Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Timoteo 5:1-25

5  Ayaw kasab-i ang usa ka tigulang nga lalaki.+ Sa kasukwahi, maymayi siya ingon sa usa ka amahan, ang batan-ong mga lalaki ingong igsoong mga lalaki,  ang tigulang nga mga babaye+ ingong mga inahan, ang batan-ong mga babaye ingong igsoong mga babaye+ uban sa bug-os nga kaputli.  Pasidunggi ang mga babayeng balo nga tinuod nga mga balo.+  Apan kon ang babayeng balo adunay mga anak o mga apo, patun-a una kini sila sa pagpakita sa diyosnong pagkamahinalaron diha sa ilang kaugalingong panimalay+ ug magpadayon sa paghatag sa angayng balos ngadto sa ilang mga ginikanan+ ug mga apohan, kay kini maoy dalawaton sa panan-aw sa Diyos.+  Karon ang babaye nga tinuod nga balo ug gibiyaang timawa+ nagbutang sa iyang paglaom sa Diyos+ ug nagpadayon sa pagpangamuyo ug sa pag-ampo sa magabii ug sa maadlaw.+  Apan ang usa nga nagpahimulos sa unodnong katagbawan+ maoy patay+ bisan tuod siya buhi.  Busa magpadayon ka sa paghatag niining mga sugoa,+ aron sila dili mahimong salawayon.+  Tino nga kon adunay si bisan kinsa nga wala magtagana alang sa mga iya,+ ug ilabina alang sa mga sakop sa iyang panimalay,+ siya naglimod+ sa pagtuo+ ug mas daotan pa kay sa tawong walay pagtuo.  Ipalista ang babayeng balo nga dili moubos sa kan-uman ka tuig ang pangedaron, asawa sa usa ka bana,+ 10  nga gipamatud-an tungod sa iyang maayong mga buhat,+ kon siya nagmatuto ug mga anak,+ kon siya nag-abiabi ug mga estranyo,+ kon siya naghugas sa mga tiil sa mga balaan,+ kon siya nagtabang niadtong anaa sa kasakitan,+ kon siya makugihong nagsunod sa tanang maayong buhat.+ 11  Sa laing bahin, balibari ang batan-ong mga babayeng balo, kay sa dihang ang ilang seksuwal nga panukmod magpataliwala kanila ug kang Kristo,+ sila buot nang magminyo, 12  nga mahinukman na hinuon tungod kay sila wala na man manumbaling sa ilang unang pagpahayag sa pagtuo.+ 13  Sa samang panahon sila usab makakat-on sa pagkawalay-ginabuhat, sa pagpanumbalay; oo, dili lamang walay ginabuhat, kondili usab mga tabian ug hilabtanon sa mga kalihokan sa ubang mga tawo,+ nga manulti sa mga butang nga dili nila angayng isulti. 14  Busa buot ko nga ang mga batan-ong babayeng balo magminyo,+ manganak,+ magdumalag panimalay, nga dili maghatag ug hinungdan sa magsusupak sa pagpasipala.+ 15  Sa pagkatinuod, ang pipila nahitipas na ngadto sa pagsunod kang Satanas. 16  Kon adunay magtutuong babaye nga may mga babayeng balo, patabanga siya kanila,+ ug dili pabug-atan ang kongregasyon. Sa ingon kini makatabang niadtong tinuod nga mga babayeng balo.+ 17  Ang mga ansiyano nga nagdumala+ sa maayong paagi kinahanglang isipon nga takos sa doble nga pasidungog,+ ilabina silang naghago sa pagpanulti ug sa pagpanudlo.+ 18  Kay ang kasulatan nag-ingon: “Dili mo pagabusalan ang torong baka sa dihang kini naggiok sa mga lugas”;+ usab: “Ang mamumuo takos sa iyang suhol.”+ 19  Ayaw pagdawat ug sumbong batok sa usa ka ansiyano, gawas lamang kon kini gipamatud-an sa duha o tulo ka saksi.+ 20  Badlonga+ atubangan sa tanang tumatan-aw ang mga tawo nga nagpakasala,+ aron ang uban usab magbaton ug kahadlok.+ 21  Atubangan sa Diyos ug kang Kristo Jesus+ ug sa piniling mga manulonda ako maugdang nga nagsugo kanimo sa pagsunod niining mga butanga nga dili mohukom-daan, nga dili magbuhat ug bisan unsa sumala sa pagkamapihigon.+ 22  Ayaw gayod pagdali sa pagpandong sa imong mga kamot+ kang bisan kinsa;+ ni mahimong mag-aambit sa mga sala sa uban;+ hupting putli ang imong kaugalingon.+ 23  Ayaw na pag-inom ug tubig, kondili pag-inom ug diyutayng bino+ alang sa imong tiyan ug sa subsob nimong pagkasakit. 24  Ang mga sala sa pipila ka tawo dayag sa kadaghanan,+ nga motultol dayon sa paghukom, apan mahitungod sa ubang tawo ang ilang mga sala madayag usab sa ulahi.+ 25  Sa samang paagi usab ang maayong mga buhat dayag sa kadaghanan+ ug kadtong sukwahi niini dili magpabiling tinago.+

Mga Footnote