Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Cronicas 31:1-21

31  Ug pagkahuman gayod nila niining tanan, ang tanang Israelinhon+ didto, nanggula ngadto sa mga siyudad sa Juda,+ ug ilang gidugmok ang sagradong mga haligi+ ug giputol ang sagradong mga poste+ ug gitumpag ang hatag-as nga mga dapit+ ug ang mga halaran+ gikan sa tibuok Juda+ ug Benjamin ug sa Epraim+ ug Manases+ hangtod nga ilang nahuman; human niana ang tanang anak sa Israel namalik ngadto sa ilang mga siyudad, ang matag usa ngadto sa iyang gipanag-iya.  Unya gihikay ni Ezequias ang mga dibisyon+ sa mga saserdote ug sa mga Levihanon+ sumala sa ilang mga dibisyon, ang matag usa sumala sa pag-alagad niini alang sa mga saserdote+ ug alang sa mga Levihanon+ maylabot sa halad-nga-sinunog+ ug sa mga halad-sa-panag-ambit+ aron sa pag-alagad+ ug sa pagpasalamat+ ug sa pagdayeg+ diha sa mga ganghaan sa mga kampo ni Jehova.  Ug dihay bahin sa hari gikan sa iyang kaugalingong mga manggad+ alang sa mga halad-nga-sinunog,+ alang sa mga halad-nga-sinunog sa buntag+ ug sa gabii, ug usab sa mga halad-nga-sinunog alang sa mga igpapahulay+ ug alang sa mga bag-ong bulan+ ug alang sa mga panahon sa pista,+ sumala sa nahisulat sa balaod ni Jehova.+  Dugang pa, siya miingon ngadto sa katawhan, ang mga molupyo sa Jerusalem, sa paghatag sa bahin sa mga saserdote+ ug sa mga Levihanon,+ aron nga sila hugot nga motapot+ sa balaod ni Jehova.+  Ug sa paggula gayod sa maong sugo, gidugangan sa mga anak sa Israel+ ang mga unang bunga sa lugas,+ bag-ong bino,+ ug lana+ ug dugos+ ug ang tanang abot sa uma,+ ug ang ikapulo sa tanang butang ilang gidala nga madagayaon.+  Ug ang mga anak sa Israel ug sa Juda nga nagpuyo sa mga siyudad sa Juda,+ sila mismo nagdala sa ikapulo sa mga baka ug sa karnero ug sa ikapulo sa balaang mga butang,+ ang mga butang nga binalaan alang kang Jehova nga ilang Diyos. Sila nagdala ug sa ingon naghatag ug tinumpitumpi.  Sa ikatulo+ nga bulan ilang gisugdan ang mga tinumpi pinaagi sa pagpahimutang sa kinailadmang lut-od, ug sa ikapito+ nga bulan sila nahuman.  Sa dihang si Ezequias ug ang mga prinsipe+ miabot ug nakita ang mga tinumpi, sila nagdayeg+ kang Jehova ug sa iyang katawhang Israel.+  Sa ulahi nagpakisayod si Ezequias sa mga saserdote ug sa mga Levihanon mahitungod sa mga tinumpi.+ 10  Unya si Azarias+ nga pangulong saserdote sa balay ni Zadok+ miingon kaniya, oo, siya miingon: “Sukad sa ilang pagsugod sa pagdala sa amot+ nganha sa balay ni Jehova adunay pagpangaon ug pagkatagbaw+ ug adunay daghang salin;+ kay si Jehova nagpanalangin sa iyang katawhan,+ ug ang nahibilin mao kining daghan kaayo.” 11  Unya si Ezequias nagsugo nga mag-andam ug mga lawak-kan-anan+ sa balay ni Jehova. Busa sila nag-andam niini. 12  Ug nagpadayon sila pagdala sa mga amot+ ug sa ikapulo+ ug sa balaang mga butang sa pagkamatinumanon;+ ug si Conanias nga Levihanon mao ang tinugyanan niini isip pangulo, ug si Simei nga iyang igsoon maoy ikaduha. 13  Ug si Jehiel ug si Azazias ug si Nahat ug si Asahel ug si Jerimot ug si Jozabad ug si Eliel ug si Ismakias ug si Mahat ug si Benaias maoy mga komisyonado sa kiliran ni Conanias ug ni Simei nga iyang igsoon, sumala sa mando ni Ezequias nga hari, ug si Azarias+ mao ang pangulo sa balay sa matuod nga Diyos. 14  Ug si Kore nga anak nga lalaki ni Imnah nga Levihanon mao ang magbalantay-sa-ganghaan+ dapit sa sidlakan,+ tinugyanan sa kinabubut-ong+ mga halad sa matuod nga Diyos, sa paghatag sa amot nga iya ni Jehova+ ug sa labing balaang mga butang.+ 15  Ug ilalom sa iyang pagbuot mao si Eden ug si Miniamin ug si Jesua ug si Semaias, si Amarias ug si Secanias, sa mga siyudad sa mga saserdote,+ sa sinalig nga katungdanan,+ sa paghatag ngadto sa ilang mga igsoon diha sa mga dibisyon,+ nga managsama ngadto sa dagko ug gagmay;+ 16  gawas pa sa ilang talaan sumala sa kagikan+ sa mga lalaki gikan sa edad nga tulo ka tuig pataas,+ niadtong tanan nga nangadto sa balay ni Jehova ingon nga adlaw-adlaw nga kalihokan, alang sa ilang pag-alagad sumala sa ilang mga obligasyon pinasukad sa ilang mga dibisyon. 17  Mao kini ang pagkatala sa mga saserdote sumala sa ilang kagikan sumala sa balay sa ilang mga amahan+ ug usab sa mga Levihanon,+ gikan sa edad nga kawhaan+ ka tuig pataas, sumala sa ilang mga obligasyon diha sa ilang mga dibisyon;+ 18  alang sa pagtala sumala sa kagikan taliwala sa tanan nilang mga kabataan, sa ilang mga asawa ug sa ilang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye, alang sa tibuok nga kongregasyon, tungod kay diha sa ilang sinalig nga katungdanan+ sila nagbalaan+ sa ilang kaugalingon alang sa kon unsay balaan; 19  ug alang sa mga anak nga lalaki ni Aaron,+ sa mga saserdote, diha sa kapatagan+ nga sibsibanan sa ilang mga siyudad. Sa tanang nagkalainlaing mga siyudad didtoy mga tawo nga gipaila pinaagi sa ilang mga ngalan, aron sa paghatag ug mga bahin ngadto sa matag lalaki taliwala sa mga saserdote ug ngadto sa tanang nahitala sumala sa kagikan taliwala sa mga Levihanon. 20  Ug gihimo ni Ezequias ang sama niini sa tibuok Juda, ug siya nagpadayon sa pagbuhat kon unsay maayo+ ug matarong+ ug matinumanon+ sa atubangan ni Jehova nga iyang Diyos. 21  Ug sa tanang buhat nga iyang gisugdan diha sa pag-alagad+ sa balay sa matuod nga Diyos ug sa balaod+ ug sa sugo sa pagpangita+ sa iyang Diyos, siya milihok uban sa bug-os niyang kasingkasing,+ ug siya nagmalamposon.+

Mga Footnote