Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Cronicas 21:1-20

21  Sa kataposan si Jehosapat natulog uban sa iyang mga katigulangan+ ug gilubong uban sa iyang mga katigulangan+ sa Siyudad ni David; ug si Jehoram+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.  Ug siya adunay mga igsoon, mga anak nga lalaki ni Jehosapat, si Azarias ug Jehiel ug Zacarias ug Azarias ug Miguel ug Sepatias, kini silang tanan mga anak ni Jehosapat nga hari sa Israel.  Busa ang ilang amahan naghatag kanila ug daghang gasa+ nga plata ug bulawan ug hamiling mga butang uban ang kinutaang mga siyudad sa Juda;+ apan ang gingharian iyang gihatag kang Jehoram,+ kay siya mao man ang panganay.+  Sa dihang si Jehoram mitindog ibabaw sa gingharian sa iyang amahan iyang gipalig-on ang iyang posisyon, mao nga iyang gipatay ang tanan niyang mga igsoon+ pinaagi sa espada ug usab ang pipila sa mga prinsipe sa Israel.  Katloag-duha ka tuig ang panuigon ni Jehoram sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa walo ka tuig siya naghari+ sa Jerusalem.  Ug siya nagpadayon paglakaw diha sa dalan sa mga hari sa Israel,+ ingon sa gibuhat niadtong iya sa balay ni Ahab; kay ang anak nga babaye ni Ahab nahimong iyang asawa,+ ug siya nagpadayon sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova.+  Ug dili buot ni Jehova nga gun-obon ang balay ni David,+ tungod sa pakigsaad+ nga iyang gihimo uban kang David, ug ingon sa iyang gisulti siya magahatag+ ug usa ka lampara kaniya ug sa iyang mga anak sa kanunay.+  Sa iyang mga adlaw ang Edom+ mialsa gikan sa ilalom sa kamot sa Juda+ ug unya naghimo ug usa ka hari nga momando ibabaw nila.+  Busa si Jehoram uban sa iyang mga pangulo milabay ug ang tanang karo usab uban niya. Ug nahitabo nga siya mibangon sa gabii ug nagpatay sa mga Edomhanon nga naglibot kaniya ug usab sa mga pangulo sa mga karo. 10  Apan ang Edom nagpadayon sa iyang pag-alsa gikan sa ilalom sa kamot sa Juda hangtod niining adlawa. Niadtong panahona ang Libna+ mialsa sa samang panahon gikan sa ilalom sa iyang kamot, tungod kay siya mibiya kang Jehova nga Diyos sa iyang mga katigulangan.+ 11  Siya usab naghimo ug hatag-as nga mga dapit+ sa kabukiran sa Juda, aron iyang ipahinabo nga ang mga molupyo sa Jerusalem makahimog pakighilawas,+ ug aron iyang maabog ang Juda.+ 12  Sa kataposan dihay usa ka sinulat+ alang kaniya gikan kang Elias+ nga manalagna, nga nag-ingon: “Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos ni David nga imong katigulangan, ‘Tungod kay ikaw wala maglakaw diha sa mga dalan ni Jehosapat+ nga imong amahan o diha sa mga dalan ni Asa+ nga hari sa Juda, 13  apan ikaw naglakaw diha sa dalan sa mga hari sa Israel+ ug nagpahinabo nga ang Juda ug ang mga molupyo sa Jerusalem makahimog pakighilawas+ sa samang paagi nga gipahinabo sa balay ni Ahab ang paghimo sa pakighilawas,+ ug bisan ang imong kaugalingong mga igsoon, ang panimalay sa imong amahan, nga mas maayo kay kanimo, imong gipatay;+ 14  tan-awa! ipadapat ni Jehova ang dakong hampak+ nganha sa imong katawhan+ ug sa imong mga anak+ ug sa imong mga asawa ug sa tanan mong mga manggad. 15  Ug ikaw takboyan ug daghang sakit,+ uban ang usa ka balatian sa imong mga tinai, hangtod nga ang imong mga tinai molugwa tungod sa sakit sa adlaw-adlaw.’”+ 16  Busa gipukaw ni Jehova batok kang Jehoram ang espiritu+ sa mga Filistehanon+ ug sa mga Arabo+ nga didto sa kiliran sa mga Etiopianhon.+ 17  Busa mitungas sila ngadto sa Juda ug gipugos kini pag-abli ug gidalang binihag ang tanang manggad nga makaplagan sulod sa balay sa hari+ ug usab ang iyang mga anak ug ang iyang mga asawa,+ ug walay nahibilin kaniya nga usa ka anak nga lalaki gawas kang Jehoahaz,+ ang iyang kamanghorang anak nga lalaki. 18  Ug human niining tanan si Jehova naghampak kaniya diha sa iyang mga tinai sa usa ka sakit nga walay pagkaayo.+ 19  Ug nahitabo nga sa mga adlaw nga miabot, sa pagkatapos gayod sa yugto nga tangkod nga duha ka tuig, ang iyang mga tinai+ milugwa panahon sa iyang pagkasakit, ug siya namatay sa iyang mangil-ad nga mga balatian; ug ang iyang katawhan wala maghimo ug pagsunog alang kaniya sama sa pagsunog+ alang sa iyang mga katigulangan. 20  Katloag-duha ka tuig ang iyang panuigon sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa walo ka tuig siya naghari sa Jerusalem. Sa kataposan siya mitaliwan nga wala kawilihi.+ Busa ilang gilubong siya sa Siyudad ni David,+ apan dili sa mga lubnganan sa mga hari.+

Mga Footnote