Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

2 Corinto 1:1-24

1  Si Pablo, usa ka apostol+ ni Kristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Diyos, ug si Timoteo+ nga atong igsoon nganha sa kongregasyon sa Diyos nga anaa sa Corinto, uban sa tanang balaan+ nga anaa sa tibuok Acaya:+  Hinaot nga kamo adunay dili-takos nga kalulot ug kalinaw gikan sa Diyos nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Kristo.+  Dalayegon ang Diyos ug Amahan+ sa atong Ginoong Jesu-Kristo, ang Amahan sa malumong mga kaluoy+ ug ang Diyos sa tanang paghupay,+  kinsa nagahupay kanamo sa tanan namong kasakitan,+ aron kami makahupay+ kanila nga anaa sa bisan unsang matang sa kasakitan pinaagi sa paghupay nga pinaagi niini kami ginahupay sa Diyos.+  Kay ingon nga ang mga pag-antos alang ni Kristo nagadagaya dinhi kanamo,+ sa ingon ang paghupay nga among nabatonan nagadagaya usab pinaagi ni Kristo.+  Karon kon kami anaa sa kasakitan, kini alang sa inyong kahupayan ug kaluwasan;+ o kon kami ginahupay, kini alang sa inyong kahupayan nga nagalihok aron kamo makaantos sa samang mga pag-antos nga ginaantos usab namo.+  Ug busa ang among paglaom alang kaninyo dili matarog, kay nahibalo kami nga, ingon nga kamo mga mag-aambit sa mga pag-antos, sa samang paagi kamo usab makig-ambit sa paghupay.+  Kay dili namo buot nga kamo mahimong walay alamag, mga igsoon, mahitungod sa kasakitan nga nahitabo kanamo sa distrito sa Asia,+ nga kami nailalom sa hilabihang pagpiot nga labaw sa among maantos, nga sa ingon kami gayod wala makatino bisan sa among kinabuhi.+  Sa pagkatinuod, among gibati sa among kahiladman nga amo nang nadawat ang sentensiya sa kamatayon. Kini aron kami magasalig,+ dili sa among kaugalingon, kondili sa Diyos nga nagabangon sa mga patay.+ 10  Gikan sa ingon ka dakong butang sama sa kamatayon siya nagluwas kanamo ug magluwas kanamo;+ ug among gilaoman nga siya magluwas pa kanamo pag-usab.+ 11  Kamo usab makatabang pinaagi sa inyong pangamuyo alang kanamo,+ aron daghan ang magahatag ug pasalamat+ alang kanamo tungod sa kon unsay malulotong gihatag kanamo tungod sa daghang mainampoon nga mga nawong.+ 12  Kay ang butang nga among gipanghambog mao kini, nga niini nagpamatuod ang among tanlag,+ nga pinaagi sa pagkabalaan ug diyosnong katim-os, dili pinaagi sa unodnong kaalam+ kondili pinaagi sa dili-takos nga kalulot sa Diyos, nga kami nanaggawi dinhi sa kalibotan, apan ilabina gayod nganha kaninyo. 13  Kay sa pagkatinuod kami wala magsulat kaninyo ug mga butang gawas nianang inyong nahibaloan pag-ayo o nailhan usab; ug ako naglaom nga inyong padayong ilhon hangtod sa kataposan,+ 14  ingon nga inyong giila usab, sa usa ka sukod, nga kami inyong ikapanghambog,+ sama nga kamo mao usab unya alang kanamo sa adlaw sa atong Ginoong Jesus.+ 15  Busa, uban niini nga pagsalig, ako naglaraw kaniadto sa pag-anha kaninyo,+ aron kamo makabaton ug ikaduhang+ higayon nga malipay, 16  ug human sa paghapit kaninyo sa pagpaingon sa Macedonia,+ ug mobalik kaninyo gikan sa Macedonia+ ug inyong mapagikan+ paingon sa Judea. 17  Buweno, sa dihang gitinguha ko kana, wala ko kini ibalewala,+ dili ba? O ang mga butang nga akong gilaraw, gilaraw ko ba kini sumala sa unod,+ aron nga kanako adunay “Oo, Oo” ug “Dili, Dili”?+ 18  Apan ang Diyos kasaligan nga ang among mga gisulti kaninyo dili Oo apan diay Dili. 19  Kay ang Anak sa Diyos,+ si Kristo Jesus, nga giwali taliwala kaninyo pinaagi kanamo, nga mao, pinaagi kanako ug ni Silvano ug ni Timoteo,+ wala mahimong Oo apan diay Dili, apan ang Oo nahimong Oo sa iyang kahimtang.+ 20  Kay bisag unsa pa ka daghan ang mga saad+ sa Diyos, sila nahimong Oo pinaagi kaniya.+ Busa pinaagi usab kaniya ang “Amen”+ ginaingon ngadto sa Diyos alang sa himaya pinaagi kanato. 21  Apan siya nga nagagarantiya nga kamo ug kami iya ni Kristo ug siya nga nagdihog+ kanato mao ang Diyos. 22  Siya nagbutang usab sa iyang timbre+ kanato ug naghatag kanato sa timaan+ sa kon unsay moabot, nga mao, ang espiritu,+ diha sa atong mga kasingkasing. 23  Karon ako motawag sa Diyos sa pagsaksi+ batok sa akong kalag nga maoy aron sa pagpalingkawas kaninyo+ nga ako wala pa moanha sa Corinto. 24  Dili nga kami mao ang mga agalon+ sa inyong pagtuo, kondili kami mga isigkamagbubuhat+ alang sa inyong kalipay, kay kamo nagabarog+ tungod sa inyong pagtuo.+

Mga Footnote