Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Timoteo 1:1-20

1  Si Pablo, usa ka apostol+ ni Kristo Jesus ilalom sa sugo sa Diyos+ nga atong Manluluwas+ ug ni Kristo Jesus, ang atong paglaom,+  ngadto kang Timoteo,+ usa ka tiunay nga anak+ diha sa pagtuo: Hinaot nga adunay dili-takos nga kalulot, kaluoy, kalinaw gikan sa Diyos nga Amahan ug kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.+  Ingon sa pagdasig ko kanimo nga magpabilin sa Efeso sa dihang ako hapit nang moadto sa Macedonia,+ mao usab ang akong ginabuhat karon, aron imong baoran+ ang pipila sa dili pagtudlo ug lahi nga doktrina,+  ni sa pagtagad sa bakak nga mga sugilanon+ ug sa mga talaan sa kagikan, nga walay sangkoan,+ hinunoa nagpatunghag mga pangutana nga tukionon inay kay sa pagpang-apod-apod sa bisan unsang butang sa Diyos maylabot sa pagtuo.  Sa pagkatinuod ang tuyo niini nga sugo mao ang gugma+ gikan sa hinlong kasingkasing+ ug gikan sa maayong tanlag+ ug gikan sa pagtuo nga walay pagkasalingkapaw.+  Pinaagi sa pagtipas gikan niining mga butanga ang pipila nahisimang+ ngadto sa walay-pulos nga mga sulti,+  nga buot mahimong mga magtutudlo+ sa balaod,+ apan wala managpakasabot sa mga butang nga ilang gipanulti o sa mga butang nga bahin niini sila kusganong nagainsistir.  Karon kita nahibalo nga ang Balaod maayo+ kon ang tawo magagamit niini subay sa balaod+  diha sa kahibalo niining butanga, nga ang balaod gipakanaog, dili alang sa tawong matarong, kondili alang sa mga tawong malinapason+ ug masupilon,+ dili-diyosnon ug mga makasasala, walay mahigugmaong-kalulot,+ ug mapasipalahon, mga managpatayg amahan ug mga managpatayg inahan, mga mamumuno, 10  mga makihilawason,+ mga lalaking makigdulog sa mga lalaki, mga mananagit ug tawo, mga bakakon, mga tigpanumpa ug bakak,+ ug sa bisan unsang ubang butang nga supak+ sa makapahimsog nga pagtulon-an+ 11  sumala sa mahimayaong maayong balita sa malipayong+ Diyos, nga gipiyal kanako.+ 12  Ako mapasalamaton kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, nga naghatag ug gahom kanako, tungod kay siya nag-isip kanako nga kasaligan+ pinaagi sa pagtudlo kanako sa usa ka ministeryo,+ 13  bisan tuod kanhi ako usa ka tigpasipala ug maglulutos+ ug tawong bagis.+ Bisan pa niana, ako gipakitaan ug kaluoy,+ tungod kay ako walay alamag+ ug milihok uban ang kawalay-pagtuo. 14  Apan ang dili-takos nga kalulot sa atong Ginoo midagaya sa hilabihan+ uban ang pagtuo ug gugma maylabot kang Kristo Jesus.+ 15  Kasaligan ug bug-os nga dalawaton ang mga pulong+ nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibotan aron sa pagluwas sa mga makasasala.+ Niini nila ako maoy kinalabwan.+ 16  Bisan pa niana, ang hinungdan kon nganong ako gipakitaag kaluoy+ mao nga pinaagi kanako ingong kinalabwang pananglitan si Kristo Jesus makapasundayag sa tanan niyang hataas-nga-pailob ingong usa ka sanglitanan niadtong magabutang sa ilang pagtuo+ kaniya alang sa kinabuhing walay kataposan.+ 17  Karon ngadto sa Hari nga walay kataposan,+ dili-madunoton,+ dili-makita,+ ang bugtong nga Diyos,+ kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangtoran.+ Amen. 18  Kini nga sugo+ gipiyal ko kanimo, Timoteo, anak ko, sumala sa mga panagna+ nga nagpunting mismo kanimo, nga pinaagi niini ikaw magpadayon sa pagpakigsangka sa maayong pakiggubat;+ 19  nga maghupot sa pagtuo ug usa ka maayong tanlag,+ nga gisalikway sa pipila+ ug nakasinatig pagkalunod labot sa ilang pagtuo.+ 20  Si Himeneo+ ug si Alejandro+ lakip niini nila, ug sila akong gitugyan kang Satanas+ aron sila matudloan pinaagig disiplina nga dili magpasipala.+

Mga Footnote