Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Corinto 5:1-21

5  Kay nahibalo kita nga kon ang atong yutan-ong balay,+ kini nga tolda,+ matun-as na,+ kita makabaton ug tinukod gikan sa Diyos, usa ka balay nga dili hinimog mga kamot,+ walay kataposan+ didto sa mga langit.  Kay niini nga puloy-anan kita sa pagkatinuod nagaagulo,+ nga sa matinuoron nagatinguhang isul-ob kanang alang kanato nga gikan sa langit,+  aron nga, sa masul-ob na kini, dili kita makaplagang hubo.+  Sa pagkatinuod, kita nga ania niini nga tolda nagaagulo, nga nabug-atan; tungod kay buot man nato, dili ang paghukas niini, kondili ang pagsul-ob ug lain,+ aron nga ang may-kamatayon pagalamyon sa kinabuhi.+  Karon siya nga nagpatungha kanato alang niining butanga mismo mao ang Diyos,+ nga naghatag kanato sa timaan+ sa kon unsay moabot, nga mao, ang espiritu.+  Busa sa kanunay kita maisogon gayod ug nahibalo nga, samtang nabatonan nato ang atong puloy-anan diha sa lawas, kita wala didto sa Ginoo,+  kay kita nagalakaw pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa makita.+  Apan kita maisogon gayod ug nahimuot hinuon nga mahimulag sa lawas ug himoon ang atong puloy-anan uban sa Ginoo.+  Busa ginahimo usab nato nga atong tumong nga, maanaa man ang atong puloy-anan uban kaniya o wala uban kaniya,+ kita mahimong dalawaton kaniya.+ 10  Kay kinahanglan nga kitang tanan mapadayag atubangan sa lingkoranan-sa-paghukom ni Kristo,+ aron ang matag usa makadawat sa iyang ganti alang sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas, sumala sa mga butang nga iyang gibuhat, kini maayo man o mangil-ad.+ 11  Busa, kay nahibalo sa pagkahadlok+ sa Ginoo, kami nagpadayon sa pagpangombinsir+ sa mga tawo, apan kami napadayag na ngadto sa Diyos. Hinunoa, ako nagalaom nga kami napadayag na usab nganha sa inyong mga tanlag.+ 12  Wala kami magrekomendar+ pag-usab sa among kaugalingon nganha kaninyo, kondili nagaaghat kaninyo sa pagpanghambog mahitungod kanamo,+ aron nga kamo adunay tubag alang kanila nga nagapanghambog labot sa panggawas nga panagway+ apan dili labot sa kasingkasing.+ 13  Kay kon kami wala sa maayong panghunahuna,+ kadto maoy alang sa Diyos; kon kami maayo ug panghunahuna,+ kini maoy alang kaninyo. 14  Kay ang gugma nga iya ni Kristo nagatukmod kanamo, tungod kay mao kini ang among gikahukom, nga ang usa ka tawo namatay alang sa tanan;+ busa, ang tanan nangamatay diay; 15  ug siya namatay alang sa tanan aron sila nga nagakinabuhi magkinabuhi dili na alang sa ilang kaugalingon,+ kondili alang kaniya+ nga namatay alang kanila ug gibangon.+ 16  Tungod niana sukad karon kami wala nay tawo nga ginaila sumala sa unod.+ Bisan kon among nailhan si Kristo sumala sa unod,+ kami karon wala na gayod magaila kaniya sa ingon.+ 17  Tungod niana kon si bisan kinsa nahiusa kang Kristo, siya usa ka bag-ong linalang;+ ang daang mga butang nahanaw na,+ tan-awa! mitungha na ang bag-ong mga butang.+ 18  Apan ang tanang butang gikan sa Diyos, nga nagpasig-uli+ kanamo ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi kang Kristo ug naghatag kanamo sa ministeryo+ sa pagpasig-uli, 19  nga mao, nga ang Diyos pinaagi kang Kristo+ nagpasig-uli sa usa ka kalibotan+ ngadto sa iyang kaugalingon,+ nga wala magaisip ngadto kanila sa ilang mga kalapasan,+ ug iyang gitugyan ang pulong+ sa pagpasig-uli nganhi kanamo.+ 20  Busa kami+ mga embahador+ kapuli ni Kristo,+ nga daw ang Diyos nangaliyupo pinaagi kanamo.+ Ingong mga kapuli ni Kristo kami nagpakiluoy:+ “Magpasig-uli kamo ngadto sa Diyos.” 21  Ang usa nga wala makaila ug sala+ iyang gihimo nga sala+ alang kanato, aron kita mahimong pagkamatarong sa Diyos+ pinaagi kaniya.

Mga Footnote