Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Cronicas 24:1-27

24  Pito ka tuig ang panuigon ni Jehoas sa dihang siya misugod sa paghari,+ ug sulod sa kap-atan ka tuig siya naghari sa Jerusalem.+ Ug ang ngalan sa iyang inahan maoy Zibia nga taga-Beer-seba.+  Ug si Jehoas+ nagpadayon sa pagbuhat kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova+ sa tanang adlaw ni Jehoiada nga saserdote.+  Ug si Jehoiada mikuha ug duha ka asawa alang kaniya, ug siya nanganak ug mga nga lalaki ug mga babaye.+  Karon nahitabo human niadto nga nahimong duol sa kasingkasing ni Jehoas ang pag-ayo sa balay ni Jehova.+  Busa iyang gitapok ang mga saserdote+ ug ang mga Levihanon ug miingon kanila: “Pangadto kamo sa mga siyudad sa Juda ug pangolekta ug salapi gikan sa tibuok Israel aron sa pag-ayo+ sa balay sa inyong Diyos sa tuigtuig;+ ug kamo, sa inyong bahin, kinahanglang molihok sa madali sa maong butang.” Ug ang mga Levihanon wala molihok sa madali.+  Busa ang hari nagpatawag kang Jehoiada nga pangulo ug miingon:+ “Nganong wala man nimo papanubaga ang mga Levihanon sa pagdala gikan sa Juda ug sa Jerusalem sa sagradong buhis nga gisugo ni Moises+ nga alagad ni Jehova, bisan nianang sa kongregasyon sa Israel, alang sa tolda sa Pagpamatuod?+  Kon bahin kang Atalia nga babayeng daotan, ang iyang mga anak nga lalaki+ naglungkab sa balay sa matuod nga Diyos,+ ug ang tanan gayod nga balaang+ butang sa balay ni Jehova ilang gihalad ngadto sa mga Baal.”+  Unya ang hari nagsugo, ug busa sila nagbuhat ug usa ka kahon+ ug gibutang kini sa gawas didto sa ganghaan sa balay ni Jehova.  Human niana sila naghimog usa ka pahibalo sa tibuok Juda ug Jerusalem sa pagdala kang Jehova sa sagradong buhis+ nga gisugo ni Moises+ nga alagad sa matuod nga Diyos ngadto sa Israel didto sa kamingawan. 10  Ug ang tanang prinsipe+ ug ang tibuok katawhan nagmaya,+ ug sila nagdala ug naghulog niini sa kahon+ hangtod nga silang tanan nakahatag. 11  Ug unya sa hustong panahon iyang dad-on ang kahon ngadto sa pag-atiman sa hari pinaagi sa kamot sa mga Levihanon,+ ug, sa dihang ilang makita nga adunay daghang salapi,+ ang sekretaryo+ sa hari ug ang komisyonado sa pangulong saserdote moadto ug unya habwaan ang kahon ug alsahon kini ug ibalik kini sa dapit niini. Mao kadto ang ilang gibuhat sa adlaw-adlaw, maong sila nakatigom ug daghang salapi. 12  Unya ang hari ug si Jehoiada maghatag niini ngadto sa mga nagabuhat+ sa buluhaton sa pag-alagad sa balay ni Jehova,+ ug sila mao ang nagasuhol sa mga magtatabas sa bato+ ug sa mga artesano+ alang sa pag-ayo sa balay ni Jehova,+ ug usab sa mga panday sa puthaw ug tumbaga alang sa pag-ayo sa balay ni Jehova.+ 13  Ug ang mga nagabuhat sa buluhaton misugod sa pagtrabaho,+ ug ang pagpang-ayo nagpadayon pag-uswag pinaagi sa ilang kamot, ug sa kataposan sila nakapabarog sa balay sa matuod nga Diyos sumala sa angay nga gambalay niini ug naghimo niini nga malig-on. 14  Ug sa pagkahuman gayod nila ilang gidala atubangan sa hari ug kang Jehoiada ang nahibiling salapi, ug dayon sila naghimog mga galamiton alang sa balay ni Jehova, mga galamiton alang sa pag-alagad+ ug alang sa paghimog mga halad ug mga kopa+ ug mga galamiton nga bulawan+ ug plata; ug sila nahimong mga magtatanyag sa mga halad-nga-sinunog+ sa balay ni Jehova sa kanunay sa tanang adlaw ni Jehoiada. 15  Ug si Jehoida natigulang na ug tagbaw sa mga tuig+ ug sa kataposan namatay, nga usa ka gatos ug katloan ka tuig ang panuigon sa iyang pagkamatay. 16  Busa ilang gilubong siya didto sa Siyudad ni David uban sa mga hari,+ tungod kay siya nagbuhat ug maayo sa Israel+ ug sa matuod nga Diyos ug sa Iyang balay. 17  Ug human sa kamatayon ni Jehoiada ang mga prinsipe+ sa Juda miadto ug miyukbo sa hari. Niadtong panahona ang hari namati kanila.+ 18  Ug sila inanay nga mibiya sa balay ni Jehova nga Diyos sa ilang mga katigulangan ug nag-alagad sa mga sagradong poste+ ug sa mga idolo,+ mao nga dihay kasuko batok sa Juda ug sa Jerusalem tungod niining ilang pagkasad-an.+ 19  Ug siya nagpadayon sa pagpadala ug mga manalagna+ sa ilang taliwala aron sa pagpabalik kanila kang Jehova; ug sila nagpadayon sa pagpamatuod batok kanila, apan sila wala maminaw.+ 20  Ug ang espiritu sa Diyos+ milimin+ kang Zacarias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiada+ nga saserdote, mao nga siya mibarog ibabaw sa katawhan ug miingon kanila: “Mao kini ang giingon sa matuod nga Diyos, ‘Nganong kamo naglapas sa mga sugo ni Jehova, mao nga kamo dili magmalamposon?+ Tungod kay kamo mibiya kang Jehova, siya, sa baylo, mobiya kaninyo.’”+ 21  Sa kataposan sila nagkunsabo batok kaniya+ ug nagbato kaniya+ sumala sa sugo sa hari didto sa sawang sa balay ni Jehova. 22  Ug si Jehoas nga hari wala mahinumdom sa mahigugmaong-kalulot nga gipakita kaniya ni Jehoiada nga iyang amahan,+ mao nga siya nagpatay sa iyang anak nga lalaki, kinsa, sa dihang himalatyon na, miingon: “Si Jehova magatan-aw unta niini ug magasingil niini.”+ 23  Ug nahitabo sa pagbanos+ sa tuig usa ka panon sa kasundalohan sa Sirya+ mitungas batok kaniya,+ ug sila misulong sa Juda ug sa Jerusalem. Unya ilang gilaglag ang tanang prinsipe+ sa katawhan gikan sa taliwala sa katawhan, ug ang tanan nilang inagaw sa gubat ilang gipadala ngadto sa hari sa Damasco.+ 24  Kay ang kasundalohan sa mga Siryanhon misulong nga diyutay rag tawo,+ ug gitugyan ni Jehova sa ilang kamot ang usa ka panon sa kasundalohan nga dako kaayo,+ tungod kay sila mibiya kang Jehova nga Diyos sa ilang mga katigulangan; ug gipahamtangan nila si Jehoas ug mga buhat sa paghukom.+ 25  Ug sa dihang sila mipalayo na gikan kaniya (kay ilang gibiyaan siya nga may daghang balatian),+ ang iyang kaugalingong mga alagad nagkunsabo+ batok kaniya tungod sa dugo+ sa mga anak ni Jehoiada+ nga saserdote; ug ilang gipatay siya diha sa iyang higdaanan, mao nga siya namatay.+ Unya ilang gilubong siya sa Siyudad ni David,+ apan wala nila siya ilubong sa mga lubnganan sa mga hari.+ 26  Ug kini sila ang mga nagkunsabo batok kaniya: si Zabad+ nga anak nga lalaki ni Simeat nga babayeng Ammonhanon ug si Jehozabad nga anak nga lalaki ni Simrit nga babayeng Moabihanon. 27  Kon bahin sa iyang mga anak nga lalaki ug sa kadaghan sa pahayag batok kaniya+ ug sa pagkatukod+ sa balay sa matuod nga Diyos, anaa sila nahisulat sa kabatbatan sa Basahon+ sa mga Hari. Ug si Amazias+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.

Mga Footnote