Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Cronicas 11:1-23

11  Sa pag-abot ni Rehoboam sa Jerusalem,+ iyang gitigom gilayon ang balay ni Juda ug Benjamin,+ usa ka gatos ug kawaloan ka libo ka piniling kalalakin-an nga lig-on ug lawas alang sa gubat,+ sa pagpakig-away batok sa Israel aron sa pagbawi sa gingharian ngadto kang Rehoboam.  Unya ang pulong ni Jehova midangat kang Semaias+ nga tawo sa matuod nga Diyos, nga nag-ingon:  “Isulti kang Rehoboam nga anak nga lalaki ni Solomon nga hari sa Juda+ ug ngadto sa tibuok Israel nga anaa sa Juda ug Benjamin, nga magaingon,  ‘Mao kini ang giingon ni Jehova: “Dili gayod kamo motungas ug makig-away batok sa inyong mga igsoon.+ Pauli kamo ang matag usa ngadto sa iyang balay, kay tungod sa akong kaugalingong sugo nga kining butanga nahitabo.”’”+ Busa ilang gisunod ang pulong ni Jehova ug namauli gikan sa pag-adto batok kang Jeroboam.+  Ug si Rehoboam nagpadayon sa pagpuyo sa Jerusalem ug nagtukod ug kinutaan nga mga siyudad sa Juda.  Busa iyang gitukod pag-usab ang Betlehem+ ug ang Etam+ ug ang Tekoa,+  ug ang Bet-zur+ ug ang Soco+ ug ang Adulam,+  ug ang Gat+ ug ang Maresah+ ug ang Zip,+  ug ang Adoraim ug ang Lakis+ ug ang Azeka,+ 10  ug ang Zora+ ug ang Aijalon+ ug ang Hebron,+ mga kinutaan nga siyudad, nga didto sa Juda ug Benjamin. 11  Dugang pa, gipalig-on pa gayod niya ang kinutaan nga mga dapit+ ug nagbutang ug mga pangulo+ kanila ug mga abiyo sa pagkaon ug lana ug bino, 12  ug mga dagkong taming+ ug mga bangkaw+ sa tanang lainlaing siyudad; ug iya pa gayod nga gipalig-on kini sila. Ug nagpadayon nga iyaha ang Juda ug ang Benjamin. 13  Ug ang mga saserdote ug ang mga Levihanon nga diha sa tibuok Israel mibarog dapig kaniya gikan sa tanan nilang teritoryo. 14  Kay ang mga Levihanon nagbiya sa ilang mga sibsibanan+ ug sa ilang mga gipanag-iya+ ug dayon nangadto sa Juda ug Jerusalem,+ tungod kay si Jeroboam+ ug ang iyang mga anak nagpapahawa+ kanila gikan sa pag-alagad ingong mga saserdote kang Jehova. 15  Ug siya nagtudlo alang kaniya ug mga saserdote alang sa hatag-as nga mga dapit+ ug alang sa pormag-kanding nga mga demonyo+ ug alang sa mga nating baka nga iyang gihimo.+ 16  Ug sunod kanila gikan sa tanang tribo sa Israel kansang mga kasingkasing nangita kang Jehova nga Diyos sa Israel miadto sa Jerusalem+ aron sa paghalad+ kang Jehova nga Diyos sa ilang mga katigulangan. 17  Ug sila nagpadayon sa pagpalig-on sa pagkahari sa Juda+ ug gihimong kusganon si Rehoboam nga anak nga lalaki ni Solomon sulod sa tulo ka tuig, kay sila naglakaw sa dalan ni David ug ni Solomon sulod sa tulo ka tuig.+ 18  Dayon gipangasawa ni Rehoboam si Mahalat nga anak ni Jerimot nga anak nga lalaki ni David, ug ni Abihail nga anak nga babaye ni Eliab+ nga anak nga lalaki ni Jese. 19  Sa paglabay sa panahon siya nanganak kaniya ug mga anak nga lalaki, si Jeus ug si Semarias ug si Zaham. 20  Ug sunod kaniya iyang gipangasawa si Maaca+ nga apo ni Absalom.+ Sa paglabay sa panahon siya nanganak kaniya kang Abias+ ug kang Atai ug kang Ziza ug kang Selomit. 21  Ug si Rehoboam mas nahigugma kang Maaca nga apo ni Absalom kay sa tanang uban niyang mga asawa+ ug iyang mga puyopuyo; kay nangasawa siya ug napulog-walo ka asawa ug kan-uman ka puyopuyo, sa ingon siya nanganak ug kawhaag-walo ka anak nga lalaki ug kan-uman ka anak nga babaye. 22  Busa gibutang ni Rehoboam si Abias nga anak nga lalaki ni Maaca sa katungdanan ingong pangulo, nga mangulo taliwala sa iyang mga igsoon, kay siya naghunahuna sa paghimo kaniya nga hari. 23  Hinuon, siya milihok sa pagkamasinaboton+ ug ang pipila sa tanan niyang mga anak nga lalaki giapod-apod ngadto sa tanang kayutaan sa Juda ug sa Benjamin,+ ngadto sa tanang kinutaan nga siyudad,+ ug naghatag kanila ug dagayang+ pagkaon ug nagkuha ug daghang asawa alang kanila.+

Mga Footnote