Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Cronicas 12:1-16

12  Ug nahitabo nga, sa diha nga lig-ong natukod ang pagkahari ni Rehoboam+ ug sa diha nga siya nagmakusganon, iyang gibiyaan ang balaod ni Jehova,+ ug usab ang tibuok Israel+ uban kaniya.  Ug nahitabo sa ikalima ka tuig ni Haring Rehoboam+ nga si Sisak+ nga hari sa Ehipto mitungas batok sa Jerusalem, (kay sila wala magmatinumanon kang Jehova,)+  uban ang napulog-duha ka gatos ka karo+ ug kan-uman ka libo ka mangangabayo; ug dili maihap+ ang katawhan nga miuban kaniya gikan sa Ehipto​—⁠mga Libyanhon,+ mga Sukiim ug Etiopianhon.+4   Ug iyang nailog ang kinutaang mga siyudad nga sakop sa Juda+ ug sa kataposan nakaabot hangtod sa Jerusalem.+  Karon kon bahin kang Semaias+ nga manalagna, siya miadto kang Rehoboam ug sa mga prinsipe sa Juda nga nagtigom didto sa Jerusalem tungod kang Sisak, ug siya miingon kanila: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Kamo, sa inyong bahin, nagbiya kanako,+ ug ako, usab, sa akong bahin, nagbiya kaninyo+ ngadto sa kamot ni Sisak.’”  Niana ang mga prinsipe sa Israel ug ang hari nagpaubos+ sa ilang kaugalingon ug miingon: “Si Jehova matarong.”+  Ug sa dihang nakita ni Jehova+ nga sila nagpaubos sa ilang kaugalingon, ang pulong ni Jehova midangat kang Semaias,+ nga nag-ingon: “Sila nagpaubos sa ilang kaugalingon.+ Dili ko sila laglagon, ug sa makadiyot nga panahon ako gayod magahatag kanila ug kaikyasan, ug ang akong kaaligutgot dili mobundak nganha sa Jerusalem pinaagi sa kamot ni Sisak.+  Apan sila mahimong mga alagad niya,+ aron sila mahibalo sa kalainan tali sa akong pag-alagad+ ug sa pag-alagad sa mga gingharian sa kayutaan.”+  Busa si Sisak+ nga hari sa Ehipto mitungas batok sa Jerusalem ug gikuha ang mga bahandi sa balay ni Jehova+ ug ang mga bahandi sa balay sa hari.+ Ang tanang butang iyang gikuha; ug busa iyang gikuha ang mga taming nga bulawan nga gihimo ni Solomon.+ 10  Busa si Haring Rehoboam naghimo ug mga taming nga tumbaga puli kanila, ug siya nagtugyan kanila ilalom sa pagbuot sa mga pangulo sa mga magdadagan,+ ang mga bantay+ sa ganghaan sa balay sa hari.+ 11  Ug nahitabo nga kon unsa ka subsob nga ang hari moadto sa balay ni Jehova, ang mga magdadagan mosulod usab ug magdala niini ug ilang ipamalik kini ngadto sa lawak bantayanan sa mga magdadagan.+ 12  Ug tungod kay siya nagpaubos sa iyang kaugalingon, ang kasuko ni Jehova mitalikod gikan kaniya,+ ug siya wala maghunahuna sa paglaglag kanila sa bug-os.+ Ug, gawas pa, dihay maayong mga butang sa Juda.+ 13  Ug nagpadayon si Haring Rehoboam sa paglig-on sa iyang posisyon sa Jerusalem ug nagpadayon sa paghari; kay si Rehoboam+ kap-atag-usa ka tuig ang panuigon sa dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa napulog-pito ka tuig siya naghari sa Jerusalem, ang siyudad+ nga gipili ni Jehova gikan sa tanang tribo sa Israel aron ibutang ang iyang ngalan didto.+ Ug ang ngalan sa iyang inahan maoy Naama+ nga Ammonhanon.+ 14  Apan iyang gibuhat ang daotan,+ kay ang iyang kasingkasing wala niya ibutang nga lig-on sa pagpangita kang Jehova.+ 15  Kon bahin sa mga kalihokan ni Rehoboam, ang una ug ang kataposan,+ wala ba sila mahisulat lakip sa mga pulong ni Semaias+ nga manalagna ug ni Ido+ nga bisyonaryo sumala sa talaan sa kagikan? Ug dihay mga gubat tali kang Rehoboam+ ug kang Jeroboam+ sa tanang panahon. 16  Sa kataposan si Rehoboam natulog uban sa iyang mga katigulangan+ ug gilubong didto sa Siyudad ni David;+ ug si Abias+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.

Mga Footnote