Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Cronicas 30:1-27

30  Ug gipaadtoan ni Ezequias ang tibuok Israel+ ug Juda, ug gani gisulatan niya ang Epraim+ ug ang Manases,+ sa pag-adto sa balay ni Jehova+ sa Jerusalem aron himoon ang paskuwa+ alang kang Jehova nga Diyos sa Israel.  Hinunoa, ang hari ug ang iyang mga prinsipe+ ug ang tibuok nga kongregasyon+ sa Jerusalem nakahukom nga saulogon ang paskuwa sa ikaduhang bulan;+  kay wala nila masaulog kini niadtong panahona,+ tungod kay walay igong mga saserdote,+ sa usa ka bahin, ang nakabalaan sa ilang kaugalingon ug ang katawhan, sa laing bahin, wala magtigom sa Jerusalem.  Ug kadtong butanga husto sa mga mata sa hari ug sa mga mata sa tibuok nga kongregasyon.+  Busa sila nakahukom nga ilang ipaabot ang pahibalo+ ngadto sa tibuok Israel, gikan sa Beer-seba+ hangtod sa Dan,+ nga moadto ug saulogon ang paskuwa alang kang Jehova nga Diyos sa Israel sa Jerusalem; kay wala nila buhata kana+ ingon nga usa ka panon sumala sa nahisulat.+  Busa ang mga magdadagan+ dala ang mga sulat gikan sa kamot sa hari ug sa iyang mga prinsipe+ nangadto sa tibuok Israel ug Juda, sumala gayod sa sugo sa hari, nga nag-ingon: “Kamong mga anak sa Israel, balik+ kang Jehova nga Diyos+ ni Abraham, ni Isaac ug ni Israel, aron siya mobalik sa mga nakaikyas+ nga nahibilin kaninyo gikan sa kamot sa mga hari sa Asirya.+  Ug ayaw pagpanig-ingon sa inyong mga katigulangan+ ug sa inyong mga igsoon nga wala magmatinumanon kang Jehova nga Diyos sa ilang mga katigulangan, maong siya naghimo kanilang butang nga makapahingangha,+ ingon sa inyong nakita.  Karon ayaw patikiga ang inyong liog+ ingon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Hatagig dapit si Jehova+ ug pangadto sa iyang sangtuwaryo+ nga iyang gibalaan+ hangtod sa panahong walay tino ug alagara+ si Jehova nga inyong Diyos, aron ang iyang nagasilaob nga kasuko+ motalikod gikan kaninyo.  Kay sa dihang kamo mobalik+ kang Jehova, ang inyong mga igsoon ug ang inyong mga anak pagakaluy-an+ sa atubangan niadtong nagbihag kanila, ug tugotang makabalik nganhi niining yutaa;+ kay si Jehova nga inyong Diyos mapuangoron+ ug maluluy-on,+ ug dili niya ilingiw ang iyang nawong gikan kaninyo kon kamo mobalik kaniya.”+ 10  Busa ang mga magdadagan+ nagpadayon, nga miagi sa siyudad ug siyudad latas sa tibuok yuta sa Epraim+ ug sa Manases, bisan ngadto sa Zabulon; apan sila nagpadayon pagsulti nga mayagayagaon kanila ug nagyubit kanila.+ 11  Ang pipila lamang+ gikan sa Aser ug Manases ug gikan sa Zabulon ang nagpaubos+ sa ilang kaugalingon maong sila nangadto sa Jerusalem. 12  Ang kamot sa matuod nga Diyos didto usab sa Juda aron sa paghatag kanila ug usa ka kasingkasing+ sa pagbuhat sa sugo+ sa hari ug sa mga prinsipe labot sa butang ni Jehova.+ 13  Ug sila nagtigom didto sa Jerusalem,+ usa ka katawhang daghan, aron saulogon ang pista+ sa mga tinapay nga walay igpapatubo sa ikaduhang+ bulan, usa ka kongregasyon nga dako kaayo. 14  Unya sila mitindog ug gilangkat ang mga halaran+ didto sa Jerusalem, ug ang tanang halaran+ sa insenso ilang gilangkat ug dayon ilang gilabay kini ngadto sa bul-oganang walog sa Kidron.+ 15  Human niana ilang giihaw ang halad sa paskuwa+ sa ikanapulog-upat ka adlaw sa ikaduhang bulan; ug ang mga saserdote ug ang mga Levihanon naulawan, maong sila nagbalaan+ sa ilang kaugalingon ug nagdalag mga halad-nga-sinunog ngadto sa balay ni Jehova. 16  Ug sila nagpadayon pagtindog+ diha sa ilang puwesto sumala sa ilang lagda, sumala sa balaod ni Moises nga tawo sa matuod nga Diyos, nga ang mga saserdote+ nagwisik sa dugo nga nadawat gikan sa kamot sa mga Levihanon. 17  Kay daghan diha sa kongregasyon ang wala makabalaan sa ilang kaugalingon; ug ang mga Levihanon+ gitugyanan sa pag-ihaw sa mga halad+ sa paskuwa alang sa tanan nga mahugaw, aron sa pagbalaan kanila alang kang Jehova. 18  Kay dihay daghang katawhan, daghan gikan sa Epraim+ ug sa Manases,+ sa Isacar ug sa Zabulon,+ nga wala makahinlo+ sa ilang kaugalingon, kay sila wala mokaon sa paskuwa sumala sa kon unsay nahisulat;+ apan si Ezequias miampo alang kanila,+ nga nag-ingon: “Hinaot si Jehova nga maayo+ magahatag ug konsiderasyon 19  sa matag usa nga nakaandam sa iyang kasingkasing+ sa pagpangita sa matuod nga Diyos, si Jehova, ang Diyos sa iyang mga katigulangan, bisan tuod walay paglunsay alang sa kon unsay balaan.”+ 20  Busa si Jehova namati kang Ezequias ug giayo ang katawhan.+ 21  Busa ang mga anak sa Israel nga didto sa Jerusalem nagsaulog sa pista+ sa mga tinapay nga walay igpapatubo sa pito ka adlaw uban ang dakong pagmaya;+ ug ang mga Levihanon+ ug ang mga saserdote+ nagdayeg kang Jehova adlaw-adlaw uban sa kusog nga mga tulonggon, ngadto gayod kang Jehova.+ 22  Dugang pa, si Ezequias misulti nga makapatandog sa kasingkasing+ sa tanang Levihanon nga milihok uban ang pagkamaalamon ngadto kang Jehova.+ Ug sila nangaon sa tinudlong pangilin sulod sa pito ka adlaw,+ nga naghalad sa mga halad-sa-panag-ambit+ ug nagsugid+ kang Jehova nga Diyos sa ilang mga katigulangan. 23  Unya ang tibuok nga kongregasyon mihukom+ sa pagsaulog niini sa dugang pa nga pito ka adlaw,+ ug busa ilang gisaulog kini sulod sa pito ka adlaw uban ang pagmaya. 24  Kay si Ezequias nga hari sa Juda nag-amot+ alang sa kongregasyon ug usa ka libong torong baka ug pito ka libong karnero, ug ang mga prinsipe+ nag-amot alang sa kongregasyon ug usa ka libong torong baka ug napulo ka libong karnero; ug daghan kaayong mga saserdote+ ang nagbalaan sa ilang kaugalingon. 25  Ug ang tibuok nga kongregasyon sa Juda+ ug ang mga saserdote ug ang mga Levihanon+ ug ang tibuok nga kongregasyon nga nangabot gikan sa Israel+ ug ang langyaw nga mga pumoluyo+ nga nangabot gikan sa yuta sa Israel+ ug kadtong nagpuyo sa Juda nagpadayon pagmaya.+ 26  Ug dihay dakong pagmaya sa Jerusalem, kay sukad sa mga adlaw ni Solomon+ nga anak ni David nga hari sa Israel walay sama niini sa Jerusalem.+ 27  Sa kataposan ang mga saserdote, ang mga Levihanon, mitindog ug gipanalanginan+ ang katawhan; ug gidungog ang ilang tingog, sa ingon ang ilang pag-ampo midangat sa iyang balaang puloy-anan, ang mga langit.+

Mga Footnote