Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Corinto 10:1-18

10  Karon ako, si Pablo, mangaliyupo kaninyo pinaagi sa kalumo+ ug kalulot+ ni Kristo, bisan tuod ako ubos tan-awon+ sa taliwala ninyo, apan kon wala sa inyong atubangan ako maisog.+  Sa pagkatinuod ako nangamuyo nga, kon anaa diha, ako dili unta mogamit ug kaisog uban sa pagsalig nga pinaagi niana ako naghunahuna nga mohimog maisog nga mga lakang+ batok sa pipila nga nag-isip kanamo nga daw kami naglakaw sumala sa kon unsa kami diha sa unod.  Kay bisan tuod kami naglakaw diha sa unod,+ kami wala makiggubat sumala sa kon unsa kami diha sa unod.+  Kay ang mga hinagiban sa among pagpakiggubat dili unodnon,+ kondili gamhanan tungod sa Diyos+ aron sa pagpukan sa lig-ong pagkatarok nga mga butang.  Kay among gipukan ang mga pangatarongan ug ang tanang hataas nga butang nga gibangon batok sa kahibalo sa Diyos;+ ug among gibihag ang tanang hunahuna aron himoon kining masinugtanon kang Kristo;  ug kami nagmainandamon sa pagpahamtang ug silot alang sa tanang pagkadili-masinugtanon,+ sa dihang mabug-os na ang inyong pagkamasinugtanon.+  Kamo nagatan-aw sa mga butang sumala sa ilang panggawas nga panagway.+ Kon ang usa nagasalig sa iyang kaugalingon nga siya iya ni Kristo, angayng tagdon niya pag-usab kining butanga alang sa iyang kaugalingon, nga, ingon nga siya iya ni Kristo, mao man usab kami.+  Kay bisan kon masobrahan ug diyutay ang akong pagpanghambog+ bahin sa awtoridad nga gihatag kanamo sa Ginoo aron sa pagpalig-on kaninyo ug dili sa paglumpag kaninyo,+ dili ako maulawan,  aron ako dili mopatim-aw nga buot maglisang kaninyo pinaagi sa akong mga sulat. 10  Kay, sila nagaingon: “Ang iyang mga sulat mabug-at ug kusganon, apan sa personal siya maluya+ ug ang iyang pagsulti talamayon.”+ 11  Angay kining tagdon sa maong tawo, nga kon unsa kami sa among pulong pinaagig mga sulat samtang wala kami diha, ingon usab niana ang among paglihok dihang anaa kami.+ 12  Kay kami wala mangahas nga iklasipikar ang among kaugalingon taliwala sa pipila o itandi ang among kaugalingon uban sa pipila nga nagrekomendar sa ilang kaugalingon.+ Tino nga sila, sa ilang pagsukdanay sa ilang kaugalingon ug sa ilang pagtandiay sa ilang kaugalingon, mga walay pagsabot.+ 13  Sa among bahin kami manghambog, dili lapas sa among tinudlong mga utlanan,+ kondili sumala sa utlanan sa teritoryo nga gibahin sa Diyos kanamo pinaagig sukod, nga naghimo niining moabot bisan hangtod kaninyo.+ 14  Sa pagkatinuod kami wala maglapas sa among sukod nga daw kami wala makaabot kaninyo, kay kami ang unang nakaabot bisan hangtod kaninyo sa pagpahayag sa maayong balita bahin kang Kristo.+ 15  Wala, kami wala manghambog nga lapas sa among tinudlong mga utlanan mahitungod sa mga kahago sa ubang tawo,+ apan kami naglaom nga, samtang ang inyong pagtuo napalambo,+ kami mapabantog sa inyong taliwala maylabot sa among teritoryo.+ Sa ingon kami modagaya nga labi pa, 16  sa pagpahayag sa maayong balita ngadto sa kayutaan saylo kaninyo,+ aron dili manghambog sa teritoryong iya sa lain diin ang mga butang naandam na. 17  “Apan siya nga nagapanghambog, angay nga manghambog siya diha kang Jehova.”+ 18  Kay dili ang usa nga nagrekomendar sa iyang kaugalingon ang inuyonan,+ kondili ang tawo nga ginarekomendar+ ni Jehova.+

Mga Footnote