Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Timoteo 6:1-21

6  Ang tanang ulipon nga ilalom sa usa ka yugo kinahanglang magpadayon sa pag-isip sa ilang mga tag-iya nga takos sa bug-os nga pasidungog,+ aron ang ngalan sa Diyos ug ang pagtulon-an dili gayod mapasipalahan.+  Dugang pa, silang adunay magtutuong mga tag-iya+ kinahanglang dili magtamay kanila,+ tungod lamang kay sila mga igsoon.+ Sa kasukwahi, kinahanglang sila labi pang andam nga magpaulipon, tungod kay ang magpahimulos sa ilang maayong pag-alagad maoy mga magtutuo ug hinigugma. Magpadayon sa pagtudlo niining mga butanga+ ug sa paghatag niini nga mga tambag.  Kon adunay tawong magtudlo ug laing doktrina+ ug dili mouyon sa makapahimsog+ nga mga pulong sa atong Ginoong Jesu-Kristo, ni sa mga pagtulon-an nga nahiuyon sa diyosnong pagkamahinalaron,+  siya nagpaburot sa garbo,+ nga walay bisan unsang nasabtan,+ hinunoa maoy gikabuangan+ ang mga pagpangutana ug ang mga pagpakiglalis bahin sa mga pulong.+ Gikan niining mga butanga nagsumikad ang kasina,+ panag-away, mapasipalahong+ mga sinultihan, daotang mga katahap,  hilabihang paglalisay bahin sa gagmayng butang sa mga tawong dunot ug kaisipan+ ug nakabsan sa kamatuoran,+ nga naghunahunang ang diyosnong pagkamahinalaron maoy usa ka paagi nga makaganansiya.+  Sa pagkatinuod, kini maoy usa ka paagi nga makaganansiyag dako,+ kining diyosnong pagkamahinalaron+ inubanan sa pagkakontento.+  Kay kita walay gidalang bisan unsa nganhi sa kalibotan, ug kita walay madala nga bisan unsa sa atong paggawas niini.+  Busa, kon kita adunay makaon ug ikabesti, kita magmakontento na niining mga butanga.+  Hinunoa, sila nga determinadong madato mangahulog sa tentasyon+ ug sa lit-ag ug sa daghang binuang ug makadaot nga mga tinguha,+ nga nagbanlod sa mga tawo sa kalaglagan ug sa kadaotan.+ 10  Kay ang gugma+ sa salapi maoy gamot+ sa tanang matang sa makadaot nga mga butang,+ ug tungod sa pagpangab-ot niini nga gugma ang pipila nahisalaag gikan sa pagtuo ug nagtusaktusak sa ilang kaugalingon sa daghang kasakitan.+ 11  Apan, ikaw, Oh tawo sa Diyos, kalagiw gikan niining mga butanga.+ Hinunoa tinguhaa ang pagkamatarong, diyosnong pagkamahinalaron, pagtuo, gugma, pagkamainantoson, kalumo sa buot.+ 12  Pakigbugno sa maayong pakigbugno sa pagtuo,+ pangupot pag-ayo sa kinabuhing walay kataposan nga alang niini ikaw gitawag ug ikaw nagtanyag sa maayong pagpahayag sa dayag+ atubangan sa daghang saksi. 13  Sa panan-aw sa Diyos, kinsa nagtipig nga buhi sa tanang butang, ug ni Kristo Jesus, kinsa ingong usa ka saksi+ naghimo sa maayong pagpahayag sa dayag+ atubangan kang Poncio Pilato,+ ako magsugo kanimo+ 14  nga sundon nimo ang sugo sa paaging walay buling ug walay-ikasaway hangtod sa pagpadayag+ sa atong Ginoong Jesu-Kristo. 15  Kini nga pagpadayag ipakita sa malipayon ug bugtong Magmamando+ sa tinudlong mga panahon niini,+ siya nga Hari+ sa mga nagmando ingong mga hari ug Ginoo+ sa mga nagmando ingong mga ginoo, 16  nga mao lamang ang nagbaton sa pagkawalay-kamatayon,+ nga nagpuyo sa kahayag nga dili-maduol,+ nga kaniya walay tawo nga nakakita o makakita.+ Maiya ang dungog+ ug gahom nga walay kataposan. Amen. 17  Sugoa ang mga dato+ niini nga sistema sa mga butang nga dili magmapahitas-on sa kaisipan,+ ug magbutang sa ilang paglaom, dili sa walay-kasegurohang bahandi,+ kondili sa Diyos, nga dagayang naghatag kanato sa tanang butang aron atong pagakalipayan;+ 18  nga magbuhat sa maayo,+ nga magmadato sa maayong mga buhat,+ nga magmahinatagon, andam sa pagpaambit,+ 19  nga maampingong magtipig+ alang sa ilang kaugalingon ug usa ka maayong patukoranan+ alang sa umalabot, aron sila makapangupot pag-ayo sa tinuod nga kinabuhi.+ 20  Oh Timoteo, bantayi ang gipiyal kanimo,+ nga magpahilayo gikan sa mga sulting walay-pulos nga nagpasipala sa kon unsay balaan ug gikan sa mga pagsumpakiay nianang bakak nga gitawag ug “kahibalo.”+ 21  Tungod sa pagpagawal sa maong kahibalo ang pipila mitipas gikan sa pagtuo.+ Hinaot nga ang dili-takos nga kalulot magauban kaninyo.

Mga Footnote