Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Tesalonica 5:1-28

5  Karon kon bahin sa mga panahon ug sa mga yugto sa panahon,+ mga igsoon, kamo dili na kinahanglang sulatan pa.  Kay kamo nahibalo pag-ayo nga ang adlaw ni Jehova+ moabot sama sa kawatan sa kagabhion.+  Sa dihang sila+ magaingon: “Kalinaw+ ug kasegurohan!” unya ang kalit nga kalaglagan+ modangat dihadiha kanila sama sa pag-ul-ol sa kasakit sa usa ka babayeng mabdos;+ ug dili gayod sila makaikyas.+  Apan kamo, mga igsoon, kamo wala diha sa kangitngit,+ nga tungod niana makalitan kamo nianang adlawa nga moabot sama sa mga kawatan,+  kay kamong tanan mga anak sa kahayag+ ug mga anak sa adlaw.+ Kita dili iya sa kagabhion ni sa kangitngit.+  Busa, dili kita mangatulog+ sama sa ginahimo sa uban,+ kondili magtukaw+ kita ug maghupot ug maayong panghunahuna.+  Kay silang nangatulog+ naanad sa pagkatulog sa gabii,+ ug silang nangahubog sagad nangahubog sa gabii.  Apan bahin kanato nga iya sa adlaw, maghupot kita ug maayong panghunahuna ug magsul-ob sa panagang sa dughan+ nga mao ang pagtuo+ ug gugma ug ingong helmet+ ang paglaom sa kaluwasan;+  tungod kay ang Diyos naggahin kanato, dili alang sa kapungot,+ kondili aron makabaton ug kaluwasan+ pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo.+ 10  Siya namatay alang kanato,+ aron nga, kon kita man magtukaw o matulog, kita mangabuhi uban kaniya.+ 11  Busa magpadayon sa paghupay sa usag usa ug sa paglinig-onay sa usag usa,+ ingon gayod sa inyong ginabuhat.+ 12  Karon kami naghangyo kaninyo, mga igsoon, nga tamdon ninyo silang naghago taliwala kaninyo ug nagdumala+ kaninyo diha sa Ginoo ug nagpahimangno kaninyo; 13  ug hatagan sila ug labaw sa kasagaran nga pagtahod diha sa gugma tungod sa ilang buhat.+ Magmadaiton kamo sa usag usa.+ 14  Sa laing bahin, kami mag-awhag kaninyo, mga igsoon, pahimangnoi ang mga badlonganon,+ hupaya ang magul-anong mga kalag,+ buligi ang mga maluya, magmataas-ug-pailob+ sa tanan. 15  Tinoa nga walay usa nga mobalos ug kadaot sa kadaot kang bisan kinsa,+ hinunoa kanunayng tinguhaa ang maayo sa usag usa ug sa tanan.+ 16  Pagmaya sa kanunay.+ 17  Pag-ampo nga walay-hunong.+ 18  Pagpasalamat sa tanang butang.+ Kay kini mao ang kabubut-on sa Diyos nga nahiusa kang Kristo Jesus labot kaninyo. 19  Ayaw palonga ang kalayo sa espiritu.+ 20  Ayaw tamaya ang mga panagna.+ 21  Tinoa ang tanang butang;+ pangupti pag-ayo ang maayo.+ 22  Ayri ang tanang dagway sa pagkadaotan.+ 23  Hinaot nga ang Diyos sa kalinaw+ magbalaan kaninyo sa bug-os.+ Ug nga mahimsog sa tanang bahin, hinaot ang espiritu ug ang kalag ug ang lawas ninyong mga igsoon pagatipigan sa paaging dili-masaway diha sa presensiya unya sa atong Ginoong Jesu-Kristo.+ 24  Kasaligan siya nga nagtawag kaninyo, ug kini iyang pagabuhaton usab. 25  Mga igsoon, magpadayon sa pag-ampo alang kanamo.+ 26  Komostaha ang tanang kaigsoonan uban ang balaang halok.+ 27  Ako naghatag kaninyo ug ugdang nga obligasyon pinaagi sa Ginoo nga basahon kining sulata ngadto sa tanang kaigsoonan.+ 28  Ang dili-takos nga kalulot+ sa atong Ginoong Jesu-Kristo magauban kaninyo.

Mga Footnote