Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

2 Corinto 3:1-18

3  Nagasugod na ba usab kami sa pagrekomendar sa among kaugalingon?+ O kami ba, kaha, sama sa pipila ka tawo, nanginahanglan ug mga sulat+ sa rekomendasyon nganha kaninyo o gikan kaninyo?  Kamo mismo mao ang among sulat,+ nakudlit sa among mga kasingkasing ug naila ug ginabasa sa tanang tawo.+  Kay kamo gipakita ingong sulat ni Kristo nga gisulat namo ingong mga ministro,+ nakudlit dili pinaagig tinta kondili pinaagig espiritu+ sa buhing Diyos, dili diha sa batong mga papan,+ kondili sa unodnong mga papan, sa mga kasingkasing.+  Karon pinaagi ni Kristo kami aduna niini nga matang sa pagsalig+ ngadto sa Diyos.  Dili nga kami sa among kaugalingon nakabaton ug igong katakos nga mag-isip sa bisan unsa ingong nagagikan sa among kaugalingon,+ kondili ang among pagkabaton ug igong katakos nagagikan sa Diyos,+  kinsa sa pagkatinuod naghimo kanamo nga makabaton ug igong katakos ingong mga ministro sa usa ka bag-ong pakigsaad,+ dili sa sinulat nga kalagdaan,+ kondili sa espiritu;+ kay ang sinulat nga kalagdaan maghukom+ ngadto sa kamatayon, apan ang espiritu maghatag ug kinabuhi.+  Dugang pa, kon ang kalagdaan nga nagpahamtang ug kamatayon+ ug may mga letra nga gikulit diha sa mga bato+ miabot uban ang himaya,+ mao nga ang mga anak sa Israel dili makasud-ong sa nawong ni Moises tungod sa himaya sa iyang nawong,+ usa ka himaya nga pagawagtangon ra,  nganong ang pagpahamtang sa espiritu+ dili labaw pa nga mahimayaon?+  Kay kon ang kalagdaan nga nagpahamtang ug paghukom+ mahimayaon,+ labi pa nga ang pagpahamtang sa pagkamatarong+ magadagaya sa himaya.+ 10  Sa pagkatinuod, bisan kanang kanhi gihimong mahimayaon nahukasan sa himaya niining bahina,+ tungod sa himaya nga nakalabaw niini.+ 11  Kay kon ang pagawagtangon ra gipasulod uban ang himaya,+ labi pa nga mahimayaon kanang magapabilin.+ 12  Busa, sanglit nabatonan namo ang maong paglaom,+ kami may dakong kagawasan sa pagsulti, 13  ug wala magbuhat ingon kang Moises nga nagbutang ug taptap+ sa iyang nawong, aron ang mga anak sa Israel dili makasud-ong sa kataposan+ nianang pagawagtangon ra. 14  Apan ang ilang gahom sa pangisip nahabol.+ Kay hangtod niining adlawa ang samang taptap nagpabiling wala matukas diha sa pagbasa sa daang pakigsaad,+ tungod kay kini mawagtang man pinaagi ni Kristo.+ 15  Ngani, hangtod karong adlawa sa dihang ang mga basahon ni Moises ginabasa,+ usa ka taptap ang nahimutang sa ilang mga kasingkasing.+ 16  Apan sa dihang modangop kang Jehova, ang taptap pagakuhaon.+ 17  Karon si Jehova mao ang Espiritu;+ ug kon asa gani ang espiritu+ ni Jehova,+ adunay kagawasan.+ 18  Ug kitang tanan,+ samtang uban ang dili-tinaptapan nga mga nawong atong ginasumbalik-silaw samag mga salamin ang himaya ni Jehova,+ ginausab+ ngadto sa samang larawan+ gikan sa himaya ngadto sa himaya,+ ingon gayod sa ginabuhat ni Jehova+ nga Espiritu.

Mga Footnote