahisulat sa Basahon+ sa mga Hari sa Israel ug sa Juda; ug si Jehoiakin+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.  Napulog-walo ka tuig ang panuigon ni Jehoiakin+ sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa tulo ka bulan+ ug napulo ka adlaw siya naghari sa Jerusalem; ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova.+ 10  Ug sa pagsugod+ pag-usab sa tuig si Haring Nabucodonosor nagpasugo+ ug nagdala kaniya ngadto sa Babilonya+ uban ang tilinguhaong mga butang sa balay ni Jehova.+ Dugang pa, iyang gihimong hari si Zedekias+ nga igsoong lalaki sa iyang amahan ibabaw sa Juda ug Jerusalem.+ 11  Kawhaag-usa ka tuig ang panuigon ni Zedekias+ sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa napulog-usa ka tuig siya naghari sa Jerusalem.+ 12  Ug siya nagpadayon sa pagbuhat kon unsay daotan+ sa mga mata ni Jehova nga iyang Diyos. Siya wala magpaubos+ sa iyang kaugalingon gumikan kang Jeremias+ nga manalagna+ diha sa mando ni Jehova. 13  Ug bisan batok kang Haring Nabucodonosor siya misukol,+ nga nagpapanumpa kaniya sa Diyos;+ ug nagpadayon siya pagpatikig+ sa iyang liog ug gipatig-a+ ang iyang kasingkasing aron dili mobalik kang Jehova nga Diyos sa Israel. 14  Bisan ang tanang pangulo sa mga saserdote+ ug ang katawhan nagbuhat sa hilabihang pagkadili-matinumanon, sumala sa tanang dulumtanang+ mga butang sa kanasoran, sa ingon ilang gihugawan ang balay ni Jehova nga iyang gibalaan sa Jerusalem.+ 15  Ug si Jehova nga Diyos sa ilang mga katigulangan nagpadayon pagpadala batok kanila pinaagi sa iyang mga mensahero,+ sublisubling nagpadala, tungod kay siya naluoy sa iyang katawhan+ ug sa iyang puloy-anan.+ 16  Apan nagpadayon sila sa pagbugalbugal+ sa mga mensahero sa matuod nga Diyos ug nagtamay sa iyang mga pulong+ ug nagyagayaga+ sa iyang mga manalagna, hangtod nga ang kaaligutgot+ ni Jehova midangat batok sa iyang katawhan, hangtod nga wala nay pagkaayo.+ 17  Busa iyang gipadala batok kanila ang hari sa mga Caldeanhon,+ nga mipatay sa ilang mga batan-ong lalaki pinaagi sa espada+ sa sulod sa balay sa ilang sangtuwaryo,+ ni siya naluoy sa mga batan-ong lalaki o ulay, tigulang o kangokango.+ Ang tanan Iyang gitugyan ngadto sa iyang kamot. 18  Ug ang tanang galamiton,+ dagko+ ug gagmay, sa balay sa matuod nga Diyos ug ang mga bahandi+ sa balay ni Jehova ug ang mga bahandi sa hari+ ug sa iyang mga prinsipe, ang tanan iyang gidala ngadto sa Babilonya. 19  Ug iyang gisunog ang balay sa matuod nga Diyos+ ug gitumpag ang paril+ sa Jerusalem; ug ang tanang puloy-anang torre niini ilang gisunog sa kalayo ug usab ang tanang tilinguhaong mga butang niini,+ aron gun-obon.+ 20  Dugang pa, iyang gidalang binihag ngadto sa Babilonya+ kadtong mga nahibilin gikan sa espada, ug sila nahimong mga alagad niya+ ug sa iyang mga anak nga lalaki hangtod nga ang paghari sa Persia+ misugod; 21  aron sa pagtuman sa pulong ni Jehova pinaagi sa baba ni Jeremias,+ hangtod nga mabayran sa yuta ang mga igpapahulay niini.+ Sa tanang adlaw sa pagkabiniyaan kini nagtuman sa igpapahulay, aron sa pagtuman sa kapitoan ka tuig.+ 22  Ug sa unang tuig ni Ciro+ nga hari sa Persia,+ aron matuman ang pulong ni Jehova+ pinaagi sa baba ni Jeremias,+ gipalihok ni Jehova ang espiritu+ ni Ciro nga hari sa Persia, mao nga iyang gipabandilyo sa tibuok niyang gingharian, ug pinaagi usab sa sulat,+ nga nag-ingon: 23  “Mao kini ang giingon ni Ciro nga hari sa Persia,+ ‘Ang tanang gingharian sa yuta gihatag kanako ni Jehova nga Diyos sa mga langit,+ ug siya nagsugo kanako sa pagtukod kaniya ug usa ka balay sa Jerusalem, nga anaa sa Juda.+ Bisan kinsa nga anaa sa inyong taliwala sa tibuok niyang katawhan,+ si Jehova nga iyang Diyos magauban kaniya.+ Busa paadtoa siya.’”+

Mga Footnote