Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Cronicas 1:1-17

1  Ug si Solomon nga anak ni David nagpadayon nga nalig-on sa iyang pagkahari,+ ug si Jehova nga iyang Diyos nag-uban kaniya+ ug nagpadayon sa paghimo kaniya nga hilabihan ka dako.+  Ug si Solomon namulong sa tibuok Israel, ngadto sa mga pangulo sa linibo+ ug sa ginatos+ ug ngadto sa mga maghuhukom+ ug ngadto sa tanang pangulo sa tibuok Israel,+ ang mga pangulo sa mga balay sa mga amahan.+  Unya si Solomon ug ang tibuok kongregasyon uban kaniya miadto sa hataas nga dapit nga didto sa Gabaon;+ tungod kay didto ang tolda nga tagboanan+ sa matuod nga Diyos, nga gihimo ni Moises nga alagad+ ni Jehova didto sa kamingawan.  Hinunoa, ang arka+ sa matuod nga Diyos gidala ni David gikan sa Kiriat-jearim+ ngadto sa dapit nga giandam ni David alang niini,+ kay siya nagpatindog ug tolda alang niini sa Jerusalem.+  Ug ang halaran nga tumbaga+ nga gihimo ni Bezalel+ nga anak nga lalaki ni Uri nga anak nga lalaki ni Hur+ gibutang sa atubangan sa tabernakulo ni Jehova; ug ingon sa naandan si Solomon ug ang kongregasyon nagpakisayod niini.  Si Solomon karon nagtanyag ug mga halad sa atubangan ni Jehova sa ibabaw sa halaran nga tumbaga nga diha sa tolda nga tagboanan, ug siya nagtanyag sa ibabaw niana ug usa ka libong halad-nga-sinunog.+  Niadtong gabhiona ang Diyos nagpakita kang Solomon ug unya miingon kaniya: “Pangayo! Unsay akong ihatag kanimo?”+  Niana si Solomon miingon sa Diyos: “Ikaw mao ang Usa nga nagpakita ug dakong mahigugmaong-kalulot kang David nga akong amahan+ ug naghimo kanakong hari puli kaniya.+  Karon, Oh Jehova nga Diyos, tugoting ang imong saad kang David nga akong amahan mapamatud-ang kasaligan,+ tungod kay ikaw ang naghimo kanako nga hari+ sa usa ka katawhan nga ingon ka daghan sa mga lugas sa abog sa yuta.+ 10  Hatagi ako karon ug kaalam ug kahibalo+ aron ako mogula ug mosulod sa atubangan niini nga katawhan,+ kay kinsa ang makahukom niining imong dakong katawhan?”+ 11  Unya ang Diyos miingon kang Solomon: “Tungod kay kini nahimong duol sa imong kasingkasing+ ug ikaw wala mangayo ug katigayonan, mga bahandi ug dungog o sa kalag niadtong nagadumot kanimo, ni ikaw nangayo ug daghang adlaw,+ apan ikaw nangayo ug kaalam ug kahibalo alang sa imong kaugalingon aron ikaw makahukom sa akong katawhan nga sa ibabaw kanila gihimo ko ikaw nga hari,+ 12  ang kaalam ug ang kahibalo gihatag kanimo;+ usab katigayonan ug mga bahandi ug dungog akong ihatag kanimo nga walay hari nga nauna kanimo ang nakabaton,+ ug walay sunod kanimo ang makabaton.”+ 13  Busa si Solomon miabot gikan sa hataas nga dapit nga didto sa Gabaon,+ gikan sa atubangan sa tolda nga tagboanan,+ ngadto sa Jerusalem ug nagpadayon sa paghari ibabaw sa Israel.+ 14  Ug si Solomon nagpadayon sa pagtigom ug mga karo ug mga kabayong iggugubat mao nga siya nakabaton ug usa ka libo ug upat ka gatos ka karo ug napulog-duha ka libo ka kabayong iggugubat,+ ug iyang gibutang sila sa mga siyudad sa mga karo+ ug duol sa hari sa Jerusalem. 15  Ug gihimo sa hari ang plata ug ang bulawan sa Jerusalem nga ingon sa mga bato;+ ug ang kahoyng sedro iyang gihimo nga ingon sa mga kahoyng sikomoro+ nga anaa sa Sepela+ nga daghan kaayo. 16  Ug dihay eksportasyon sa mga kabayo nga nabatonan ni Solomon gikan sa Ehipto,+ ug ang panon sa mga magpapatigayon sa hari nagkuha sa panon sa mga kabayo sa usa ka bili.+ 17  Ug sa naandan sila nagdala ug nag-eksportar gikan sa Ehipto ug usa ka karo sa unom ka gatos ka pirasong plata ug usa ka kabayo sa usa ka gatos ug kalim-an; ug ingon usab niana sa tanan nga hari sa mga Hitihanon ug sa mga hari sa Sirya.+ Ilang gihimo ang pag-eksportar pinaagi kanila.

Mga Footnote