Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Cronicas 26:1-23

26  Unya gikuha sa tibuok katawhan+ sa Juda si Uzzias,+ siya napulog-unom ka tuig sa panuigon, ug ilang gihimo+ siyang hari puli sa iyang amahan nga si Amazias.+  Siya mao ang nagtukod pag-usab sa Elot+ ug unya nagpasig-uli niini sa Juda human nga ang hari natulog uban sa iyang mga katigulangan.+  Napulog-unom ka tuig ang panuigon ni Uzzias+ sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa kalim-ag-duha ka tuig siya naghari sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan mao si Jecolias+ nga taga-Jerusalem.  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova,+ sumala sa tanan nga gibuhat ni Amazias nga iyang amahan.+  Ug siya padayong nakiling sa pagpangita+ sa Diyos sa mga adlaw ni Zacarias, ang magtutudlo diha sa pagkahadlok sa matuod nga Diyos;+ ug, sa mga adlaw sa iyang pagpangita kang Jehova, ang matuod nga Diyos naghimo kaniyang mauswagon.+  Ug siya migula ug nakig-away batok sa mga Filistehanon+ ug gibuslotan ang paril sa Gat+ ug ang paril sa Jabne+ ug ang paril sa Asdod,+ nga human niana siya nagtukod ug mga siyudad sa teritoryo sa Asdod+ ug taliwala sa mga Filistehanon.  Ug ang matuod nga Diyos nagpadayon pagtabang+ kaniya batok sa mga Filistehanon ug batok sa mga Arabiano+ nga nagpuyo sa Gurbaal ug sa Meunim.+  Ug ang mga Ammonhanon+ misugod sa paghatag ug tributo+ kang Uzzias. Sa kataposan ang iyang kabantog+ miabot hangtod sa Ehipto, kay siya nagpasundayag ug kusog sa talagsaon nga sukod.  Dugang pa, si Uzzias nagtukod ug mga torre+ sa Jerusalem dapit sa Ganghaan sa Eskina+ ug dapit sa Ganghaan sa Walog+ ug dapit sa Tukod, ug gipalig-on kini. 10  Dugang pa, siya nagtukod ug mga torre+ didto sa kamingawan, ug nagbangag ug daghang atabay (kay nakabaton siya ug daghan kaayong kahayopan), ug usab sa Sepela+ ug sa patag sa bukid. Didtoy mga mag-uuma ug mga tig-atiman sa parasan sa kabukiran ug sa Carmelo, kay siya mahigugmaon sa pagpanguma. 11  Dugang pa, nakabaton si Uzzias ug kasundalohan nga nagpakiggubat, kadtong nagpanggula sa pagpakiggubat nga panonpanon,+ sumala sa gidaghanon sa ilang pagkarehistro+ pinaagi sa kamot ni Jeiel nga sekretaryo+ ug ni Maaseias nga opisyal ilalom sa pagbuot+ ni Hananias nga usa sa mga prinsipe sa hari.+ 12  Ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga pangulo sa mga balay sa mga amahan,+ sa maisog,+ gamhanang mga tawo,+ maoy duha ka libo ug unom ka gatos. 13  Ug ang mga puwersa sa kasundalohan ilalom sa ilang pagbuot maoy tulo ka gatos ug pito ka libo ug lima ka gatos ka tawo nga nakiggubat uban sa gahom sa kasundalohan aron sa pagtabang sa hari batok sa kaaway.+ 14  Ug si Uzzias nagpadayon pag-andam alang kanila, alang sa tibuok kasundalohan, sa mga taming+ ug mga bangkaw+ ug mga helmet+ ug mga kotamaya+ ug mga pana+ ug mga bato sa lambuyog.+ 15  Dugang pa, siya naghimo sa Jerusalem ug mga kasangkapan sa gubat, ang minugna sa mga inhenyero, aron sila mabutang ibabaw sa mga torre+ ug ibabaw sa mga eskina sa paril, aron sa pagpalantig sa mga pana ug dagkong mga bato. Busa ang iyang kabantog+ mikaylap sa halayo kaayo, kay siya sa katingalahan gitabangan hangtod nga siya nagmakusganon. 16  Apan, sa diha gayod nga nagmakusganon na siya, ang iyang kasingkasing nagmapahitas-on+ hangtod nga kini nagpahinabog kadaot,+ sa ingon siya milihok nga dili-matinumanon batok kang Jehova nga iyang Diyos ug misulod sa templo ni Jehova aron sa pagsunog ug insenso diha sa halaran sa insenso.+ 17  Dihadiha si Azarias nga saserdote ug uban kaniya ang mga saserdote ni Jehova, kawaloan ka maisog nga mga tawo, minunot kaniya. 18  Unya sila mitindog batok kang Uzzias nga hari+ ug miingon kaniya: “Dili nimo buluhaton,+ Oh Uzzias, ang pagsunog ug insenso kang Jehova, kondili buluhaton sa mga saserdote nga mga anak ni Aaron,+ ang mga binalaan, ang pagsunog ug insenso. Gula gikan sa sangtuwaryo; kay ikaw milihok nga dili-matinumanon, ug kini dili alang sa bisan unsang himaya+ alang kanimo sa bahin ni Jehova nga Diyos.” 19  Apan si Uzzias napungot+ samtang sa iyang kamot dihay usa ka insensaryo+ alang sa pagsunog ug insenso, ug, sa panahon sa iyang kapungot batok sa mga saserdote, ang sanla+ mitunghag kalit+ diha sa iyang agtang atubangan sa mga saserdote sulod sa balay ni Jehova tupad sa halaran sa insenso. 20  Sa dihang si Azarias nga pangulong saserdote ug ang tanan nga saserdote mitan-aw kaniya, aw, ania, siya gitaptan ug sanla diha sa iyang agtang!+ Busa siya ilang gidali pagpagula gikan didto, ug siya usab nagdali paggula, tungod kay si Jehova naghampak kaniya.+ 21  Ug si Uzzias+ nga hari nagpabiling usa ka sanlahon hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon, ug siya nagpadayon pagpuyo sa usa ka balay nga gipahigawas sa mga katungdanan, ingong usa ka sanlahon;+ kay siya gibulag gikan sa balay ni Jehova, samtang si Jotam nga iyang anak nga lalaki maoy nagdumala sa balay sa hari, nga naghukom sa katawhan sa yuta. 22  Ug ang ubang mga kalihokan ni Uzzias,+ ang una ug ang kataposan, gisulat ni Isaias+ nga anak nga lalaki ni Amoz+ nga manalagna. 23  Sa kataposan si Uzzias natulog uban sa iyang mga katigulangan; ug busa ilang gilubong siya uban sa iyang mga katigulangan, apan didto sa lubnganang yuta nga ila sa mga hari,+ kay sila miingon: “Siya usa ka sanlahon.” Ug si Jotam+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.

Mga Footnote