Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Cronicas 3:1-17

3  Sa kataposan si Solomon nagsugod sa pagtukod sa balay ni Jehova+ didto sa Jerusalem ibabaw sa Bukid sa Moria,+ diin si Jehova nagpakita kang David nga iyang amahan,+ sa dapit nga giandam ni David diha sa giokanan ni Ornan+ nga Jebusihanon.  Busa siya nagsugod pagtukod sa ikaduha nga bulan sa ikaduhang adlaw, sa ikaupat ka tuig sa iyang paghari.+  Ug kining mga butanga gipahimutang ni Solomon ingong patukoranan sa pagtukod sa balay sa matuod nga Diyos, ang gitas-on sa mga maniko sumala sa kanhing sukod maoy kan-uman ka maniko, ug ang gilapdon kawhaan ka maniko.+  Ug ang portiko+ nga diha sa atubangan sa gitas-on maoy kawhaan ka maniko sa atubangan sa gilapdon sa balay, ug ang gihabogon niini maoy usa ka gatos ug kawhaan; ug sa sulod iyang gihaklapan kini ug lunsay nga bulawan.  Ug ang dakong balay+ iyang gihaklapan ug kahoyng junipero, human niana iyang gihaklapan kini ug lunsay nga bulawan,+ ug unya iyang gibutangan kana ug mga hulagway sa kahoyng palma+ ug mga kadena.+  Dugang pa, iyang gihaklapan ang balay ug bililhon nga bato alang sa pagpatahom;+ ug ang bulawan+ maoy bulawan gikan sa yuta sa bulawan.  Ug iyang gihaklapan ug bulawan ang balay, ang mga salagunting, ang mga bakanan ug mga bungbong niini ug ang mga pultahan niini;+ ug iyang gikulitan ug mga kerubin ang mga bungbong.+  Ug iyang gibuhat ang balay sa Labing Balaan,+ ang gitas-on niini sumala sa gilapdon sa balay maoy kawhaan ka maniko, ug ang gilapdon niini maoy kawhaan ka maniko;+ ug unya iyang gihaklapan kini ug lunsay nga bulawan nga mokabat sa unom ka gatos ka talanton.  Ug ang gibug-aton sa mga lansang+ maoy kalim-an ka siklong bulawan; ug ang mga lawak-sa-atop iyang gihaklapan ug bulawan. 10  Unya siya naghimo diha sa balay sa Labing Balaan ug duha ka linilok nga larawan sa mga kerubin,+ ug naghaklap niini ug bulawan.+ 11  Kon bahin sa mga pako sa mga kerubin,+ ang ilang gitas-on kawhaan ka maniko, ang usa ka pako nga lima ka maniko miabot sa bungbong sa balay, ug ang laing pako nga lima ka maniko miabot sa pako sa laing kerubin.+ 12  Ug ang pako sa usa ka kerubin nga lima ka maniko nakaabot sa bungbong sa balay, ug ang laing pako nga lima ka maniko midapat sa pako sa laing kerubin.+ 13  Ang mga pako niining maong mga kerubin nagbukhad nga kawhaan ka maniko; ug sila nagtindog nga ang ilang mga nawong nag-atubang sa sulod. 14  Dugang pa, iyang gihimo ang kortina+ gikan sa asul nga hilo+ ug sa balhibo sa karnero nga tininag morado ug lutong-pula ug sa pinong panapton, ug gibordahan kini ug mga kerubin.+ 15  Unya siya naghimo sa atubangan sa balay ug duha ka haligi,+ katloag-lima ka maniko ang gitas-on, ug ang ulo-ulo+ nga diha ibabaw sa matag usa maoy lima ka maniko. 16  Dugang pa, siya naghimo ug mga kadena+ nga kinulentas ug nagbutang kanila sa ibabaw sa mga haligi, ug naghimog usa ka gatos ka granada+ ug nagbutang kanila sa mga kadena. 17  Ug iyang gipatindog ang mga haligi sa atubangan sa templo, ang usa sa tuo ug ang usa sa wala, human niana iyang gitawag ang ngalan sa tuo nga Jakin ug ang ngalan sa wala nga Boaz.+

Mga Footnote